Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:

  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
  De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Portugal: 1000 jaar architectuur en kunst

  De zee en exotische oorden als inspiratiebron van de Manuel stijl, de barokke overvloed van het vergulde houtsnijwerk, de herontdekte kunst van de azulejos en de vernieuwende hedendaagse architectuur: het zijn facetten van een unieke artistieke fijngevoeligheid in Portugal. Het land heeft een rijk erfgoed dat nog onderbelicht is gebleven maar alle aandacht verdient.

  bekijk cursus

  Kunst privé: particuliere kunstcollecties

  In deze cursus worden een aantal bijzondere particuliere kunstcollecties besproken die openbaar toegankelijk zijn. Samen geven deze verzamelingen in beknopte vorm een overzicht van de westerse kunstgeschiedenis

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur deel 4 moderne architectuur 1900-1940

  De samenleving was na 1900 ingrijpend veranderd door de industrie. Het ontstaan van de moderne architectuur in het begin van de vorige eeuw werd veroorzaakt door een welbewuste breuk met het verleden. De weg naar de toekomst lag open en de nieuwe architectuur richtte zich niet langer naar de belangrijke voorbeelden uit de voorgaande eeuwen.

  bekijk cursus

  Architectuur op de UNESCO Werelderfgoedlijst

  In 1972 stelde UNESCO een lijst met de belangrijkste erfgoederen ter wereld: de UNESCO Werelderfgoedlijst. Tot het cultuurerfgoed behoren historische (binnen)steden, paleizen en kastelen, tempelcomplexen, moskeeën, gebouwen voor cultuur en kunst, parlementsgebouwen en industriecomplexen. In deze cursus passeren een aantal wonderbaarlijke, indrukwekkende en mysterieuze gebouwen van de UNESCO Werelderfgoedlijst de revue.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur deel 5: Moderne architectuur na de tweede wereldoorlog

  In deze cursus worden een aantal belangrijke tendensen in de architectuur van na de tweede wereldoorlog besproken waaronder het Rationalisme (Rossi, Ungers), High Tech (Rodgers, Foster), het Postmodernisme (Venturi, Graves, Hollein) en Deconstructivisme (Eisenman, Coop Himmelblau).

  bekijk cursus

 • drs. Jana Waarts

  Jana Waarts geeft cursussen kunstgeschiedenis vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft les bij diverse instellingen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het is boeiend gepresenteerd, goed gedocumenteerd en visueel uitstekend ondersteund"
  "Een geweldige cursus, gegeven door een docente met een enorme kennis van de materie en die ook de actuele informatie verwerkt in haar colleges." 

   

   

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.


  De vroege geschiedenis van Europa, deel 5 (Nijmegen)

  Rond het midden van de 8ste eeuw v.Chr. is Rome ontstaan. Langzaam maar zeker veroveren ze het Italische vasteland en later ook Spanje. Met Caesar begint een periode van twee eeuwen van grote veroveringsoorlogen, waardoor de Romeinse keizers de geschiedenis van Europa grotendeels bepalen.

  bekijk cursus

  De vroege geschiedenis van Europa, deel 7 (Tilburg)

  De val van het Romeinse rijk zou al begonnen zijn met de crisis van de derde eeuw. In deze cursus onderzoeken we diverse aspecten daarvan, zoals buitenlandse vijanden, binnenlandse onrust, de komst van nieuwe religies en een veranderende politieke structuur en maken een voorlopige balans op.

  bekijk cursus

 • dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink is een filosoof die al uitgebreid schreef en doceerde over de implicaties van de evolutiebiologie voor de filosofie. Zijn proefschrift uit 2002 heette "Why some apes became humans".


  Honderd jaar evolutionair naturalisme

  Het bovennatuurlijke is een (te) gemakkelijke verklaring voor iets wat we niet begrijpen. Maar dan onderschatten we de natuur. Die moeten we eerst maar eens beter begrijpen. Deze cursus laat zien waarom ‘naturalisme’ voor Darwin niet lukte en ook daarna tijd, kennis en reflectie vereist.

  bekijk cursus

  Wat doe ik hier? Wat moet ik?

  Filosofie is onafhankelijk, kritisch denken. Zij kan zich niet verschuilen achter haar traditie en leerstukken. Dat betekent niet dat ze vanaf nul kan beginnen: ze moet juist profiteren van de gegroeide kennis. Integratie van kennis en interdisciplinair brainstormen is zelfs hard nodig.

  bekijk cursus

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."


  Simone De Beauvoir: méér dan actueel!

  Gedurende haar leven vormden haar gedachten een grote uitdaging voor haar tijdgenoten. Met name de manier waarop zij haar overtuigingen trachtte uit te leven, het samengaan van het persoonlijke, literaire en politieke, wat ook heden van haar weer een zeer actuele filosofe maakt.

  bekijk cursus

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.


  Leergang de Russische ziel

  De ‘Russische ziel’ als nationale identiteit ontstaat in de 18de en begin 19de eeuw. Dan ontluikt het besef te behoren tot een unieke natie. En de ‘typisch Russische’ poëzie van Poesjkin dient zich aan. Tegelijkertijd neemt de lijfeigenschap intensief toe, voert Rusland voortdurend oorlog en komen Russen steeds meer in opstand. Wat betekent dit voor de vorming van de Russische identiteit tot aan 1850?

  bekijk cursus

 • drs. Evert-Jan Ouweneel

  Drs. Evert Jan Ouweneel iDrs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals Godenstrijd, en vaak tot beschouwingen over wereldtrends, wereldmachten en wereldgeschiedenis. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Tegelijk verzorgt hij over de hele wereld — van Westminster Abbey in Londen tot Montsalvat in Melbourne — sessies met leiders en toezichthouders over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.


  De wereldgeschiedenis in één dag

  Wie de geschiedenis kent, kijkt anders naar de wereld om zich heen, zeker in een tijd van grote veranderingen. Laat u door Evert Jan Ouweneel in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe.

  bekijk cursus

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

  " De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje." 


  Gedragsbeïnvloeding

  Tijdens deze themadag zal duidelijk gemaakt worden dat het meeste bewuste gedrag dat wij vertonen nog altijd veel onbewuste elementen bevat. Verschillende moderne theorieën over gedragsbeïnvloeding zullen worden uitgelegd en met behulp van aansprekende voorbeelden geduid.

  bekijk cursus

  De onbewuste mens

  Andreas Wismeijer laat u in deze nieuwe themadag kennismaken met de meest gemaakte denkfouten, cognitieve biases en vooringenomenheden die mensen hebben. Herkenbare en alledaagse voorbeelden zullen worden gebruikt om te illustreren dat mensen lang niet zulke rationele beslissers zijn dan wij denken. Wordt u bewust van uw onbewuste!

  bekijk cursus

  Leergang psychologie, deel 5

  Emoties zijn van groot belang voor ons dagelijks functioneren en bepalend voor ons welbevinden. In deze cursus verkennen we vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van onze emoties en zullen we vele emoties in detail analyseren zoals angst, heimwee, afwijzingsgevoeligheid, afgunst en jaloezie.

  bekijk cursus

 • ir. Wim Lintsen

  Drs. Wim Lintsen is bouwkundig ingenieur (THE Bouwkunde) en studeerde 1 jaar filosofie aan de UvA; hij werkte bij Research Instituut RIGO, de provincie Noord-Holland en de KvK Hoorn en Alkmaar; en is de laatste 10 jaar actief voor meerdere HOVO’s met zijn eigen cursusbedrijf (Wim Lintsen: Cursussen in Filosofie, Religie en Wetenschap).

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitdagend & inspirerend."
  "Ik heb genoten!! De docent wist het zo goed uit te leggen en de groep kreeg volop de gelegenheid actief deel te nemen. Echt een verrijking."

   

 • drs. Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl


  Hannah Arendt Totalitarisme

  Hannah Arendt schrijft haar analyse van het ontstaan van twee totalitaire systemen onder Hitler en Stalin in een pogingen handvatten te vinden waardoor een dergelijke gruwel te voorkomen zou zijn in de toekomst. Haar analyse werpt enerzijds een verontrustend licht op de wereld van vandaag de dag, aan de andere kant blijft zij zelf hoopvol over de menselijke mogelijkheid om het goede vorm te geven in de wereld.

  bekijk cursus

  De kunst van het ouder worden

  Ouder worden is voor deze generatie het zoeken van nieuwe wegen die we nog nooit in zo grote getale hebben bewandeld. In die zin is kunst van het ouder worden het vormgeven aan een nieuwe levenskunst.

  bekijk cursus

 • drs. Nico Dieteren

  Drs. Nico Dieteren voltooide in 1986 de lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis. Aansluitend studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde en wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds zijn afstuderen verzorgt hij cursussen binnen het vakgebied van de wijsbegeerte voor diverse HOVO-instellingen.

 • dr. Peter van Nunen

  Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
  Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
  Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de KU Nijmegen. Hij deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".


  Leergang levenswetenschappen, deel 2 Biotechnologie

  Deze cursus is de tweede van de vierdelige leergang Levenswetenschappen en behandeld de biotechnologie. Biotechnologie is het aanpassen van leven op basis van biologische wetenschap, niet alleen met bacteriën en planten maar ook met mensen. De ontwikkelingen gaan snel en zijn soms ingrijpend.

  bekijk cursus

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  De Passieweek in beeld en muziek

  Deze studiedag besteedt aandacht aan de Passieweek, met name Goede Vrijdag, waarin Jezus bereidwillig zijn kruisdood tegemoet gaat. In vijf colleges wordt stil gestaan bij een aantal bepalende gebeurtenissen van die week, uitgedrukt in karakteristieke beelden en overweldigende klanken!

  bekijk cursus

  De aarde van waarde

  Tijdens deze themadag komen in een vijftal presentaties (Bomen, Struiken, Planten, Dieren en Seizoenen en Weer) details voorbij, waaruit duidelijk wordt dat de natuur componisten hielp om hun creativiteit en genialiteit te laten openbloeien met als resultaat een aantal formidabele meesterwerken die nu nog steeds gekend zijn.

  bekijk cursus

  Wervelende klassieke muziek

  Tijdens de luistermiddagen - behorende bij de Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek” (start voorjaar 2022) - worden de meest aansprekende werken van een drie- tot vijftal componisten gepresenteerd en kort toegelicht. Door beeld en geluid wordt optimaal recht gedaan aan de getoonde fragmenten, waarin voornamelijk ‘live’ uitgevoerde muziek te horen en te zien zal zijn.

  bekijk cursus

  Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek”

  In deze 5-delige leergang van 8 colleges per semester staat de ontwikkeling van de westerse klassieke muziekgeschiedenis centraal. Uitgangspunt is de evolutie van zowel de geestelijke als de wereldlijke, vocale en inxstrumentale genres. De werken van mannelijke en vrouwelijke componisten, als de ‘canon van de klassieke muziek’, zijn hierbij de klinkende illustraties.

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."


  Willem I, Willem II en Willem III

  Nederland is sinds 1815 een monarchie en beleefde tot aan 1890 drie bepaald opmerkelijke koningen. Willem I de eigenzinnige, Willem II de chantabele en Willem III de onbeheerste bestierden het land in de woelige negentiende eeuw

  bekijk cursus

  Prins van de rekening

  Niet elke prins leidt een prinsenleven. Sterker nog, in tijden waarin erfopvolging ertoe deed kon het leven bijzonder heikel zijn voor een prinselijke troonopvolger. Er waren altijd rivalen of vijanden op pad. Sommige prinsen overleefden hun kindertijd niet en hun lot is maar al te vaak met mysterie omgeven.

  bekijk cursus

  Drie koninginnen

  Grote Historische Figuren zijn meestal mannen…. Maar natuurlijk zijn er in het verleden best imposante vrouwen te vinden! Wie kent ze nou niet, tsarina Catharina de Grote, keizerin Maria Theresia en koningin Victoria, majesteitelijke dames die in de achttiende en negentiende eeuw langdurig hun macht lieten gelden.

  bekijk cursus

 • drs. Ineke Beeling

  Drs. Ineke J.W. Beeling, afkomstig uit een familie van antiquairs, studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd in de decoratieve kunsten en historische interieurs. Tevens is zij opgeleid tot interieurvormgever in Londen. Met haar bedrijf Beeling Interiors richt zij interieurs voor monumenten in.

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.


  Art Nouveau en Art Déco , een wereldwijde vernieuwing

  Tussen 1890 en 1930 was er in Nederland en daarbuiten een vernieuwingsbeweging te zien die door middel van kunst en architectuur de gehele maatschappij wilde verbeteren. Deze vernieuwing was te zien op het gebied van kunst, architectuur, toegepaste kunst en mode.

  bekijk cursus

  Introductiecursus Midden Europa

  De nieuwe lidstaten van de Europese Unie kennen een rijke maar zeer gecompliceerde geschiedenis. Door de eeuwen heen ontstonden grote rijken, maar ook delingen in kleine staten. Geschiedenis is dan ook belangrijk voor de nationale identiteit en cultuur van veel Midden-Europeanen. Wat is hun trots en wat zijn hun gevoeligheden? In deze cursus gaan we daarmee kennis maken.

  bekijk cursus

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."


  Leergang Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw, deel 5

  In de jaren tachtig daalt de temperatuur opnieuw. Rusland raakt verzeild in een oorlog in Afghanistan. De VS steunen de fundamentalistische vijanden van de Russen. In Amerika wordt inmiddels gebouwd aan een ruimteschild, waardoor Rusland gedwongen wordt mee te gaan in een nieuwe wapenwedloop. De Afghaanse oorlog, de Amerikaanse druk en de falende Sovjet-economie dwingen tot hervorming. Tot verbazing van velen volgt een snelle ineenstorting van het Sovjet-imperium. Nieuwe gevaren hebben zich inmiddels al aangekondigd.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  Aardse mystiek

  Aardse mystiek is een collegereeks over een mystieke filosofie voorbij het geloof in God. Zij is filosofisch van aard, zij richt zich op de natuur, tijd, ruimte en bewustzijn. Zij onderzoekt gedichten en schilderijen waarin ervaringen van het bestaans- en zijnsmysterie aan de orde zijn.

  bekijk cursus

  Leergang filosofie deel 4, Inleiding in het ethisch en esthetisch denken,

  Het vierde deel van de leergang gaat over twee belangrijke deelgebieden van de filosofie: ethiek en esthetiek. Ethiek gaat over goed en kwaad, moraliteit en immoraliteit. Esthetiek gaat over ervaringen van schoonheid en verhevenheid.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.


  Laatste nieuws van onze verre voorouders

  De themadag ‘’Laatste nieuws van onze verre voorouders” biedt een samenvattend overzicht van vondsten uit de laatste twintig jaar na een korte introductie van de evolutie van twee groepen hominiden (Austrolopithici en de Homo groep)

  bekijk cursus

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Filosofie en Islam

  De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar in de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Deze studiedag neemt je mee in het vergeten verhaal van de gouden eeuwen van de islam.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.


  Babylon en Assur

  Na het verdwijnen van de Sumeriërs werd Babylon de toonaangevende stad in het Midden-Oosten. De Babyloniërs, maar ook de Assyriërs en de Hettieten uit Anatolië waren de belangrijkste machtige volkeren, en cultuurdragers, van het 2e millennium v. C. Langs de Middellandse Zeekust kwamen nieuwe steden en staten op, onder meer Israël.

  bekijk cursus

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."


  Marginalen in de zeventiende en achttiende eeuw

  Terwijl Holland zijn Gouden Eeuw beleefde, was er van welvaart in het zuiden weinig sprake. In deze cursus worden aspecten van migratie, verpaupering, prostitutie, criminaliteit, bendevorming en achterstelling van katholieken in het oostelijke deel van Noord-Brabant en in Midden-Limburg in de 17de en 18de eeuw behandeld.

  bekijk cursus

 • dr. Frans Ellenbroek

  Frans Ellenbroek studeerde biologie aan de RUL met als specialisaties evolutiebiologie, ecologie en ethologie. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over concurrentie. Na zijn werk als wetenschapper en biologiedocent werd hij conservator respectievelijk directeur van Natuurmuseum Brabant in Tilburg.. Daarnaast en daarna was/is hij actief als beeldend kunstenaar en museaal adviseur.

 • dr.ing. Birgit Jürgenhake

  Dr. Ing. Birgit Jürgenhake studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze  assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.

 • drs. Huub Pragt

  Egyptoloog drs. Huub Pragt is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie egyptologie werd hij werkzaam in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield hij zich bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte hij zijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. Naast het geven van cursussen en lezingen leidt hij reizen naar Egypte. Hij heeft verscheidene populair-wetenschappelijke boeken en twee historische romans geschreven.


  Kunstschatten van Toetanchamon

  Farao Toetanchamon is vooral bekend vanwege de schitterende kunstschatten die met de vondst van zijn beroemde graf in 1922 in het Dal der Koningen aan het licht zijn gekomen. Tijdens de themadag worden vele prachtige objecten besproken die aan de jong gestorven koning zijn meegegeven.

  bekijk cursus

 • dr. Rieke Leenders

  Dr. Rieke Leenders, antropoloog en Rusland-deskundige, eerder werkzaam bij de afdeling Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, HOVO Utrecht en bij Russische universiteiten. Zij organiseert en geeft colleges over Rusland bij HOVO en andere instellingen (Rusland-colleges) en is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

   


  Leergang de Russische ziel

  De ‘Russische ziel’ als nationale identiteit ontstaat in de 18de en begin 19de eeuw. Dan ontluikt het besef te behoren tot een unieke natie. En de ‘typisch Russische’ poëzie van Poesjkin dient zich aan. Tegelijkertijd neemt de lijfeigenschap intensief toe, voert Rusland voortdurend oorlog en komen Russen steeds meer in opstand. Wat betekent dit voor de vorming van de Russische identiteit tot aan 1850?

  bekijk cursus

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

  UIt eerdere evaluaties:

  "De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
  "Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
  "Prima docent: deskundig en positieve mindset."


  Riskant!

  Denkt u ook elke dag na over de risico’s die u neemt? Tijdens de coronapandemie misschien zelfs nog wat meer? Gedurende deze themadag duiken we in het verwarrende fenomeen risicodenken. En een beter praktijkvoorbeeld dan de coronacrisis is dan niet denkbaar. Een themadag vol risico’s dus!

  bekijk cursus

  Nederland op missie!

  Vredesmissies over de grens lijken Nederland op het lijf geschreven. De bevordering van de internationale rechtsorde staat zelfs in onze grondwet gebeiteld. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Denk alleen al aan Srebrenica (1995) en Afghanistan. Deze cursus ontrafelt de belangrijkste vragen en dilemma’s.

  bekijk cursus

  De toestand in de wereld

  Het dagelijks nieuws overweldigt, verontrust of biedt juist sprankjes hoop. In dit multidisciplinaire college nemen we per week een of twee nieuwsonderwerpen onder de loep. En het is een democratisch college! Deelnemers hebben zelf een stem in de onderwerpen. Duiding en discussie in een roerige wereld.

  bekijk cursus

 • Drs. Josée Claassen

  Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 


  De natuur in de beeldende kunst en muziek

  De natuur in de beeldende kunst en muziek. Vijf colleges met prachtige afbeeldingen, mooie verhalen en bijpassende muziek over flora, fauna, landschappen, seizoenen en sterren in de kunsten, vanaf de klassieke oudheid tot in de moderne tijd.

  bekijk cursus

 • Drs. Bouke de Vos

  Bouke de Vos (Steenwijk, 1950) studeerde politicologie aan de VU Amsterdam. Tot zijn pensioen was hij lange jaren persvoorlichter bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap, laatstelijk bij Wageningen Universiteit en Research. Thans doceert hij aan meerdere HOVO's over de geschiedenis van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, waaronder de Amerikaanse Revolutie en onafhankelijkheid en de Amerikaanse Burgeroorlog.

 • Drs. Lowie van Doninck

  Het geheim van de Blue Zones

  Sociale cohesie, beweging, voeding, terugschakelen en omgeving zijn wat invulling betreft anders in de Blue Zones dan in het gemiddelde Westen. Wat kunnen we hieruit leren voor onze persoonlijke Blue Zone en voor onze gezondheidszorg in het algemeen.

  bekijk cursus

 • Tanja Groenendijk - de Vos MA

  Tanja Groenendijk-de Vos heeft zich na haar afstuderen als Amerikanist zich verder toegelegd op het Amerikaanse politieke systeem, Amerikaanse verkiezingen, en trans-Atlantische relaties,in het bijzonder die tussen Nederland en Amerika. Tanja doceert over zowel de actuele politiek als over hoe het Congres en het Amerikaanse Hooggerechtshof met ‘Equal Justice for All’ opereert en over het ontstaan van de Amerikaanse (business)cultuur.Geeft cursussen aan bijvoorbeeld Erasmus Academie. Geeft lezingen en heeft zitting in de Atlantische Onderwijscommissie. 

 • Drs. Jan Willem Lackamp

  Drs. Jan Willem Lackampstudeerde theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met bijvak natuurfilosofie. Aan het Wagenings Lyceum was hij leraar natuurkunde en schoolleider. Vervolgens was hij rector van het Mondriaan College in Oss. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, bron van actuele natuurkundeopgaven (op natuurkunde.nl) en was medeauteur en eindredacteur van Bèta in het dagelijks leven.

 • Drs. Karel Onwijn

  Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent voor de Nederlandse en Belgische pers. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU, diverse HOVO’s) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef verschillende boeken waaronder de Dominicusreisgidsen Oekraïne, Georgiӫ-Armeniӫ en Rusland, Landenreeks Baltische landen en Standplaats Moskou.Ook doet hij promotieonderzoek naar ‘Reizen door de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog’.

  Uit eerdere evaluaties:

  "Door jou zeer betrokken en prima opgezette colleges is er voor ons een “wereld” open gegaan."

  "Zeker de voorbereidingen, presentatie en warme emotionele/betrokken colleges hebben wij zeer gewaardeerd."


  In de schaduw van de Ararat

  Armenië behoort tot de oudste christelijke naties van de wereld en beschikt over een eeuwenoude eigen taal. Sinds hun onafhankelijkheid van Rusland (1991) herontdekken de Armeniërs op grote schaal hun eigen rijke cultuur die naast prachtige kerken en kloosters ook indrukwekkende schilderkunst, film en muziek kent.

  bekijk cursus

  Het Baltische wonder

  De Baltische landen liggen verscholen in de uiterste noordoosthoek van Europa tussen de Oostzee en Rusland. Sinds hun onafhankelijkheid van Rusland (1991) herontdekken ze op grote schaal hun eigen rijke cultuur die naast prachtige kerken en kastelen ook indrukwekkende literatuur, schilderkunst, film en muziek kent.

  bekijk cursus

 • Prof. em. dr. Harry Ottenheijm

  Harry Ottenheijm is emeritus hoogleraar medicinal chemistry. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main ( promotie 1968 ). Vervolgens werkte hij in de VS aan respectievelijk de University of California (Berkeley), de Cornell University (Ithaca) en het National Institutes of Health (Bethesda), en daarna vijftien jaar aan de Radboud Universiteit. In 1986 stapte hij over naar de N.V. Organon in Oss. Vanaf 1988 was hij daarnaast hoogleraar aan de VU in Amsterdam en daarna aan de Universiteit Maastricht.


  Geneesmiddelen en hun werking op het lichaam

  Deze cursus geeft inzicht in de werking van geneesmiddelen op bepaalde lichaamsprocessen. Besproken zal worden hoe veilig geneesmiddelen, waaronder de Covid-19 vaccins, zijn. Hoe worden ze ontdekt en ontwikkeld en door wie? De cursus is laagdrempelig; kennis van geneeskunde of scheikunde is niet vereist.

  bekijk cursus

 • Ir. Kees Ackerman

  Kees Ackerman heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Sinds enige jaren geeft hij lezingen over actuele onderwerpen zoals over de energietransitie en over de EU-aanpak van de Corona cisis. In zijn leven heeft hij veel over de wereld gereisd en in diverse landen en culturen gewerkt. Dat bracht hem ertoe zich te verdiepen in de drijvende krachten achter geopolitieke verhoudingen.  
  Dit onderwerp kent vele facetten die in wisselwerking staan. Dat maakt het zo interessant, zeker in deze dynamische tijden waarin veel aan het verschuiven is. 
   


  De Wereld in de 21e_ eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Peter Rietbergen

  Peter Rierbergen is vanaf 1993 (en sinds 2016 emeritus-) hoogleraar cultuur- en wereldgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. Was tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan Christ Church College, Oxford. Belangrijkste recente publicatie: Europe: A Cultural History (London, Routledge, 2020).

   


  De Wereld in de 21e_ eeuw: geopolitiek en haar achtergronden

  Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

  bekijk cursus

Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.