Menu

Samen studeren

Meer informatie.

Themadagen 2020

Meer informatie.

Leergangen

Meer informatie.

Kindercolleges

Meer informatie.

MISSIE HOVO BRABANT

HOVO Brabant is een onderwijsorganisatie die iedereen vanaf 50 jaar uitdaagt zich te blijven ontwikkelen. Met een gevarieerd en hoogwaardig cursusaanbod, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten prikkelen we tot verwondering, honger naar kennis en ontmoeting.

Wij bieden cursussen en leergangen aan over tal van onderwerpen; over vraagstukken uit het verleden maar ook actuele vraagstukken, zoals over geschiedenis en archeologie, kunst en muziek, filosofie, menswetenschappen of psychologie. Voor wie liever kort maar krachtig in een of enkele dagen veel wil leren, bieden wij intensieve een- of meerdaagse themadagen aan in onze zomeracademie, winteracademie en gedurende het voor- en najaar.

HOVO in Nijmegen
Vanaf het najaar 2021 verzorgen HOVO Utrecht en HOVO Brabant gezamenlijk een aanbod in Nijmegen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

“Het is heel verrijkend om als senior nog hoger onderwijs te kunnen volgen. Goed dat HOVO bestaat!”

Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.
CURSUS UITGELICHT
Leergang filosofie, deel 3

Levensfilosofie is reflectie op de mens en het menselijk leven. Wat is een mens? Waar draait het leven om? Hoe kan ik zelfverwerkelijking of geluk of gemoedsrust bereiken? Hoe ga ik om met negatieve ervaringen als eenzaamheid, somberheid en angst? Hoe kan ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Hoe kan ik mij verhouden tot mijn medemens, tot de natuur, tot het omvattende mysterie van het bestaan?

De sociale mens

Psychologie is de wetenschap van gedrag. Tijdens deze dag zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. Evolutie, communicatie, en zelfs eenzaamheid: ze hangen nauw met elkaar samen.

ACTUEEL
Met korting naar Science Café XL; Vitaal ouder worden

Fluitend door het leven: een toekomst zonder ouderdomsziekten

Zomeracademie en najaarsprogramma bekend

U kunt vanaf heden weer inschrijven voor de programma's van de zomeracademie en de najaarscursussen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
${error}
${success}
Ongeveer 1 keer per maand verzenden wij onze nieuwsbrief met actuele informatie over onze activiteiten en nieuw cursusaanbod. Wilt u graag op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan.

HOVO BRABANT BIEDT U CURSUSSEN OP ACADEMISCH NIVEAU

Dat kan dankzij een duurzame samenwerking met Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit zijn de vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant. Hierdoor is HOVO Brabant in staat een breed scala aan kort- en langlopende cursussen aan te bieden in Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.