Menu

Een leergang is een samenhangend geheel van cursussen die over verschillende semesters heen gegeven worden. Zo’n leergang verbindt het positieve van het vrij kunnen kiezen uit een groot aanbod met de behoefte aan verdieping en samenhang op een thema. Over het algemeen wordt een leergang ontwikkeld door een docent en worden de cursussen steeds in dezelfde lesplaats aangeboden. Voor iedere leergang geldt dat de aangeboden cursussen ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. U kunt dus op ieder moment instappen in de leergang van uw keuze.

 

Algemene westerse kunstgeschiedenis in 4 delen ('s-Hertogenbosch)
Een rustige en verdiepende kennismaking langs de hoogtepunten van de westerse beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur. We bespreken de kunstwerken aandachtig, de stilistische ontwikkelingen door de eeuwen heen, de technische bijzonderheden en de maatschappelijke context waarin ze tot stand kwamen.
meer informatie
Brabant onder het calvinistische bewind,1566-1795: Een geschiedenis van ellende en vitaliteit
De desastreuze gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog voor de steden en het platteland van Brabant en de verpaupering en marginalisering daarna.
meer informatie
De "Russische ziel" ofwel de tragedie van een volk: Nationalisme in Rusland
Als Russen duidelijk willen maken wie ze zijn, refereren ze graag aan hun ‘Russische ziel’. Maar de ‘Russische ziel’ is ook ankerpunt voor hun soms extreme nationalisme. Hoe kunnen wij de hedendaagse Russen beter begrijpen? In deze cursus kijken we vanuit verschillende gezichtshoeken: politiek, cultuur, religie, film, sociologie, geschiedenis.
meer informatie
De vroege geschiedenis van Europa

Op dit moment leven er ongeveer 750 miljoen mensen in Europa. Er was echter een tijd waarin hier nog niemand woonde. Dat vormt het uitgangspunt van deze leergang. Hoe kwamen de eerste mensen in Europa? Waar kwamen ze vandaan? Hoe wisten ze zich aan te passen aan het Europese landschap en de vele klimaatschommelingen? En hoe weten we dat? Deze vragen staan centraal in deze boeiende leergang.

meer informatie
Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw

Voor sommigen was de 20e eeuw de bloedigste en gruwelijkste ooit. Voor anderen was het vooral een eeuw van ongekende wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Er werd hoop op verlossing gewekt en tegelijkertijd op nooit eerder vertoonde schaal gemoord. In een aantal gevallen waren verlossing en moord zelfs nauw met elkaar verbonden. Wat leert de 20e eeuw ons? Is er wel vooruitgang te boeken? Of is de duisternis in de mens onpeilbaar? Laten we Sisyphus volgen in een poging de steen van ons bestaan naar boven te krijgen.

meer informatie
Het oude Griekenland
De geschiedenis van klassiek Griekenland, vanaf de Minoïsche beschaving tot aan de komst van de Romeinen. Het Griekenland van de Oudheid legde de basis voor de westerse beschaving: in literatuur, toneel, architectuur, filosofie, beeldende kunst en wetenschap, zelfs tot aan onze democratie toe. We volgen Griekenland vanaf de eerste beschaving op Kreta en in Mycene, de opkomst van het vasteland in de Archaïsche tijd, tot aan het hoogtepunt van de klassieke beschaving.
meer informatie
Levenswetenschappen (Nijmegen)
Deze vierdelige leergang behandelt de werking van cellen, het ontstaan van ziektes en nieuwe therapieën. De techniek en de ethiek van het ingrijpen in de processen van het leven en het afweersysteem staan centraal in het tweede en derde semester. De leergang wordt afgesloten met een cursus waarin de laatste ontwikkeling op dit vakgebied centraal staan.
meer informatie
Levenswetenschappen Tilburg
Deze vierdelige leergang behandelt de werking van cellen, het ontstaan van ziektes en nieuwe therapieën. De techniek en de ethiek van het ingrijpen in de processen van het leven en het afweersysteem staan centraal in het tweede en derde semester. De leergang wordt afgesloten met een cursus waarin de laatste ontwikkeling op dit vakgebied centraal staan.
meer informatie
Moderne Architectuur in Nederland
In deze leergang worden ontwikkelingen in de moderne Nederlandse architectuur vanuit een historisch perspectief belicht. Naast aandacht voor stijlontwikkelingen wordt nadrukkelijk gekeken naar architectuurtheorie, typologie en materialen en technieken.
meer informatie
Moderne Kunst in de Lage Landen
Een tweeluik met twee cursussen met een overzicht van de beeldende kunst in Nederland en België van 1900 tot heden.
meer informatie
Psychologie
Dit najaar start alweer de vierde editie van de leergang Psychologie. Na drie eerdere succesvolle edities zal docent dr. Andreas Wismeijer u in zeven verschillende en volledig herziende cursussen van alles vertellen over dit fascinerende vakgebied.
meer informatie
Thematische Inleiding in de Filosofie
Deze leergang heeft tot doel HOVO-cursisten een diepgaande inleiding te geven in het wijsgerig denken. De leergang bestaat uit vier hoofdthema’s die gekozen zijn omdat ze elk binnen de filosofie een belangrijke rol spelen: 1. Kennis, waarheid, wetenschap. 2. Bewustzijn, ziel, geest; 3. Levensfilosofie, zingeving, levenskunst; 4. Ethiek, esthetiek.
meer informatie
Brochures
Bekijk de flyer met het complete cursusaanbod zomer & najaar 2024.