Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:

  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
  De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Leergang Architectuur deel 5 (Nijmegen)

  In deze cursus worden een aantal belangrijke tendensen in de architectuur van na de tweede wereldoorlog besproken waaronder het Rationalisme (Rossi, Ungers), High Tech (Rodgers, Foster), het Postmodernisme (Venturi, Graves, Hollein) en Deconstructivisme (Eisenman, Coop Himmelblau).

  bekijk cursus

  Portugal: 1000 jaar architectuur en kunst

  De zee en exotische oorden als inspiratiebron van de Manuel stijl, de barokke overvloed van het vergulde houtsnijwerk, de herontdekte kunst van de azulejos en de vernieuwende hedendaagse architectuur: het zijn facetten van een unieke artistieke fijngevoeligheid in Portugal. Het land heeft een rijk erfgoed dat nog onderbelicht is gebleven maar alle aandacht verdient.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.


  Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)

  Rond het midden van de 8ste eeuw v.Chr. is Rome ontstaan. Langzaam maar zeker veroveren ze het Italische vasteland en later ook Spanje. Met Caesar begint een periode van twee eeuwen van grote veroveringsoorlogen, waardoor de Romeinse keizers de geschiedenis van Europa grotendeels bepalen.

  bekijk cursus

 • drs. Heinz Wanders

  Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en natuurkunde en elektronica aan de KMA in Breda. Daarna vervulde hij diverse functies in binnen- en buitenland bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde hij in Leiden akte Duits MO-A en van 1972 tot 1977 studeerde hij sociologie in Utrecht en Leiden. Hij verliet de luchtmacht in 1998 en is thans consultant in de wereld van de luchtvaart die hem blijft boeien.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het was een heel moeilijke cursus voor iedereen. Maar Heinz heeft deze moelijk te begrijpen materie goed gedoceerd, petje af voor Heinz".


  Inleiding Quantumfysica

  De quantummechanica is nauwelijks 150 jaar oud en heeft de wetenschap en techniek gerevolutioneerd. Technische toepassingen zoals digitale camera’s en smartphones, MRI- en PET-scanners zijn niet meer weg te denken. De cursus behandelt de hoofdrolspelers in de eerste ronde van de nieuwe tak van wetenschap.

  bekijk cursus

 • dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink is een filosoof die al uitgebreid schreef en doceerde over de implicaties van de evolutiebiologie voor de filosofie. Zijn proefschrift uit 2002 heette "Why some apes became humans".

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.


  Lustwarande

  Natuur en kunst gaan perfect samen in De Oude Warande bij Tilburg. Jaarlijks vindt hier Lustwarande plaats, een buitenexpositie met kunst van nationale en internationale kunstenaars. Dit jaar focust de expositie op de kracht van het idool, een zeer actueel thema in een wereld waar meerdere existentiële vragen strijden om de aandacht.

  bekijk cursus

 • drs. Evert-Jan Ouweneel

  Drs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  'Een uitmuntend spreker die een uitgebreide materie overzichtelijk presenteert.'
  'Mijn kennis over de geschiedenis is flink opgefrist. De blik op de toekomst is daardoor beter geworden.'
  ' Compliment voor de deskundigheid, stiptheid en met name strakke tempo dat werd aangehouden door Ouweneel!'
  'Fantastische cursus: verfrissend, helder, super gepresenteerd.'


  De wereld verklaard vanuit de lucht

  Pak er een paar satellietfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen, delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen en blokkeren. Tijdens deze studiedag trekken wij van werelddeel naar werelddeel, op zoek naar aanwijzingen in het landschap die ons kunnen helpen de geschiedenis en huidige wereld beter te begrijpen.

  bekijk cursus

  Het Westen in zeven basiswaarden (Nijmegen)

  In één dag maakt u kennis met zowel de westerse geschiedenis als het westerse denken aan de hand van zeven basiswaarden. Een fascinerende dag vol revolutionaire ontdekkingen, hartstocht en rede.

  bekijk cursus

 • Marcel van Schoor

  Dhr. Marcel van Schoor studeerde vier jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft hij als reisleider tien jaar voor de reisorganisatie SNP gewerkt en daarbij veel bestemmingen met vulkanen bezocht. Op dit moment is hij werkzaam als landmeter/ maatvoerder bij een ingenieursbureau. Naast deze baan geeft hij regelmatig cursussen en lezingen over geologische onderwerpen, heeft hij een bestuursfunctie bij een afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging en organiseert hij geologische excursies.


  Stenen in de stad

  Tijdens deze dag leren we de basisprincipes van de gesteenten determinatie. We oefenen in het herkennen van veel voorkomende gesteenten en staan uitvoerig stil bij hun ontstaanswijze. In de ochtend wordt de theorie afgewisseld met het bekijken van gesteenten. In de middag gaan we in de stad volop oefenen met de opgedane kennis.

  bekijk cursus

 • drs. Leo den Oudsten

  Drs. Leo den Oudsten houdt zich al ruim 50 jaar bezig met opera. Hij studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als afstudeerrichting, de opera. Naast operalezingen, –inleidingen en –cursussen, begeleidt hij al bijna 25 jaar opera- en concertreizen.

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

  " De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje." 


  De onbewuste mens

  Maak kennis met de meest gemaakte denkfouten, cognitieve biases en vooringenomenheden die mensen hebben. Herkenbare en alledaagse voorbeelden zullen worden gebruikt om te illustreren dat mensen lang niet zulke rationele beslissers zijn dan wij denken. Wordt u bewust van uw onbewuste!

  bekijk cursus

 • drs. Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl

  Review van cursisten over cursus Levende materie:
  Inhoud: leuk, boeiend, prikkelend, up to date en voor mij grensverleggend.
  Presentatie: een voorrecht om onderwijs te krijgen van gedreven docenten, met verschillende vakgebieden en komend uit verschillende generaties, die zo goed samen kunnen werken dat het probleemloos één geheel vormt.
  Ik heb er van genoten.

  Een hele informatief en interessant college, waarbij begrippen als object en subject vloeibaar worden. 
  Een boeiend verhaal gegeven door twee gemotiveerde docenten. 


  Levendige materie, een nieuwe filosofische benadering

  Rationaliteit en moderniteit zijn geneigd alles te reduceren tot materie, hoe kunnen we dit materiele denken geest inblazen? En als wij ‘slechts’ materie zijn, wat gebeurt er met onze individuele verantwoordelijkheid? Een nieuwe blik op materie als levendig biedt perspectief.

  bekijk cursus

 • dr. Peter van Nunen

  Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
  Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
  Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).


  De gouden route naar Samarkand

  Samarkand is een magische en evocatieve naam, een gezegend letter- en klankspel dat met je ziel aan de haal gaat. De kadans van het woord alleen al bracht talloos veel dichters in oost en west in vervoering en “De vertellingen van duizend-en-één nacht” hebben in deze stad hun oorsprong. Verhalen over de geschiedenis van “het mooiste gelaat dat de aarde de maan ooit heeft getoond”.

  bekijk cursus

  Ode aan Oekraine (Nijmegen)

  Peter van Nunen neemt u op deze bijzondere themadag mee op een zoektocht naar het Europa dat opnieuw lijkt te verdwijnen achter een onoverkomelijke muur, achter niet-verkrijgbare visa, achter onmogelijk te reserveren hotels en achter onbegaanbare wegen.

  bekijk cursus

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de KU Nijmegen. Hij deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap. Recent heeft hij gewerkt op een Corona-test lab, en bij een biobank waar in het bloed wordt gekeken naar antilichamen tegen Corona.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  Brabant, muziekhistorisch van groot belang

  De ontwikkeling en verspreiding van klassieke muziek vanuit het toenmalige Hertogdom Brabant wordt uitvoerig toegelicht en geïllustreerd. Haar inspiratiebronnen en haar latere invloed op de klassieke muziek in de rest van Nederland maken het geheel tot een boeiende bijdrage!

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."

  "De docente gaf een mooi genuanceerd beeld van de koninginnen en de tijd waarin ze leefden. Heel anders dan wat ik op school ooit heb geleerd. Vooral van Catharina de Grote heb ik een aanzienlijk genuanceerder en duidelijker beeld gekregen."

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  "Zeer te waarderen dat de docent aspecten van de kunst ook zo goed weet te plaatsen in ruimere historische context."

  "Bijzonder vriendelijke en deskundige docent. Een hele mooie cursus."
   

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  Leergang filosofie deel 1, Kennis, waarheid, wetenschap

  In het huidige tijdsgewricht lijken waarheid en kennis in crisis. Dit eerste deel van de thematische leergang filosofie verschaft de student een degelijke basis om over om deze begrippen te denken. We onderzoeken wat we kunnen verstaan onder waarheid, kennis, wetenschap. We bespreken noties als verklaring, bewijs, logica, argumentatie, drogreden, onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap, (on)mogelijkheid van metafysische kennis.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  'Hele fijne cursus (het weer zat ook mee), uitstekende cursusleider met veel kennis en goede gerichtheid op de deelnemer, goede keuzes voor bestemmingen in het buitengebied (bereikbaar, soortenrijk), cursus is een cadeautje voor jezelf.'

  'Uitstekende cursus, erin houden! Cursusleider ook, hij is heel goed.'


  Beerze, landschap en ecologie

  Een themadag rond een bekende Brabantse zandbeek: de Beerze. In de ochtend volgend van bron tot monding, landschap, natuur en beheer. In de middag een veelzijdige excursie beginnend en eindigend bij de Spoordonkse Watermolen.

  bekijk cursus

 • ir. Paul van Leeuwen MSc

  Drs. Paul van Leeuwen studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar docent natuur- en wiskunde geweest aan het Cardanus college te Doorwerth. In 1987 stapte hij over naar de automatisering. In 1993 haalde Paul zijn Masters kennistechnologie bij het CIBIT in Utrecht. Hij bleef database specialist tot aan zijn pensioen in 2013. Hij bleef zich verdiepen in de fysica vooral kosmologie en kwantumfysica.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "bijzonder kundige en bewogen docent, dat geeft juist iets extra's. "
  "prima cursus. zeer goed voorbereide en deskundige docent. Heel goed cursusmateriaal."

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Filosofie in één dag (Nijmegen)

  Filosoferen kan altijd: je kunt er je leven mee vullen. Maar kennismaken met filosofie kan nu in één dag. En dat is minder raar dan het klinkt. Want eigenlijk zijn alle filosofen uit de geschiedenis gedreven door hetzelfde gevoel: verwondering. Verwondering, en het zoeken naar houvast.

  bekijk cursus

  Filosofie in een dag

  Filosoferen kan altijd: je kunt er je leven mee vullen. Maar kennismaken met filosofie kan nu in één dag. En dat is minder raar dan het klinkt. Want eigenlijk zijn alle filosofen uit de geschiedenis gedreven door hetzelfde gevoel: verwondering. Verwondering, en het zoeken naar houvast.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."

 • dr.ing. Birgit Jürgenhake

  Dr. Ing. Birgit Jürgenhake studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze  assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.

 • dr. Renske Langebeek

  Dr. Renske Langebeek is in Parijs gepromoveerd in de Museologie aan het Muséum national d’Histoire naturelle nadat zij haar Bachelor Museologie heeft behaald aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Ze is eveneens in bezit van een doctoraal Franse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als docent Frans en Kunstgeschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam. Ook geeft ze Kunsgeschiedenis bij de Volksuniversiteit Oss en houdt  lezingen voor de Alliance Française over Parijse musea.


  De onbekende wereld van Parijse musea

  Geschiedenis en ontwikkeling van een tiental indrukwekkende Parijse musea; Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Musée national Picasso-Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris (MAM), Fondation Louis Vuitton, Palais de Tokyo, Muséum national d’Histoire naturelle, Musée du Quai Branly Jacques Chirac en Musée de l’Homme.

  bekijk cursus

 • drs. Huub Pragt

  Egyptoloog drs. Huub Pragt is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie egyptologie werd hij werkzaam in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield hij zich bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte hij zijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. Naast het geven van cursussen en lezingen leidt hij reizen naar Egypte. Hij heeft verscheidene populair-wetenschappelijke boeken en twee historische romans geschreven.

 • dr. Rieke Leenders

  Dr. Rieke Leenders, antropoloog en Rusland-deskundige, eerder werkzaam bij de afdeling Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, HOVO Utrecht en bij Russische universiteiten. Zij organiseert en geeft colleges over Rusland bij HOVO en andere instellingen (Rusland-colleges) en is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

   

 • Eric Bolle MA

  Eric Bolle is filosoof, germanist en de vertaler van Hölderlins stukken over Sophocles en Pindarus. Hij promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam over Nietzsche. In de jaren 1985-1986 ontving hij een stipendium van de Fritz Thyssen Stiftung om onderzoek te doen naar Heideggers Hölderlin-interpretaties. Recentelijk heeft hij dit onderzoek weer opgepakt. In 2016 publiceerde hij bij ASPeditions in Brussel Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie. Bolle is als docent werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs.

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

  UIt eerdere evaluaties:

  "De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
  "Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
  "Prima docent: deskundig en positieve mindset."

 • Drs. Josée Claassen

  Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 

 • Drs. Lowie van Doninck
 • Drs. Karel Onwijn

  Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent voor de Nederlandse en Belgische pers. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU, diverse HOVO’s) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef verschillende boeken waaronder de Dominicusreisgidsen Oekraïne, Georgiӫ-Armeniӫ en Rusland, Landenreeks Baltische landen en Standplaats Moskou.Ook doet hij promotieonderzoek naar ‘Reizen door de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog’.

  Uit eerdere evaluaties:

  "Door jou zeer betrokken en prima opgezette colleges is er voor ons een “wereld” open gegaan."

  "Zeker de voorbereidingen, presentatie en warme emotionele/betrokken colleges hebben wij zeer gewaardeerd."


  In de schaduw van de Ararat

  Armenië behoort tot de oudste christelijke naties van de wereld en beschikt over een eeuwenoude eigen taal. Sinds hun onafhankelijkheid van Rusland (1991) herontdekken de Armeniërs op grote schaal hun eigen rijke cultuur die naast prachtige kerken en kloosters ook indrukwekkende schilderkunst, film en muziek kent.

  bekijk cursus

 • Prof. em. dr. Harry Ottenheijm

  Harry Ottenheijm is emeritus hoogleraar medicinal chemistry. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main ( promotie 1968 ). Vervolgens werkte hij in de VS aan respectievelijk de University of California (Berkeley), de Cornell University (Ithaca) en het National Institutes of Health (Bethesda), en daarna vijftien jaar aan de Radboud Universiteit. In 1986 stapte hij over naar de N.V. Organon in Oss. Vanaf 1988 was hij daarnaast hoogleraar aan de VU in Amsterdam en daarna aan de Universiteit Maastricht.

 • Ir. Kees Ackerman

  Kees Ackerman heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Sinds enige jaren geeft hij lezingen over actuele onderwerpen zoals over de energietransitie en over de EU-aanpak van de Corona cisis. In zijn leven heeft hij veel over de wereld gereisd en in diverse landen en culturen gewerkt. Dat bracht hem ertoe zich te verdiepen in de drijvende krachten achter geopolitieke verhoudingen.  
  Dit onderwerp kent vele facetten die in wisselwerking staan. Dat maakt het zo interessant, zeker in deze dynamische tijden waarin veel aan het verschuiven is. 
   


  De wereld in de 21e eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

  De Wereld in de 21e eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Peter Rietbergen

  Peter Rierbergen is vanaf 1993 (en sinds 2016 emeritus-) hoogleraar cultuur- en wereldgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. Was tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan Christ Church College, Oxford. Belangrijkste recente publicatie: Europe: A Cultural History (London, Routledge, 2020).

   


  De wereld in de 21e eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

  De Wereld in de 21e eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

 • Drs, Tom van der Geugten

  Drs. Tom van der Geugten (Bandung, 1952) voltooide zijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is educatief auteur en was als hogeschooldocent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 • Drs. Hans Wijgergangs

  Hans Wijgergangs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid in 1996. Sinds 2002 is hij als conservator werkzaam bij het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zijn specialisatie geldt de beeldende kunst uit de moderne periode, steeds in de context van het verleden en de hedendaagse kunst. 

 • Dr. Yvette de Groot

  Gepromoveerd kunsthistorica met eigen bedrijf Museumtopics. Was adjunct-directeur van het historische Museum Flehite. Na promotie aan de EUR door HOVO-EUR (Rotterdam) gevraagd als docent Museumbezoek. Inmiddels docent aan verschillende HOVO-instellingen. Tevens reisleider van culturele groepen voor LabrysReizen  in Nijmegen. Met daarbij speciale aandacht voor kunstenaarsateliers en voor kunst en cultuur uit het Iberisch  Schiereiland.


  Drie grote Spaanse meesters

  In de vaste presentatie van onze Nederlandse musea is nauwelijks werk te zien van Spaanse Meesters, maar zij waren van grote kunsthistorische betekenis. Om de topwerken van deze Spaanse Meesters te zien moet U naar het Prado in Madrid. Op deze themadag krijgt u van ervaren kunsthistorica Yvette de Groot alvast een stevige basiskennis van hun oeuvre.

  bekijk cursus

 • Arwen Meereboer

  Arwen Meereboer is afgestudeerd aan Åbo Akademi in Finland. Haar belangstelling gaat uit naar de interactie van literatuur, ideologie en het dagelijks leven.


  Levendige materie, een nieuwe filosofische benadering

  Rationaliteit en moderniteit zijn geneigd alles te reduceren tot materie, hoe kunnen we dit materiele denken geest inblazen? En als wij ‘slechts’ materie zijn, wat gebeurt er met onze individuele verantwoordelijkheid? Een nieuwe blik op materie als levendig biedt perspectief.

  bekijk cursus

 • Drs. Bram Bregman

  Drs. Bram Bregman (1955) studeerde theologie in Utrecht. Daarvoor werkte hij als HTS-ingenieur (werktuigbouw) zes jaar in het bedrijfsleven. Hij werkt nog steeds als vrijzinnig-protestants predikant in de kerk (PKN). Hiernaast bestudeerde hij filosofie van de moderne tijd en psychologie van emoties. Deze cursus over ‘wijs en dankbaar oud worden’ gaf hij eerder aan U3L.nl; een vergelijkbare stichting als de HOVO in Overijssel. Hij heeft een eigen coachingspraktijk: coachmooileven.nl

 • Ir. Arnoud van der Wal

  Arnoud van der Wal studeerde Landschapsarchitectuur aan de WUR in Wageningen. Landschapsarchitect sinds 2001.Werkkring:Docent Stoas Agrarische Pedagogische Hogeschool in Dronten en ’s-Hertogenbosch (1991-2002),  Hogeschooldocent HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, opleiding Management van de Leefomgeving, specialisatie Landscape Design (2002 - heden);

  • Diverse gastdocentschappen, onder meer hogeschool Inholland en HAMK University of Applied Sciences in Finland.
 • Dr. Ineke van der Burgt

  Dr. Ineke van der Burgt werkte als arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG arts) verbonden aan Fatima en specialiseerde daarna tot Klinisch Geneticus in het Radboudumc. Zij heeft ca. 30 jaren aldaar erfelijkheidsonderzoek en -advizering gedaan en onderwijs verzorgd aan medische studenten en artsen in opleiding. Ze is gepromoveerd op het proefschrift “Clinical and Genetic Studies in Noonan Syndrome”. Graag deelt ze haar kennis over de impact van erfelijkheid bij ziektes en aangeboren aandoeningen. 


  Erfelijkheid, het pad van ziektes naar genen en omgekeerd

  De medische wetenschap toont steeds meer verbanden aan tussen ziektes en variaties in ons DNA. Op basis van DNA-onderzoek kunnen steeds meer ziektes en aandoeningen worden voorspeld. Genetisch onderzoek en de impact hiervan op het persoonlijk leven, familieleden en de maatschappelijke gevolgen worden behandeld.

  bekijk cursus

Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.