Menu

Een leergang is een samenhangend geheel van cursussen die over verschillende semesters heen gegeven worden. Zo’n leergang verbindt het positieve van het vrij kunnen kiezen uit een groot aanbod met de behoefte aan verdieping en samenhang op een thema. Over het algemeen wordt een leergang ontwikkeld door een docent en worden de cursussen steeds in dezelfde lesplaats aangeboden. Voor iedere leergang geldt dat de aangeboden cursussen ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. U kunt dus op ieder moment instappen in de leergang van uw keuze.

 

Algemene westerse kunstgeschiedenis in 4 delen ('s-Hertogenbosch)
Een rustige en verdiepende kennismaking langs de hoogtepunten van de westerse beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur. We bespreken de kunstwerken aandachtig, de stilistische ontwikkelingen door de eeuwen heen, de technische bijzonderheden en de maatschappelijke context waarin ze tot stand kwamen.
meer informatie
Architectuur, Nijmegen
In deze leergang worden ontwikkelingen in de architectuur vanuit een historisch perspectief belicht.
meer informatie
Brabant onder het calvinistische bewind,1566-1795: Een geschiedenis van ellende en vitaliteit
De desastreuze gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog voor de steden en het platteland van Brabant en de verpaupering en marginalisering daarna.
meer informatie
De "Russische ziel" ofwel de tragedie van een volk: Nationalisme in Rusland
Als Russen duidelijk willen maken wie ze zijn, refereren ze graag aan hun ‘Russische ziel’. Maar de ‘Russische ziel’ is ook ankerpunt voor hun soms extreme nationalisme. Hoe kunnen wij de hedendaagse Russen beter begrijpen? In deze cursus kijken we vanuit verschillende gezichtshoeken: politiek, cultuur, religie, film, sociologie, geschiedenis.
meer informatie
De vroege geschiedenis van Europa

Op dit moment leven er ongeveer 750 miljoen mensen in Europa. Er was echter een tijd waarin hier nog niemand woonde. Dat vormt het uitgangspunt van deze leergang. Hoe kwamen de eerste mensen in Europa? Waar kwamen ze vandaan? Hoe wisten ze zich aan te passen aan het Europese landschap en de vele klimaatschommelingen? En hoe weten we dat? Deze vragen staan centraal in deze boeiende leergang.

meer informatie
Een geschiedenis van de Verenigde Staten 1960-2000
In vier seizoenen van steeds acht colleges volgen we het spoor van de Verenigde Staten: van de roerige en gewelddadige jaren zestig, naar de zelftwijfel en neergang van de jaren zeventig, van de herstructurering en het nieuwe optimisme van de jaren tachtig, naar de rust en welvaart van de jaren negentig.
meer informatie
Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw

Voor sommigen was de 20e eeuw de bloedigste en gruwelijkste ooit. Voor anderen was het vooral een eeuw van ongekende wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Er werd hoop op verlossing gewekt en tegelijkertijd op nooit eerder vertoonde schaal gemoord. In een aantal gevallen waren verlossing en moord zelfs nauw met elkaar verbonden. Wat leert de 20e eeuw ons? Is er wel vooruitgang te boeken? Of is de duisternis in de mens onpeilbaar? Laten we Sisyphus volgen in een poging de steen van ons bestaan naar boven te krijgen.

meer informatie
Klassieke muziekgeschiedenis Tilburg
De Leergang Geschiedenis van de Klassieke Muziek zal meer dan twintig eeuwen klassieke muziek behandelen, toelichten en met beeld- en geluidsfragmenten illustreren. De talrijke stromingen en hun vertegenwoordigende componisten, die hebben bijgedragen tot de veelkleurige en boeiende westerse muzikale geschiedenis, worden in een brede cultuurhistorische context geplaatst.

meer informatie
Leergang kunstgeschiedenis in vier delen
Van de mozaïeken in Ravenna tot Anselm Kiefer: deze leergang biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de westerse kunst vanaf het einde van het Romeinse rijk tot op heden. De belangrijkste stromingen en kunstenaars worden in chronologische volgorde en in de context van hun tijd gepresenteerd. Er is aandacht voor stijlen, symboliek en technieken.
meer informatie
Levenswetenschappen
Deze vierdelige leergang behandelt de werking van cellen, het ontstaan van ziektes en nieuwe therapieën. De techniek en de ethiek van het ingrijpen in de processen van het leven en het afweersysteem staan centraal in het tweede en derde semester. De leergang wordt afgesloten met een cursus waarin de laatste ontwikkeling op dit vakgebied centraal staan.
meer informatie
Moderne Architectuur in Nederland
In deze leergang worden ontwikkelingen in de moderne Nederlandse architectuur vanuit een historisch perspectief belicht. Naast aandacht voor stijlontwikkelingen wordt nadrukkelijk gekeken naar architectuurtheorie, typologie en materialen en technieken.
meer informatie
Psychologie
Dit najaar start alweer de vierde editie van de leergang Psychologie. Na drie eerdere succesvolle edities zal docent dr. Andreas Wismeijer u in zeven verschillende en volledig herziende cursussen van alles vertellen over dit fascinerende vakgebied.
meer informatie
Sterrenkunde, het planetenstelsel en het sterrenstelsel
Sterrenkunde of astronomie is de studie van het heelal en de objecten die we daarin tegenkomen. Veelomvattender kan het onderwerp van een cursus eigenlijk niet zijn. De sterrenkunde bestudeert zon en planeten (ook onze eigen dubbelplaneet Aarde-Maan), de sterren en het Melkwegstelsel, andere sterrenstelsels en de verbijsterende diepten van het heelal. Sterrenkunde is een exacte wetenschap, maar in de cursus behandelen we ons onderwerp op een algemeen niveau waarin wiskunde en natuurkunde een bescheiden rol spelen. Iedereen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en fantasie zal de colleges goed kunnen volgen.
meer informatie
Thematische Inleiding in de Filosofie
Deze leergang heeft tot doel HOVO-cursisten een diepgaande inleiding te geven in het wijsgerig denken. De leergang bestaat uit vier hoofdthema’s die gekozen zijn omdat ze elk binnen de filosofie een belangrijke rol spelen: 1. Kennis, waarheid, wetenschap. 2. Bewustzijn, ziel, geest; 3. Levensfilosofie, zingeving, levenskunst; 4. Ethiek, esthetiek.
meer informatie
Wat weten we van ons brein?
Het menselijk brein is het meest complexe orgaan in ons lichaam. De afgelopen decennia hebben we een explosieve ontwikkeling gezien in onze kennis van het brein, mede mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Deze cursus wil, in begrijpelijke bewoordingen, een overzicht geven van onze huidige kennis van de structuur en het functioneren van ons brein. In het eerste deel zal het gezonde brein centraal staan, in het tweede deel het zieke brein.
meer informatie
Brochures
Bekijk de flyer met het complete cursusaanbod winter & voorjaar 2024.