Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Engelse landhuizen

  Door de eeuwen heen werden door de adellijke elite in Engeland prestigieuze kunstcollecties opgebouwd, waarmee de kastelen, luxe villa’s en landhuizen werden verfraaid. De architectuur van deze buitenverblijven komt van de tekentafels van vooraanstaande architecten in Engeland. De Engelse adel verwierf naast Italiaanse kunst ook topstukken van Britse en Franse makelij en heel veel werk Hollandse meesters. Tezamen vormen ze een overzicht van 300 jaar kunst en architectuur.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur en kunst van Europese Landen, deel 2

  De Palts in Aken en de Elbphilharmonie in Hamburg, Albrecht Dürer en Anselm Kiefer: zij tonen de grote verscheidenheid van de kunst in Duitsland aan. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de kunst en architectuur in Duitsland vanaf Karel de Grote in Aken tot de tijd na de Wende in 1989.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur, deel 2

  De Renaissance-architectuur grijpt vanaf het begin van de 15e eeuw terug op de klassieke bouwkunst. Vormentaal en proportionele stelsels van Grieken en Romeinen vormen nu de leidraad. De evenwichtige architectuur van de renaissance-meesters krijgt in de barok een dynamische en spectaculaire uitwerking in de gesamtkunst.

  bekijk cursus

 • dr. Paul Juffermans

  Dr. Paul Juffermans is arts-filosoof. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, studeerde hij filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, met als specialisatie godsdienstfilosofie. In april 2003 promoveerde hij op de godsdienstfilosofie van Spinoza. Momenteel verzorgt hij cursussen over ethisch-wijsgerige onderwerpen in het algemeen en de godsdienstfilosofie van Spinoza in het bijzonder.

  UIt eerdere evaluaties over deze docent:
  "Buitengewoon boeiende colleges in de filosofie. Ingewikkelde materie toegankelijk gemaakt voor niet-specialisten."
  " Het tempo lag uitdagend hoog. De inhoud was verrijkend en zodanig samengesteld dat ook hierin de uitdaging tot verder lezen/onderzoeken besloten ligt."

   

 • drs. Jana Waarts

  Jana Waarts geeft cursussen kunstgeschiedenis vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft les bij diverse instellingen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het is boeiend gepresenteerd, goed gedocumenteerd en visueel uitstekend ondersteund"
  "Een geweldige cursus, gegeven door een docente met een enorme kennis van de materie en die ook de actuele informatie verwerkt in haar colleges." 

   

   


  De Grandeur van de Nederlandse Kunst (online via ZOOM)

  In de huidige tijd staat de discussie over onze ‘nationale culturele identiteit’ volop in de belangstelling. In de cursus zetten we deze discussie in perspectief waar het de ‘eigen’ Nederlandse kunst betreft en zien we deze kunst onder andere als exportartikel van internationale faam.

  bekijk cursus

  De Grandeur van de Nederlandse Kunst (online via ZOOM)

  In de huidige tijd staat de discussie over onze ‘nationale culturele identiteit’ volop in de belangstelling. In de cursus zetten we deze discussie in perspectief waar het de ‘eigen’ Nederlandse kunst betreft en zien we deze kunst onder andere als exportartikel van internationale faam.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.


  Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (ochtend)

  Rond het midden van de 8ste eeuw v.Chr. is Rome ontstaan. Langzaam maar zeker veroveren ze het Italische vasteland en later ook Spanje. Met Caesar begint een periode van twee eeuwen van grote veroveringsoorlogen, waardoor de Romeinse keizers de geschiedenis van Europa grotendeels bepalen.

  bekijk cursus

 • drs. Frans Jansen

  Drs. Frans Jansen is musicoloog en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft lezingen en heeft ruime ervaring met het geven van HOVO-cursussen.


  Kerstmuziek van Johann Sebastian Bach

  Binnen Bachs religieuze oeuvre neemt de muziek voor de Kersttijd een belangrijke plaats in. Hoewel bij het grote publiek het Weihnachts-Oratorium het bekendst is, verdienen daarnaast tal van andere werken het om binnen hun liturgische context op deze ééndaagse cursus nader bestudeerd te worden.

  bekijk cursus

  Ludwich van Beethoven

  De jonge, eigenzinnige Beethoven, voortgekomen uit de klassieke traditie, sloeg al snel nieuwe paden in en maakte op baanbrekende wijze de weg vrij voor de Romantiek. Zijn invloed was in de hele 19e eeuw ongeëvenaard en zijn reputatie onbetwist.

  bekijk cursus

 • drs. Heinz Wanders

  Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en natuurkunde en elektronica aan de KMA in Breda. Daarna vervulde hij diverse functies in binnen- en buitenland bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde hij in Leiden akte Duits MO-A en van 1972 tot 1977 studeerde hij sociologie in Utrecht en Leiden. Hij verliet de luchtmacht in 1998 en is thans consultant in de wereld van de luchtvaart die hem blijft boeien.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het was een heel moeilijke cursus voor iedereen. Maar Heinz heeft deze moelijk te begrijpen materie goed gedoceerd, petje af voor Heinz".


  De Grote Deeltjesversneller

  Het standaardmodel van de deeltjesfysica, de ordening van de fundamentele deeltjes in het binnenste van het atoom, werd in kaart gebracht met de Large Hadron Collider (LHC), de versneller in Genève. Het standaardmodel en de versneller worden behandeld. Maar er zijn nog problemen die om een oplossing vragen: zwaartekracht past bijvoorbeeld niet in het model en we weten niet hoe het met materie en antimaterie zit.

  bekijk cursus

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."


  Kierkegaard: “Het gehele bestaan beangstigt mij”.

  Kierkegaard introduceert het begrip angst in 1844. Pas in de loop van de twintigste eeuw beseft men in de filosofie dat angst tot de kernproblemen van het moderne leven behoort. Sindsdien weten wij hoe de angsten van mensen bijvoorbeeld gemanipuleerd kunnen worden voor o.a. bepaalde politieke doelstellingen.

  bekijk cursus

  Albert Camus: ‘De mens is het enige schepsel dat weigert te zijn wat hij is’.

  De tragiek van het menselijk leven is de fundamentele oorzaak van onze mislukte samenleving. De cursus geeft inzicht in de filosofie en literatuur van Camus. Waardoor onderscheidt hij zich van de existentialisten, o.a. van Sartre. Wat is de reden dat Camus heden als een van de belangrijkste denkers wordt gezien? En….was het ongeluk waarbij hij in 1962 om het leven kwam wel een ongeluk?

  bekijk cursus

  Kierkegaard: “Het gehele bestaan beangstigt mij”.

  Kierkegaard introduceert het begrip angst in 1844. Pas in de loop van de twintigste eeuw beseft men in de filosofie dat angst tot de kernproblemen van het moderne leven behoort. Sindsdien weten wij hoe de angsten van mensen bijvoorbeeld gemanipuleerd kunnen worden voor o.a. bepaalde politieke doelstellingen.

  bekijk cursus

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.


  Topics in Energie en Milieu

  In deze vijfdelige cursus delen verschillende gerenommeerde wetenschappers vanuit diverse vakgebieden en invalshoeken inzichten over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid, milieu en de energietransitie. Thema’s als windenergie, biomassa, biobased economie, CO2-uitstoot, emissierechten en de sociale en maatschappelijke inbedding passeren de revue.

  bekijk cursus

 • Marcel van Schoor

  Dhr. Marcel van Schoor studeerde vier jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft hij als reisleider tien jaar voor de reisorganisatie SNP gewerkt en daarbij veel bestemmingen met vulkanen bezocht. Op dit moment is hij werkzaam als landmeter/ maatvoerder bij een ingenieursbureau. Naast deze baan geeft hij regelmatig cursussen en lezingen over geologische onderwerpen, heeft hij een bestuursfunctie bij een afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging en organiseert hij geologische excursies.


  Geologie en landschappen van Europa

  Hoewel het slechts de westelijke voortzetting van het veel grotere Azië is, bezit Europa een ongeëvenaard grote verscheidenheid aan gesteenten en geologische structuren. Deze cursus behandelt de lange en complexe geologische geschiedenis van Europa en de enorme variatie aan landschappen die daarvan het gevolg is.

  bekijk cursus

 • dr. Jan van Oudheusden

  Dr. Jan L.G. van Oudheusden (1949) was tot 2011 geschiedenisdocent aan het Dr.Mollercollege te Waalwijk. Van 1997-2007 was hij hoofdredacteur van Kleio, het vakblad voor geschiedenisdocenten in Nederland. Na zijn promotie in 1990 op de beweging Brabantia Nostra was hij onder meer auteur van diverse geschiedenismethodes en examenkaternen voor het voortgezet onderwijs. Van zijn hand verschenen bij uitgeverij Prometheus vijf overzichtswerken: De wereld, een kleine geschiedenis; Amerika, een kleine geschiedenis; Het Midden-Oosten, een kleine geschiedenis; De Eerste Wereldoorlog, een geschiedenis; en Het Hemelse rijk herrezen, de geschiedenis van China in vogelvlucht. Op basis van deze publicaties verzorgt hij lezingen. Vanaf 2001 geeft hij regelmatig colleges bij Hovo-Brabant.

   

 • drs. Leo den Oudsten

  Drs. Leo den Oudsten houdt zich al ruim 50 jaar bezig met opera. Hij studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als afstudeerrichting, de opera. Naast operalezingen, –inleidingen en –cursussen, begeleidt hij al bijna 25 jaar opera- en concertreizen.

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."
  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."


  Hechting: Samen veilig

  Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt beïnvloed door de vroege leerervaringen met onze ouders of verzorgers. Dit wordt hechting genoemd: de duurzame emotionele relatie tussen een kind en de opvoeders. Deze vroege ervaringen met de opvoeders vormt de blauwdruk waarmee wij vervolgens onze sociale relaties vormgeven.

  bekijk cursus

  Leergang Psychologie, deel 2

  De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op de vraag hoe mensen omgaan met de wereld om hen heen en bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en ook juist op elkaar lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid precies is, hoe het ontstaat (nature? nurture?) en hoe persoonlijkheid onze dagelijkse keuzen beïnvloedt.

  bekijk cursus

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de KU Nijmegen. Hij deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".


  Wat is natuur, en wat is leven? (1 volwassene + 2 kinderen)

  Het lijkt duidelijk wat natuur en leven is, maar als je erover nadenkt is het best lastig dit precies te zeggen. In dit college gaan we samen nadenken over wat natuur is, en wat leven eigenlijk is.

  bekijk cursus

  Wat is natuur, en wat is leven? (1 volwassene + 1 kind)

  Het lijkt duidelijk wat natuur en leven is, maar als je erover nadenkt is het best lastig dit precies te zeggen. In dit college gaan we samen nadenken over wat natuur is, en wat leven eigenlijk is.

  bekijk cursus

 • Donald Loose

  D. Loose (°1949) studeerde Filosofie en Theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en politieke filosofie in Parijs. Hij was tot 2013 Thomas More professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en associate professor philosophy van Tilburg University. Zijn onderzoeksthema’s zijn de Kantiaanse Verlichting in ethiek, recht en politiek en de relatie ervan tot de christelijke religie. Daarnaast publiceerde hij over franse politieke denkers van de vorige eeuw. 

 • prof. Jan van Hooff

  Prof. dr. Jan van Hooff is een Nederlandse emeritus hoogleraar Gedragsbiologie en Socio-ecologie. Van Hooff studeerde biologie in Utrecht en Oxford en promoveerde op een onderzoek naar sociaal gedrag en communicatie bij mensapen. Vooral zijn vergelijkende studies over gelaatsexpressies bij apen en mensapen, in het bijzonder over de evolutie van lachen en glimlachen, hebben de aandacht getrokken.

  Momenteel is hij onder meer wetenschappelijk directiemedewerker van de Koninklijke Burgers' Zoo te Arnhem. Hij was tot voor kort secretaris-generaal van de International Primatological Society en voorzitter van het Jane Goodall Instituut Nederland. Verder is Van Hooff lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  Klassieke muziek in Rusland

  Geschiedenis van de klassieke muziek in Rusland. We gaan in deze cursus op zoek naar de ‘Russische ziel’ in kerkmuziek en … in symfonieën en opera’s. Alle genres en vormen ontwikkelen zich uit handen van interessante Russische componisten!

  bekijk cursus

 • dr. Frank Hermans

  Dr. Frank Hermans (1947) studeerde sociologie in Nijmegen. Is in 2010 gepromoveerd aan de UvA op ‘Trauma en Beschaving’ (wereldwijde zorg voor psychische trauma’s als vorm van beschaving). Hij was 38 jaar verbonden aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en is nu naast HOVO Brabant werkzaam aan HOVO Nijmegen. Recente publicaties op zijn website 
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  " een cursus waar ik iets kan "halen. Een fijne cursus die je aan het denken zet en dan hoef je het echt niet overal mee eens te zijn." 

   


  Naar een mondiale beschaving

  Over de menselijke beschaving zijn bibliotheken volgeschreven. Onder de vele schrijvers is er een kleine groep die zich heeft gewaagd aan het ontwikkelen van een omvattende theorie over beschavingsprocessen. Hiermee probeert ze na te gaan hoe deze processen ontstaan, hoe ze mensen veranderen en hoe ze uiteindelijk kunnen leiden tot een mondiale beschaving. Dat is het onderwerp van deze cursus.

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."

 • drs. Ineke Beeling

  Drs. Ineke J.W. Beeling, afkomstig uit een familie van antiquairs, studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd in de decoratieve kunsten en historische interieurs. Tevens is zij opgeleid tot interieurvormgever in Londen. Met haar bedrijf Beeling Interiors richt zij interieurs voor monumenten in.


  Dutch Design

  Sinds de jaren ‘8o is Dutch Design een internationaal fenomeen. Zelfs buitenlandse ontwerpers nemen deze esthetiek over als “Dutch designers”. Hella Jongerius, Maarten Baas, Marcel Wanders en collectieven als Droog en Mooi staan met hun experimentele, innovatieve, onconventionele en humoristische ontwerpen aan de wieg hiervan.

  bekijk cursus

 • dr. John van Schaik

  John van Schaik (1956)volgde de middelbare landbouwschool en werkte vervolgens 15 jaar in de verslavingszorg. In 1993 studeerde hij af op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) en promoveerde in 2004 op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.


  De Nag Hammadi geschriften

  Het gnostieke christendom vormde in de oudheid een serieuze bedreiging voor het evangelische christendom. In de middeleeuwen gebeurt dat opnieuw door de katharen, en tegenwoordig weer door de vondst van de Nag Hammadi geschriften in 1945.

  bekijk cursus

 • drs. Richard Kroes

  Drs. Richard Kroes is begonnen als historicus en doorgegaan als archeoloog. Hij werkt in Leiden bij een archeologisch adviesbureau.Daarnaast geef hij cursussen bij Livius Onderwijs, HOVO Limburg en HOVO Rotterdam over de geschiedenis van de islam, islamitisch Spanje, de kruistochten, bijbel en koran.Hij beheerst bijbels Hebreeuws, spreekt Perzisch en is bezig met klassiek Arabisch en Akkadisch.


  Spijkerschrift ontcijferd!

  Vijfduizend jaar geleden vonden mensen een manier uit om te schrijven: met een spateltje in natte klei, spijkerschrift. Spijkerschrift is drieduizend jaar lang gebruikt. Nog maar anderhalve eeuw geleden slaagde een Engelsman erin het schrift weer te ontcijferen. Toen konden we ineens van alles lezen wat destijds door mensen is opgeschreven en wat tweeduizend jaar lang echt ‘kwijt’ was.

  bekijk cursus

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.


  Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

  In deze cursus komt de zeer gecompliceerde maar boeiende geschiedenis aan bod van Estland, Letland en Litouwen. Dit als achtergrondinformatie over drie nieuwe lidstaten van de Europese Unie en de NAVO. Daarnaast komt de diversiteit aan de orde op het gebied van taal, cultuur, etnische minderheden, architectuur en muziek.

  bekijk cursus

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."


  Leergang Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw, deel 3

  Een Koude Oorlog volgt op de Tweede Wereldoorlog. Spanningen lopen op tussen de VS en Rusland, een Derde Wereldoorlog lijkt onvermijdelijk. De Koreaoorlog is ternauwernood beheersbaar. Vietnam groeit uit tot een nieuwe gevechtshaard. Tijdens de Cubacrisis beslissen Kennedy en Chroesjtsjov over het lot van de wereld.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  Leergang Filosofie, deel 1

  In het huidige tijdsgewricht lijken waarheid en kennis in crisis. Dit eerste deel van de thematische leergang filosofie verschaft de student een degelijke basis om over om deze begrippen te denken. We onderzoeken wat we kunnen verstaan onder waarheid, kennis, wetenschap. We bespreken noties als verklaring, bewijs, logica, argumentatie, drogreden, onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap, (on)mogelijkheid van metafysische kennis.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.

 • ir. Paul van Leeuwen MSc

  Drs. Paul van Leeuwen studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar docent natuur- en wiskunde geweest aan het Cardanus college te Doorwerth. In 1987 stapte hij over naar de automatisering. In 1993 haalde Paul zijn Masters kennistechnologie bij het CIBIT in Utrecht. Hij bleef database specialist tot aan zijn pensioen in 2013. Hij bleef zich verdiepen in de fysica vooral kosmologie en kwantumfysica.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "bijzonder kundige en bewogen docent, dat geeft juist iets extra's. "
  "prima cursus. zeer goed voorbereide en deskundige docent. Heel goed cursusmateriaal."

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Filosofie en islam - verdieping geloof en wetenschap

  Al-Ghazali is voor moslims de belangrijkste denker van de Gouden Eeuwen van de islam. Maar in het westen is hij omstreden. Hij liet ons een sprankelend geschreven autobiografisch geschrift na, waarin hij de lezer een inkijkje geeft in zijn worsteling met geloof en wetenschap.

  bekijk cursus

  Filosofie en Islam

  De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar in de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Deze studiedag neemt je mee in het vergeten verhaal van de gouden eeuwen van de islam.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.


  Babylon en Assur

  Na het verdwijnen van de Sumeriërs werd Babylon de toonaangevende stad in het Midden-Oosten. De Babyloniërs, maar ook de Assyriërs en de Hettieten uit Anatolië waren de belangrijkste machtige volkeren, en cultuurdragers, van het 2e millennium v. C. Langs de Middellandse Zeekust kwamen nieuwe steden en staten op, onder meer Israël.

  bekijk cursus

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."


  Marginalen in de zeventiende en achttiende eeuw

  Terwijl Holland zijn Gouden Eeuw beleefde, was er van welvaart in het zuiden weinig sprake. In deze cursus worden aspecten van migratie, verpaupering, criminaliteit en achterstelling van katholieken in Brabant en Limburg behandeld. Zowel het platteland als de stad komen daarbij aan de orde.

  bekijk cursus

 • dr. Frans Ellenbroek

  Frans Ellenbroek studeerde biologie aan de RUL met als specialisaties evolutiebiologie, ecologie en ethologie. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over concurrentie. Na zijn werk als wetenschapper en biologiedocent werd hij conservator respectievelijk directeur van Natuurmuseum Brabant in Tilburg.. Daarnaast en daarna was/is hij actief als beeldend kunstenaar en museaal adviseur.


  Het beest in de mens

  In deze cursus wordt duidelijk hoe verrassend verhelderend evolutiebiologische kennis kan zijn voor een frisse en onbevangen kijk op heel veel actuele maatschappelijke en culturele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld genderidentiteit, overconsumptie, verstedelijking, agressie en verslaving aan smartphones. Een speelse en zéér interdisciplinaire benadering.

  bekijk cursus

 • dr.ing. Birgit Jürgenhake

  Dr. Ing. Birgit Jürgenhake studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze  assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.


  Het Japanse Huis

  Deze cursus, ontstaan vanuit een bijzondere fascinatie van de docente voor de Japanse architectuur, is een kennismaking en heeft het doel de esthetische concepten van Japanse huizen op te helderen en de hedendaagse Japanse architectuur beter te begrijpen. Tevens is de cursus een mooie basis voor een (architectuur-) reis door Japan.

  bekijk cursus

 • drs. Wil Heeffer

  Drs. Wil Heeffer studeerde filosofie in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. Volgde colleges bij Habermas en Richard Berstein. Deelde met Heinz Kimmerle opvattingen op het gebied van de interculturele filosofie. Sprak in Cuba op conferenties over het werk van José Martí. Publiceerde drie sociaal-filosofisch politieke essays waarin bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

 • drs. Marian van Caspel-van Til

  Marian van Caspel-van Til is kunsthistorica. Vanuit haar bedrijfje Kunst in verbinding geeft zij lezingen en cursussen. Ze houdt ervan moderne en hedendaagse kunst met oude kunst te verbinden. Voor Labrys Reizen begeleidt zij reizen naar Italië en Frankrijk. In de cursus over Dante’s Divina Commedia komen drie belangrijke liefdes van haar samen: Italië, kunst en spiritualiteit.


  Het venster in de kunst

  Vanaf het einde van de 19e eeuw fungeert het schilderij niet meer als een venster dat een illusionistische weergave van de werkelijkheid biedt. Als motief blijft het een belangrijke rol spelen in het werk van onder anderen Matisse, Delaunay, Duchamp en Magritte.

  bekijk cursus

 • Eric Bolle MA

  Eric Bolle is filosoof, germanist en de vertaler van Hölderlins stukken over Sophocles en Pindarus. Hij promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam over Nietzsche. In de jaren 1985-1986 ontving hij een stipendium van de Fritz Thyssen Stiftung om onderzoek te doen naar Heideggers Hölderlin-interpretaties. Recentelijk heeft hij dit onderzoek weer opgepakt. In 2016 publiceerde hij bij ASPeditions in Brussel Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie. Bolle is als docent werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs.

 • Dr. Jean Bronzwaer

  dr. Jean Bronzwaer was ruim 30 jaar werkzaam als interventiecardioloog waarvan 25 jaar in het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Naast deze klinische werkzaamheden in de coronaire hartziekten was zijn klinische researchgebied de pathofysiologie van hartfalen.


  Ontwikkelingen in de cardiologie

  Het doel van deze cursus is om inzicht te verwerven in recente vorderingen in de behandeling van coronaire hartziekten en hartfalen. Met aandacht voor hoe ontwikkelingen in de cardiologie m.b.v. de natuurwetenschappen tot stand zijn gekomen en welke cruciale rol begrippen als opmerkzaamheid en serendipiteit daarin hebben gespeeld.

  bekijk cursus

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 


  Over de grens!

  De hedendaagse internationale politiek is fascinerend, soms tegenstrijdig, soms verontrustend en vaak ook heel herkenbaar. Staten manoeuvreren met hun belangen in een onrustige arena. Klopt het dat grote mogendheden altijd hun zin krijgen? Wat bedoelen we met ‘absolute’ en ‘relatieve’ belangen? De cursus gaat op deze vragen in – en op nog vele andere!

  bekijk cursus

  In het nieuws!

  Het wereldnieuws is ingewikkeld en vaak verontrustend. Maar gaat het echt slechter met onze wereld? Zijn de lijnen in het nieuws niet juist herkenbaar en – wie weet – voorspelbaar? Een cursus die uitdaagt, plaagt en hopelijk ook een beetje geruststelt.

  bekijk cursus

 • Dr. José Goris

  Dr. José Goris (1951) studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.In 2019 promoveerde ze op haar proefschrift over de effecten van Content and Language Integrated Learning - in Nederlandbeter bekend als Tweetalig VWO -met Engels als doeltaal. Ze voerde haar onderzoek uit op middelbare scholen in vier verschillende Europese landen.Momenteel richt ze zich op redactionele werkzaamheden in de wetenschap en onderwijs geven.  


  Bloom’s Day in Dublin

  We bestuderen het verhaal van Leopold Bloom en Stephen Dedalus in het Dublin van 1904 en de gelijkenissen met de zwerftochten van Odysseus in de Odyssee. Hierbij wordt aandacht besteed aan Joyce’s taalgebruik, dat afwisselend en ingenieus is, maar zonder verdere toelichting erg moeilijk te doorgronden. Ook de literaire achtergrond wordt besproken.

  bekijk cursus

 • Drs. Marjolein Schenkel

  Drs. Marjolein Schenkel studeerde Geschiedenis aan de VU in Amsterdam en is werkzaam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, en eerder o.a. bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies. Zij is gespecialiseerd in moderne geschiedenis, in het bijzonder van de holocaust en van de geopolitieke geschiedenis van tijdens en na de Koude Oorlog.


  Het Amerikaanse presidentschap

  In 2016 werd Donald Trump tot president van de Verenigde Staten gekozen. Sindsdien is het Amerikaanse presidentschap, misschien wel meer dan ooit tevoren, dagelijks in het nieuws. Hoe zullen verkiezingen van 2020 verlopen, en: wie wordt de nieuwe president van Amerika?

  bekijk cursus

 • Drs. Bouke de Vos

  Bouke de Vos (Steenwijk, 1950) studeerde politicologie aan de VU Amsterdam. Tot zijn pensioen was hij lange jaren persvoorlichter bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap, laatstelijk bij Wageningen Universiteit en Research. Thans doceert hij aan meerdere HOVO's over de geschiedenis van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, waaronder de Amerikaanse Revolutie en onafhankelijkheid en de Amerikaanse Burgeroorlog.


  De Amerikaanse Revolutie

  We behandelen de revolutionaire sfeer in de Britse kolonies van Noord-Amerika, de Founding Fathers en de Onafhankelijkheidsverklaring, en verder: De Verenigde Staten van Amerika formuleren de eerste Grondwet ter wereld De jonge republiek onder de drie eerste presidenten: Washington, Adams en Jefferson

  bekijk cursus

 • Drs. Lowie van Doninck

  Het geheim van de Blue Zones

  Sociale cohesie, beweging, voeding, terugschakelen en omgeving zijn wat invulling betreft anders in de Blue Zones dan in het gemiddelde Westen. Wat kunnen we hieruit leren voor onze persoonlijke Blue Zone en voor onze gezondheidszorg in het algemeen.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Ad Vingerhoets

  Prof.dr. Ad Vingerhoets bekleedde tot November 2019 de leerstoel “Emoties en Welbevinden” aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde psychologie in Tilburg, alwaar hij ook promoveerde op het onderwerp “stress”. Stress en emoties vormden gedurende zijn hele carrière, eveneens grotendeels in Tilburg, de rode draad van zijn onderzoek. Een aantal van zijn onderzoeksonderwerpen, zoals vrijetijdsziekte, heimwee, nostalgie, maar vooral huilen mochten zich verheugen in grote (inter)nationale mediabelangstelling.  


  De geheimen van de traan

  Het lijkt erop dat alleen mensen huilen met tranen. Dieren huilen alleen met geluid en dat beperkt zich voornamelijk tot hun “kindertijd”. Waarom is dat zo? Welke effecten heeft huilen op de huilende persoon en op anderen? Voelen mensen zich sneller beter als ze huilen? Worden andere mensen aardiger voor je als je huilt? Door dat soort vragen te onderzoeken, proberen wetenschappers een antwoord te krijgen op de vraag waarom alleen mensen huilen met tranen en dieren niet.

  bekijk cursus

Brochures
Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwe brochure met het actuele cursusaanbod. U kunt het actuele aanbod hier doorbladeren.