Menu
Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw

Deel 1, Najaar 2019       Het Bloedverduisterd Tij, het interbellum 1924-1939
De jaren 1924-1929 blijken de stilte voor de storm. Als in 1929 de beurs in New York instort is een wereldwijde economische crisis het gevolg. Onder druk van economische malaise en de groeiende aantrekkingskracht van communisme en fascisme, wankelt het westen. Een nieuwe oorlog nadert.

Deel 2, Voorjaar 2020     Barre Anarchie (1939-1949)
Over de bloedige chaos van de Tweede Wereldoorlog en zijn gewelddadige nasleep. De atoombom betekent een revolutie in de oorlogsvoering. Twee ideologische blokken komen in de wereld onverzoenlijk tegenover elkaar te staan. Oude koloniale rijken storten in. Europa wordt gedeeld, maar er is een voorzichtig begin van nieuwe samenwerking en economisch herstel in het westen van het oude continent.

Deel 3, Najaar 2020         Weer valt het Donker (1949-1962)
De Koude Oorlog volgt op de Tweede Wereldoorlog. De spanningen lopen op tussen de VS en Rusland, een Derde Wereldoorlog lijkt welhaast onvermijdelijk. De Koreaoorlog is ternauwernood beheersbaar. Vietnam groeit uit tot een nieuwe gevechtshaard. Tijdens de Cubacrisis beslissen Kennedy en Chroesjtsjov over het lot van de wereld.

Deel 4, Najaar 2021     Een Nieuw’re Wereld Wacht (1962-1981)
Wederzijdse acceptatie lijkt de enige oplossing. Dooi in de verhoudingen is het gevolg. Een atoomoorlog kan niet gewonnen worden. Een rechtstreekse confrontatie wordt daarom vermeden, maar in de nieuwe landen –ontstaan uit de brokstukken van de Europese koloniale rijken, vooral in Zuidoost-Azië en Afrika– wordt de strijd voortgezet. Zullen de twee blokken op termijn naar elkaar toegroeien? In de westerse wereld is sprake van een ongekende economische groei.

Deel 5, Voorjaar 2022         Niet met een Knal, maar met een Zacht Gejank (1981-1991)
In de jaren tachtig daalt de temperatuur opnieuw. Rusland raakt verzeild in een oorlog in Afghanistan. De VS steunen de fundamentalistische vijanden van de Russen. In Amerika wordt inmiddels gebouwd aan een ruimteschild, waardoor Rusland gedwongen wordt mee te gaan in een nieuwe wapenwedloop. De Afghaanse oorlog, de Amerikaanse druk en de falende Sovjet-economie dwingen tot hervorming. Tot verbazing van velen volgt een snelle ineenstorting van het Sovjet-imperium. Nieuwe gevaren hebben zich inmiddels al aangekondigd.

 

 

Huidige cursus in deze leergang

 

Leergang Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw, deel 4

De Koude oorlog gaat een periode van ontspanning in. Ondertussen blijven kleinere conflicten in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika voortwoekeren. In het westen worden de grenzen van de groei bereikt. Terwijl de Sovjet-Unie vastloopt in bureaucratie en economische stagnatie, kondigt zich een Chinese wederopstanding aan.

meer informatie Inschrijven
  • docent: Peter Burgers
  • dag: Maandag
  • in: Tilburg
  • seizoen: Voorjaar 2022
  • vakgebied: Geschiedenis
Peter Burgers

Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."