Menu

Een leergang is een samenhangend geheel van cursussen die over verschillende semesters heen gegeven worden. Zo’n leergang verbindt het positieve van het vrij kunnen kiezen uit een groot aanbod met de behoefte aan verdieping en samenhang op een thema. Over het algemeen wordt een leergang ontwikkeld door een docent en worden de cursussen steeds in dezelfde lesplaats aangeboden. Voor iedere leergang geldt dat de aangeboden cursussen ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. U kunt dus op ieder moment instappen in de leergang van uw keuze.

 

Architectuur

De leergang geeft een overzicht van de architectuurgeschiedenis vanaf de klassieke oudheid t\m de Middeleeuwen. Er wordt gekeken naar de Griekse tempels en theaters, de romeinse gewelfbouw en de nieuwe typologie. Vervolgens wordt de ontwikkeling geschetst van de kerkelijke architectuur tot in de 15e eeuw en de diversiteit van de middeleeuwse stedelijke architectuur.

meer informatie
Architectuur, Nijmegen
In deze leergang worden ontwikkelingen in de architectuur vanuit een historisch perspectief belicht.
meer informatie
De Russische ziel
Als Russen duidelijk willen maken wie ze zijn, refereren ze graag aan hun ‘Russische ziel’. Maar de ‘Russische ziel’ is ook ankerpunt voor hun soms extreme nationalisme. Hoe kunnen wij de hedendaagse Russen beter begrijpen? In deze cursus kijken we vanuit verschillende gezichtshoeken: politiek, cultuur, religie, film, sociologie, geschiedenis.
meer informatie
De vroege geschiedenis van Europa

Op dit moment leven er ongeveer 750 miljoen mensen in Europa. Er was echter een tijd waarin hier nog niemand woonde. Dat vormt het uitgangspunt van deze leergang. Hoe kwamen de eerste mensen in Europa? Waar kwamen ze vandaan? Hoe wisten ze zich aan te passen aan het Europese landschap en de vele klimaatschommelingen? En hoe weten we dat? Deze vragen staan centraal in deze boeiende leergang.

meer informatie
Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw

Voor sommigen was de 20e eeuw de bloedigste en gruwelijkste ooit. Voor anderen was het vooral een eeuw van ongekende wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Er werd hoop op verlossing gewekt en tegelijkertijd op nooit eerder vertoonde schaal gemoord. In een aantal gevallen waren verlossing en moord zelfs nauw met elkaar verbonden. Wat leert de 20e eeuw ons? Is er wel vooruitgang te boeken? Of is de duisternis in de mens onpeilbaar? Laten we Sisyphus volgen in een poging de steen van ons bestaan naar boven te krijgen.

meer informatie
Klassieke muziekgeschiedenis Tilburg
De Leergang Geschiedenis van de Klassieke Muziek zal meer dan twintig eeuwen klassieke muziek behandelen, toelichten en met beeld- en geluidsfragmenten illustreren. De talrijke stromingen en hun vertegenwoordigende componisten, die hebben bijgedragen tot de veelkleurige en boeiende westerse muzikale geschiedenis, worden in een brede cultuurhistorische context geplaatst.

meer informatie
Levenswetenschappen
Deze vierdelige leergang behandelt de werking van cellen, het ontstaan van ziektes en nieuwe therapieën. De techniek en de ethiek van het ingrijpen in de processen van het leven en het afweersysteem staan centraal in het tweede en derde semester. De leergang wordt afgesloten met een cursus waarin de laatste ontwikkeling op dit vakgebied centraal staan.
meer informatie
Psychologie

De cursus toont de belangrijkste psychologische bouwstenen en hun werking. Het wordt duidelijk dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, haast geen sprake kan zijn en dat onder andere onze leergeschiedenis en persoonlijkheid een rol spelen.

meer informatie
Thematische Inleiding in de Filosofie
Deze leergang heeft tot doel HOVO-cursisten een diepgaande inleiding te geven in het wijsgerig denken. De leergang bestaat uit vier hoofdthema’s die gekozen zijn omdat ze elk binnen de filosofie een belangrijke rol spelen: 1. Kennis, waarheid, wetenschap. 2. Bewustzijn, ziel, geest; 3. Levensfilosofie, zingeving, levenskunst; 4. Ethiek, esthetiek.
meer informatie
Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.