Menu
De vroege geschiedenis van Europa

Darwins uitspraak dat de best aangepasten de beste kans hebben om te overleven is helemaal van toepassing op de, als immigranten begonnen, Europeanen. Tot drie keer toe zorgen mensen die van elders komen er voor nieuwe ontwikkelingen. De vroege Europeanen weten de mogelijkheden die hun geboden worden optimaal te benutten. Door arbeidsverdeling en samen op jacht te gaan bouwen ze aan sociale cohesie. Jagers en verzamelaars staan open voor experimenten en verwelkomen innovaties. Door boer te worden weten ze hun populatie snel uit te breiden én bezittingen te verwerven. Dat heeft ook een keerzijde. Bezit leidt tot strijd om dat bezit. Dankzij nieuwe metalen als brons en ijzer leidt dat tot bloedige confrontaties. En tot economische en culturele bloei. Sociale structuren krijgen nieuwe impulsen. De problemen met het onbegrijpelijke worden overgelaten aan speciale mensen die contacten met goden onderhouden. De steeds ingewikkelder wordende agrarische samenleving zoekt naar houvast en vindt die in krachtige leiders. Economische voorspoed maakt de komst van de eerste steden mogelijk. Die ontstaan eerst in het oosten. De oudste stad in West-Europa wordt door de Griek Herodotos Pyrene genoemd. Organisatievermogen, economische kansen benutten en wapengeweld leiden uiteindelijk tot het vormen van een eerste echte staat in Europa.

CursustitelOndertitelKorte BeschrijvingSeizoen/jaar

Dageraad der mensheid

 

De Europeanen van de ‘oude steentijd’In deze cursus zien we de komst van de eerste Europeanen, de Neandertalers en de moderne mensen. Hoe zij zich aanpassen aan hun levensomstandigheden en het ontstaan van de allervroegste kunst.Najaar 2018

 

De neolitische (r)evolutie

 

Jagers worden boeren

Door klimaatsveranderingen en nieuwe immigraties veranderen de Europeanen hun levenswijze ingrijpend. Bezit doet zijn intrede en dus ook de strijd om het bezit.

 

Voorjaar 2019

Gevorderde landbouwers in West-Europa

 

 

Nieuwe ontdekkingen en uitvindingen geven nieuwe mogelijkheden en nieuwe problemen

 

Boeren vestigen zich in Nederland en bouwen er indrukwekkende monumenten, net als elders in Europa. Koper en tin, maar ook het wiel staan aan de basis van een veranderende samenleving.Najaar 2019

De Keltische wereld

 

 

De ontdekking van ijzer is de basis van grote economische en culturele bloei

 

Er ontstaan Europese machtscentra en steden. Leiders in de economie worden culturele aanjagers. Het leidt tot nieuwe migraties, nieuwe steden en zelfs tot staatsvorming.Voorjaar 2020
Romeinen veroveren Europa  Najaar 2020
Leven in de Romeinse tijd  Najaar 2021
De ondergang van het Romeinse rijk  Voorjaar 2022
Het ontstaan van een nieuw Europa  Najaar 2022

 

Huidige cursus in deze leergang

 

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)

Rond het midden van de 8ste eeuw v.Chr. is Rome ontstaan. Langzaam maar zeker veroveren ze het Italische vasteland en later ook Spanje. Met Caesar begint een periode van twee eeuwen van grote veroveringsoorlogen, waardoor de Romeinse keizers de geschiedenis van Europa grotendeels bepalen.

meer informatie Inschrijven
  • docent: Johan Hendriks
  • dag: Dinsdag
  • in: Nijmegen
  • seizoen: Najaar 2022
  • vakgebied: Geschiedenis
Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
"Een zeer bevlogen en deskundig  docent.