Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:

  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
  De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Wenen 1900

  In het Wenen van 1900 bestond er een levendig kunstenaarsmilieu van schrijvers, componisten en kunstschilders. In deze groeiende stad werd in 1897 een vereniging van kunstenaars opgericht die zich afzette tegen de heersende kunst zoals deze werd onderwezen aan de academie. De groep noemde zich de Weense Secession dat afsplitsing betekent en was een verzameling van verschillende nieuwe kunststijlen.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur deel 6: Architectuur 1980- 2000 (Nijmegen)

  Het einde van de 20e eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van de zogenaamde “star-architecten”. Hun werk kreeg veel aandacht in de media en in de vakwereld. Tien vertegenwoordigers van deze groep zeer bekende architecten vertegenwoordigen samen de meest uiteenlopende visies op de huidige en toekomstige architectuur.

  bekijk cursus

  Leergang Kunstgeschiedenis deel 2: Renaissance en Barok

  Tijdens deze tweede cursus van de vierdelige leergang staat het Humanisme en de menselijke vorm die de kunst domineren in de vroege Renaissance in de 15e eeuw centraal. (Leonardo da Vinci, Michelangelo en Brueghel). Karakteristiek voor de kunst van de barok (1600-1750) is de doordringing der diverse kunsten, “Gesamtkunstwerk” (Bernini, Caravaggio, Rubens, Rembrandt en Velazquez).

  bekijk cursus

  Leergang architectuur deel 7: Architectuur 2.0 (Tilburg)

  In deze cursus worden actuele vraagstukken in de hedendaagse architectuur op een rij gezet. Nieuwe landen nemen een vooraanstaande positie in (China, Arabische wereld) en het is volstrekt normaal dat architecten wereldwijd bouwen (Jean Nouvel, Museum het Louvre in Abu Dhabi 2017). Er is aandacht voor eigentijdse technieken en materialen, ecologische aspecten en circulair bouwen.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.


  Leergang De vroege geschiedenis van Europa deel 6 (Nijmegen)

  De Romeinen zorgen ervoor dat mensen in Europa anders gaan leven. Het leven krijgt een nieuwe cadans en men maakt kennis met grootschalige publieksattracties. In deze cursus bekijken we hoe vertier en economie hand in hand gaan om de mensen een winstgevend én opwindend leven te bieden.

  bekijk cursus

  De vroege geschiedenis van Europa 8 (Tilburg)

  In de vijfde eeuw zien we de contouren van een nieuw Europa ontstaan. In het noordwesten krijgen de Franken de overhand en ontstaat de Merovingische maatschappij. Anders dan lang werd gedacht steunt die zwaar op de Romeinse erfenis, maar groeit uit tot iets nieuws.

  bekijk cursus

 • drs. Frans Jansen

  Drs. Frans Jansen is musicoloog en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft lezingen en heeft ruime ervaring met het geven van HOVO-cursussen.

 • drs. Heinz Wanders

  Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en natuurkunde en elektronica aan de KMA in Breda. Daarna vervulde hij diverse functies in binnen- en buitenland bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde hij in Leiden akte Duits MO-A en van 1972 tot 1977 studeerde hij sociologie in Utrecht en Leiden. Hij verliet de luchtmacht in 1998 en is thans consultant in de wereld van de luchtvaart die hem blijft boeien.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het was een heel moeilijke cursus voor iedereen. Maar Heinz heeft deze moelijk te begrijpen materie goed gedoceerd, petje af voor Heinz".


  Deeltjesversnellers en hun toekomst

  De cursus behandelt het standaardmodel van de subatomaire deeltjes en de deeltjesversnellers, vooral CERN, die ze heeft ontdekt. Hoogtepunt was de bekendmaking van de ontdekking van het Higgs-Boson in 2012. Daarna kijken we naar de plannen voor nog grotere versnellers en de kritiek en scepsis op die plannen.

  bekijk cursus

  De James Webb ruimtetelescoop

  Op 25 december 2021 werd de James Webb ruimtetelescoop gelanceerd. De cursus behandelt de moeilijke (en kostbare) voorbereiding, ontwerp en bouw van de telescoop, lancering en traject naar zijn thuisbasis, de vier belangrijkste doelen van het programma. De eerste fantastische foto’s werden door NASA op 11 juli 2022 vrijgegeven.

  bekijk cursus

 • dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink is een filosoof die al uitgebreid schreef en doceerde over de implicaties van de evolutiebiologie voor de filosofie. Zijn proefschrift uit 2002 heette "Why some apes became humans".


  Evolutiefilosofie

  De ecologische crisis herinnert ons eraan dat wij onderdeel blijven van de natuur. Veel wetenschappelijke kennis wijst in dezelfde richting. Vanuit die kennis geeft de evolutiefilosofie soms verassende antwoordende op oude vragen en onderzoekt zij de implicaties en consequenties.

  bekijk cursus

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."


  De filosofie van Friedrich Nietzsche

  “De breuk met de traditie: kritiek op rede en moraal”. Deze cursus zal een inleiding zijn in het denken van Nietzsche, geschikt voor hen die méér willen weten van Nietzsche dan misleidingen, banaliteiten over hem zoals, dat hij tégen de moraal, de kerk, de democratie zou zijn.

  bekijk cursus

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.

 • drs. Evert-Jan Ouweneel

  Drs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  'Een uitmuntend spreker die een uitgebreide materie overzichtelijk presenteert.'
  'Mijn kennis over de geschiedenis is flink opgefrist. De blik op de toekomst is daardoor beter geworden.'
  ' Compliment voor de deskundigheid, stiptheid en met name strakke tempo dat werd aangehouden door Ouweneel!'
  'Fantastische cursus: verfrissend, helder, super gepresenteerd.'


  Het Westen in zeven basiswaarden

  In één dag maakt u kennis met zowel de westerse geschiedenis als het westerse denken aan de hand van zeven basiswaarden. Een fascinerende dag vol revolutionaire ontdekkingen, hartstocht en rede.

  bekijk cursus

 • Marcel van Schoor

  Dhr. Marcel van Schoor studeerde vier jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft hij als reisleider tien jaar voor de reisorganisatie SNP gewerkt en daarbij veel bestemmingen met vulkanen bezocht. Op dit moment is hij werkzaam als landmeter/ maatvoerder bij een ingenieursbureau. Naast deze baan geeft hij regelmatig cursussen en lezingen over geologische onderwerpen, heeft hij een bestuursfunctie bij een afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging en organiseert hij geologische excursies.


  Geologie en Landschappen van Europa

  Een cursus over de geologische bouw en de belangrijkste landschappen van Europa en de geologische geschiedenis die hieraan voorafging. Aan de hand van processen als plaattektoniek, gebergtevorming, metamorfose, erosie en vulkanisme, kijken we hoe het Europese fundament en het daarop gelegen landschap ontstaan is.

  bekijk cursus

 • drs. Leo den Oudsten

  Drs. Leo den Oudsten houdt zich al ruim 50 jaar bezig met opera. Hij studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als afstudeerrichting, de opera. Naast operalezingen, –inleidingen en –cursussen, begeleidt hij al bijna 25 jaar opera- en concertreizen.

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

  " De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje." 


  Persoonlijkheidspsychologie

  De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op de vraag hoe mensen omgaan met de wereld om hen heen en bestudeert waarom mensen van elkaar kunnen verschillen maar ook juist op elkaar lijken. Tijdens deze themadag komen de belangrijkste theorieën en inzichten met betrekking tot de persoonlijkheid aan bod.

  bekijk cursus

  Gezondheidspsychologie

  De gezondheidspsychologie richt zich op de bestudering van het veelbesproken maar slecht begrepen snijvlak van lichaam en geest. Aan de hand van het biopsychosociaal model en de nieuwste wetenschappelijke inzichten wordt de interactie tussen lichaam en geest belicht.

  bekijk cursus

  De sociale mens

  Mensen zijn bij uitstek sociale wezens en het merendeel van ons gedrag heeft een sociale oorsprong, zelfs wanneer we dat niet direct zien. Tijdens deze cursus wordt duidelijk waarom ‘ik’ voortaan meervoud is!

  bekijk cursus

  Aan de slag! De psychologie van motivatie

  Waarom doen wij zoals wij doen? We maken tijdens deze cursus kennis met de motieven die leiden tot gedrag: want zonder motief, geen gedrag! Verschillende theorieën en concepten zullen besproken worden die allemaal voor een deel verklaren hoe mensen aangezet worden tot gedrag. Wat werkt en wat moet je zeker niet doen?

  bekijk cursus

 • ir. Wim Lintsen

  Drs. Wim Lintsen is bouwkundig ingenieur (THE Bouwkunde) en studeerde 1 jaar filosofie aan de UvA; hij werkte bij Research Instituut RIGO, de provincie Noord-Holland en de KvK Hoorn en Alkmaar; en is de laatste 10 jaar actief voor meerdere HOVO’s met zijn eigen cursusbedrijf (Wim Lintsen: Cursussen in Filosofie, Religie en Wetenschap).

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitdagend & inspirerend."
  "Ik heb genoten!! De docent wist het zo goed uit te leggen en de groep kreeg volop de gelegenheid actief deel te nemen. Echt een verrijking."

   

 • drs. Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl

  Review van cursisten 
  "Een bevlogen docente met passie voor het actuele onderwerp en in staat haar publiek van begin tot einde te boeien. Mijn complimenten."

  "De docent had de moeilijke leerstof volledig in haar kennis opgekomen en kon daardoor zeer adequaat reageren op vragen."

   


  Hannah Arendt, leven en liefdes in brieven

  Er zijn altijd veel persoonlijke vragen over deze filosofe, wier leven en werk zo vervlochten zijn. Een wintercursus over haar vele briefwisselingen met Blucher, Jaspers en anderen. Het zal gaan over haar complexe relatie met Heidegger, over haar moederland Duitsland en haar opvangland Amerika.

  bekijk cursus

  Troost

  Michael Ignatieff heeft een boek geschreven waarin hij vanuit persoonlijke interesse de geschiedenis van de filosofie bekijkt. Hij beschrijft de Stoïcijnen en Marx, maar ook Havel en de oprichtster van het hospice. Zijn vraag is: kunnen we vandaag de dag troost putten uit wat deze mensen hebben beschreven?

  bekijk cursus

 • dr. Peter van Nunen

  Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
  Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
  Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Ik heb van de cursus genoten. 
  Dhr. van Nunen is een zeer bevlogen en kundig spreker."

  " Deze cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen! Heel boeiend, goed gebracht!"


  Ode aan Oekraïne

  Peter van Nunen neemt u op deze bijzondere themadag mee op een zoektocht naar het Europa dat tot 1991 verborgen was achter een onoverkomelijke muur, achter niet-verkrijgbare visa, achter onmogelijk te reserveren hotels en achter onbegaanbare wegen. Na een opening van ruim drie decennia lijkt Poetin dat stuk van Europa opnieuw voor zichzelf op te eisen.

  bekijk cursus

 • dr. Ton Vink

  Dr. Ton Vink is filosoof en promoveerde met een proefschrift over David Hume en publiceerde daarna met regelmaat over Hume, bijvoorbeeld in David Hume. A tercentenary tribute, (Ann Arbor, Michigan) een bundel verschenen ter gelegenheid van de 300-jarige geboortedag van Hume.


  Twintig jaar euthanasiewet

  In 2022 was de Nederlandse ‘euthanasiewet’ 20 jaar van kracht. Die twintig jaar betekenden een permanente discussie over zaken als ‘voltooid leven’, euthanasie bij (gevorderde) dementie, schriftelijke wilsverklaring, zelfbeschikking en andere dilemma’s. In deze cursus proberen we deze discussie te verhelderen.

  bekijk cursus

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".


  Leergang levenswetenschappen, deel 4

  Elk jaar staan de wetenschappelijke bladen weer vol met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de levenswetenschappen. Het is nu ruim een jaar na het begin van de leergang. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden geduid aan de hand van de eerdere cursussen.

  bekijk cursus

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach

  De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach - het op muziek gezette lijdens- en stervensverhaal van Jezus Christus naar het evangelie van Mattheus - is een aandachtvrager en wordt door velen als het prachtigste muziekstuk op aarde gezien.

  bekijk cursus

  De klassieke muziekgeschiedenis van Oekraïne

  Oekraïne is het zelden erkende muzikale hart van het voormalige Russische rijk, de thuisbasis van zijn eerste professionele muziekacademie, die vanaf de 18e eeuw vroege muzikanten en componisten voortbracht.

  bekijk cursus

  Leergang Geschiedenis van de Klassieke muziek, deel 3

  In de derde cursus van de leergang wordt begonnen met de muziek uit Preklassiek en Klassiek, met als belangrijkste Weense vertegenwoordigers Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Vervolgens ruime aandacht voor het leven en werk van Ludwig van Beethoven, waarna uitgebreid wordt stil gestaan bij de vocale en instrumentale muziek van de Romantiek.

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."

  "De docente gaf een mooi genuanceerd beeld van de koninginnen en de tijd waarin ze leefden. Heel anders dan wat ik op school ooit heb geleerd. Vooral van Catharina de Grote heb ik een aanzienlijk genuanceerder en duidelijker beeld gekregen."


  Op de lange termijn

  Constance van der putten bespreekt in deze vijfdelige cursus de invloed van extreme weersomstandigheden en klimaat op het verloop van de geschiedenis. De samenhang wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal opmerkelijke historische ontwikkelingen.

  bekijk cursus

  1672 - Rampjaar voor de Nederlandse Republiek

  Precies 350 jaar geleden, in 1672, werd de Nederlandse Republiek aangevallen door Frankrijk, Engeland en door twee Duitse bisdommen. De paniek was groot, ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. Met moeite wist het land te overleven.

  bekijk cursus

 • drs. Richard Kroes

  Drs. Richard Kroes is begonnen als historicus en doorgegaan als archeoloog. Hij werkt in Leiden bij een archeologisch adviesbureau.Daarnaast geef hij cursussen bij Livius Onderwijs, HOVO Limburg en HOVO Rotterdam over de geschiedenis van de islam, islamitisch Spanje, de kruistochten, bijbel en koran.Hij beheerst bijbels Hebreeuws, spreekt Perzisch en is bezig met klassiek Arabisch en Akkadisch.

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  "Zeer te waarderen dat de docent aspecten van de kunst ook zo goed weet te plaatsen in ruimere historische context."

  "Bijzonder vriendelijke en deskundige docent. Een hele mooie cursus."
   


  Introductiecursus Midden-Europa

  De nieuwe lidstaten van de Europese Unie kennen een rijke maar zeer gecompliceerde geschiedenis. Door de eeuwen heen ontstonden grote rijken, maar ook delingen in kleine staten. Geschiedenis is dan ook belangrijk voor de nationale identiteit en cultuur van veel Midden-Europeanen. Wat is hun trots en wat zijn hun gevoeligheden? In deze cursus gaan we daarmee kennis maken.

  bekijk cursus

  Art Nouveau en Art Déco

  Tussen 1890 en 1930 was er in Nederland en daarbuiten een vernieuwingsbeweging te zien die door middel van kunst en architectuur de gehele maatschappij wilde verbeteren. Deze vernieuwing was te zien op het gebied van kunst, architectuur, toegepaste kunst en mode.

  bekijk cursus

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."


  Leergang geschiedenis van de Verenigde Staten 1960-1968, deel 1

  Nixon en Kennedy strijden om het presidentschap, terwijl de Koude Oorlog escaleert. Kennedy bewijst zich tijdens de Cubacrisis, maar wordt vermoord. Ondanks aanhoudende economische groei blijven met name zwarte Amerikanen arm en achtergesteld. Johnson onderneemt actie, maar strandt in Vietnam. Onrust maakt zich meester van het land.

  bekijk cursus

  Leergang Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, deel 2

  In de loop van de jaren twintig lijkt de wereld de Eerste Wereldoorlog te boven gekomen, maar schijn bedriegt. De beurskrach van 1929 luidt het begin van een ongekende economische crisis in die gevolgd wordt door een diepe politieke crisis.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  Leergang filosofie deel 2

  De cursus geeft inleidend inzicht in het moeilijke probleem van de verklaring van bewustzijn en in het hedendaagse debat binnen de bewustzijnsfilosofie.

  bekijk cursus

  Denken over Religie

  In deze collegereeks onderzoeken we de hedendaagse stand van het religieuze. Het christendom heeft in West-Europa aan kracht en aantrekkelijkheid verloren. Dit is de uitkomst van een historisch proces. De vraag is of daarmee het religieuze als zodanig geen mogelijkheden meer heeft. Betoogd wordt dat er een mystieke dimensie is, maar dat die veroverd moet worden op nihilistische tendensen.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  'Hele fijne cursus (het weer zat ook mee), uitstekende cursusleider met veel kennis en goede gerichtheid op de deelnemer, goede keuzes voor bestemmingen in het buitengebied (bereikbaar, soortenrijk), cursus is een cadeautje voor jezelf.'

  'Uitstekende cursus, erin houden! Cursusleider ook, hij is heel goed.'


  Natuur en landschapshistorie van Nederland

  Het Nederlandse landschap is ondanks een gigantische nivellering in de afgelopen vijfhonderd jaar nog steeds een rijk gevarieerd prentenboek. Deze cursus biedt kennis van geomorfologie, biologie en cultuurhistorie waarmee het boek lees- en beleefbaar gemaakt wordt.

  bekijk cursus

 • ir. Paul van Leeuwen MSc

  Drs. Paul van Leeuwen studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar docent natuur- en wiskunde geweest aan het Cardanus college te Doorwerth. In 1987 stapte hij over naar de automatisering. In 1993 haalde Paul zijn Masters kennistechnologie bij het CIBIT in Utrecht. Hij bleef database specialist tot aan zijn pensioen in 2013. Hij bleef zich verdiepen in de fysica vooral kosmologie en kwantumfysica.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "bijzonder kundige en bewogen docent, dat geeft juist iets extra's. "
  "prima cursus. zeer goed voorbereide en deskundige docent. Heel goed cursusmateriaal."

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Filosofie in één dag

  Filosoferen kan altijd: je kunt er je leven mee vullen. Maar kennismaken met filosofie kan nu in één dag. En dat is minder raar dan het klinkt. Want eigenlijk zijn alle filosofen uit de geschiedenis gedreven door hetzelfde gevoel: verwondering. Verwondering, en het zoeken naar houvast.

  bekijk cursus

  Filosofie en Islam

  De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar in de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Deze studiedag neemt je mee in het vergeten verhaal van de gouden eeuwen van de islam.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.


  Nineveh en Persepolis

  In het 1e millennium zijn aanvankelijk de Assyriërs en Babyloniërs toonaangevend in het Midden-Oosten. Ze worden na 600 voor Christus cultureel en militair overvleugeld door het enorme rijk van de Perzen, dat na 3 eeuwen aan zijn eind komt door de Macedoniër Alexander de Grote.

  bekijk cursus

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."


  Het Verdriet van Brabant

  Brabant leed ongekend zwaar in de Tachtigjarige oorlog. Boeren waren nog meer dan stedelingen de klos. De strijd in Brabant en de impact op de bevolking worden behandeld. Het hertogdom raakte verscheurd; Staats-Brabant werd geen zelfstandige provincie en kwam onder Haags bestuur. Dit trauma, maar ook de verheerlijking van de ‘heldendaden’ komen aan bod.

  bekijk cursus

 • dr.ing. Birgit Jürgenhake

  Dr. Ing. Birgit Jürgenhake studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze  assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleidt ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.

 • drs. Thea Willemsen

  Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen. Daarnaast organiseert zij excursies.


  Zicht op Johannes Vermeer (Nijmegen)

  Deze cursus gaat in op het leven en werk van Vermeer waarbij de resultaten van nieuw onderzoek aan bod komen. Het Rijksmuseum organiseert dit voorjaar een tentoonstelling en brengt de meeste van Vermeers schilderijen van over de hele wereld samen. Museum Het Prinsenhof in Delft organiseert tegelijkertijd een expositie rond Vermeers leven met volop aandacht voor 17de-eeuwse cultuurhistorische achtergronden.

  bekijk cursus

  Zicht op Johannes Vermeer (Tilburg)

  Deze cursus gaat in op het leven en werk van Vermeer waarbij de resultaten van nieuw onderzoek aan bod komen. Het Rijksmuseum organiseert dit voorjaar een tentoonstelling en brengt de meeste van Vermeers schilderijen van over de hele wereld samen. Museum Het Prinsenhof in Delft organiseert tegelijkertijd een expositie rond Vermeers leven met volop aandacht voor 17de-eeuwse cultuurhistorische achtergronden.

  bekijk cursus

 • dr. Renske Langebeek

  Dr. Renske Langebeek is in Parijs gepromoveerd in de Museologie aan het Muséum national d’Histoire naturelle nadat zij haar Bachelor Museologie heeft behaald aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Ze is eveneens in bezit van een doctoraal Franse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als docent Frans en Kunstgeschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam. Ook geeft ze Kunsgeschiedenis bij de Volksuniversiteit Oss en houdt  lezingen voor de Alliance Française over Parijse musea.


  Zes beroemde Europese musea

  Geschiedenis en ontwikkeling van een zestal grote Europese musea; Van Gogh Museum in Amsterdam, Belvedere Museum in Wenen, Fondation Beyeler in Riehen bij Basel, Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk bij Kopenhagen, Gemäldegalerie in Berlijn en Collection François Pinault in Parijs

  bekijk cursus

 • Ype de Boer MA

  Ype de Boer (1989) promoveert aan de VU op het werk van Italiaans filosoof Giorgio Agamben, geeft regelmatig lezingen en colleges, vertaalde enkele filosofische werken en debuteerde eind 2017 met Murakami en het gespleten leven: een filosofische interpretatie van Haruki Murakami’s fictie. Dit jaar verscheen zijn tweede boek, Het erotisch experiment, een filosofisch experiment met de vele gedaanten van het erotische.

 • drs. Marian van Caspel-van Til

  Marian van Caspel-van Til is kunsthistorica. Vanuit haar bedrijfje Kunst in verbinding geeft zij lezingen en cursussen. Ze houdt ervan moderne en hedendaagse kunst met oude kunst te verbinden. Voor Labrys Reizen begeleidt zij reizen naar Italië en Frankrijk. In de cursus over Dante’s Divina Commedia komen drie belangrijke liefdes van haar samen: Italië, kunst en spiritualiteit.

 • drs. Huub Pragt

  Egyptoloog drs. Huub Pragt is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie egyptologie werd hij werkzaam in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield hij zich bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte hij zijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. Naast het geven van cursussen en lezingen leidt hij reizen naar Egypte. Hij heeft verscheidene populair-wetenschappelijke boeken en twee historische romans geschreven.


  Het Oude Egypte

  Levendige voorstellingen op de wanden van graven geven ons een indruk van een geïdealiseerd dagelijks leven in het Oude Egypte. Gebruiksvoorwerpen en ostraka (teksten op potscherven) die zijn teruggevonden, geven een genuanceerder beeld van het leven van alledag in de tijd van de farao’s.

  bekijk cursus

 • dr. Rieke Leenders en gastdocenten

  Dr. Rieke Leenders, antropoloog en Rusland-deskundige, eerder werkzaam bij de afdeling Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, HOVO Utrecht en bij Russische universiteiten. Zij organiseert en geeft colleges over Rusland bij HOVO en andere instellingen (Rusland-colleges) en is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

   


  Leergang De ‘Russische ziel’ 1850 – 1917, deel 3 (Nationalisme in Rusland)

  Wat betekende het in de 19de eeuw om Russisch te zijn? Het was de bloeitijd van het nationalisme, maar moest dit oosters of westers zijn? Grote maatschappelijke veranderingen hadden plaats en Rusland verloor de Krimoorlog. Een en ander werd indringend in beeld gebracht in literatuur en muziek. De opkomst van revolutionaire bewegingen leidde uiteindelijk tot de Russische Revolutie.

  bekijk cursus

 • Eric Bolle MA

  Eric Bolle is filosoof, germanist en de vertaler van Hölderlins stukken over Sophocles en Pindarus. Hij promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam over Nietzsche. In de jaren 1985-1986 ontving hij een stipendium van de Fritz Thyssen Stiftung om onderzoek te doen naar Heideggers Hölderlin-interpretaties. Recentelijk heeft hij dit onderzoek weer opgepakt. In 2016 publiceerde hij bij ASPeditions in Brussel Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie. Bolle is als docent werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs.


  Europa tussen nationalisme en nihilisme

  Wat bent u op de eerste plaats, Brabander, Nederlander of Europeaan? Welke associaties heeft u bij het woord Europa? Wat verwacht u van de Europese Unie? Is dat een familie of een waardengemeenschap? Welke waarden zijn hier leidend? Zijn wij Europeanen en zo ja, wat is onze geopolitieke missie? Wij kijken naar de antwoorden op deze vragen van enkele vooraanstaande Europese denkers.

  bekijk cursus

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

  UIt eerdere evaluaties:

  "De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
  "Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
  "Prima docent: deskundig en positieve mindset."

 • Drs. Josée Claassen

  Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Ik heb deze cursus ervaren als interessant en vooral als een fijne ontspanning, vooral ook door de combinatie met muziek".
  "De combinatie van muziek , beelden en uitleg: Top !"


  Klinkende beelden, beeldende klanken

  Vijf colleges over de relatie tussen beeldende kunst en muziek, met aandacht voor de macht van de muziek, de wederzijdse beïnvloeding van kunst en muziek vanaf de Romantiek en de samenwerking tussen kunstenaars en componisten in de 20ste eeuw. Het afsluitend college belicht de wijze waarop beeldend kunstenaars en componisten het Paasfeest weergeven.

  bekijk cursus

  Het kerstverhaal in de beeldende kunst en muziek

  De rijke geschiedenis van het verbeelden van het kerstverhaal in de westerse kunst en het ontstaan van kersttradities heeft na deze themadag weinig geheimen meer voor u. De (soms verrassende) geschreven bronnen als uitgangspunt voor het verbeelden en verklanken van kerst worden gelardeerd met fraaie afbeeldingen en prachtige, bijpassende muziek.

  bekijk cursus

 • Drs. Lowie van Doninck
 • Drs. Jan Willem Lackamp

  Drs. Jan Willem Lackampstudeerde theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met bijvak natuurfilosofie. Aan het Wagenings Lyceum was hij leraar natuurkunde en schoolleider. Vervolgens was hij rector van het Mondriaan College in Oss. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, bron van actuele natuurkundeopgaven (op natuurkunde.nl) en was medeauteur en eindredacteur van Bèta in het dagelijks leven.


  Nieuwe natuurkunde van de twintigste eeuw

  Aan het eind van de negentiende eeuw dachten natuurkundigen dat ze alle natuurkundige wetten ontdekt hadden. Het vakgebied was in wezen af. Hoezeer zaten ze ernaast! Nieuwe inzichten bleken onontkoombaar, met ingrijpende gevolgen voor ons leven. Thema’s als kwantummechanica, kernfysica, elementaire deeltjes, relativiteitstheorie, het heelal en micro-elektronica komen aan bod.

  bekijk cursus

 • Drs. Karel Onwijn

  Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent voor de Nederlandse en Belgische pers. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU, diverse HOVO’s) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef verschillende boeken waaronder de Dominicusreisgidsen Oekraïne, Georgiӫ-Armeniӫ en Rusland, Landenreeks Baltische landen en Standplaats Moskou.Ook doet hij promotieonderzoek naar ‘Reizen door de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog’.

  Uit eerdere evaluaties:

  "Door jou zeer betrokken en prima opgezette colleges is er voor ons een “wereld” open gegaan."

  "Zeker de voorbereidingen, presentatie en warme emotionele/betrokken colleges hebben wij zeer gewaardeerd."


  Belarus, de laatste dictatuur van Europa

  Aan de hand van de politieke en culturele geschiedenis maken we uitgebreid kennis met Belarus. We ontdekken dat het land verschillende culturele invloeden heeft ondergaan waardoor het een authentieke culturele traditie kent die in cultuur-historisch opzicht soms meer Europese dan Russische trekken lijkt te hebben.

  bekijk cursus

  Culturele renaissance in Armenië en Georgië

  Armenië en Georgië behoorden tot 1991 tot de Sovjet-Unie. Sinds hun onafhankelijkheid zijn ze voor het eerst sinds lange tijd weer gaan richten op hun eigen culturele erfgoed. Dit betekent behalve de herontdekking van de eigen culturen ook de (gedeeltelijke) herschrijving van de eigen politieke en culturele geschiedenis.

  bekijk cursus

 • Prof. em. dr. Harry Ottenheijm

  Harry Ottenheijm is emeritus hoogleraar medicinal chemistry. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main ( promotie 1968 ). Vervolgens werkte hij in de VS aan respectievelijk de University of California (Berkeley), de Cornell University (Ithaca) en het National Institutes of Health (Bethesda), en daarna vijftien jaar aan de Radboud Universiteit. In 1986 stapte hij over naar de N.V. Organon in Oss. Vanaf 1988 was hij daarnaast hoogleraar aan de VU in Amsterdam en daarna aan de Universiteit Maastricht.

 • Ir. Kees Ackerman

  Kees Ackerman heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Sinds enige jaren geeft hij lezingen over actuele onderwerpen zoals over de energietransitie en over de EU-aanpak van de Corona cisis. In zijn leven heeft hij veel over de wereld gereisd en in diverse landen en culturen gewerkt. Dat bracht hem ertoe zich te verdiepen in de drijvende krachten achter geopolitieke verhoudingen.  
  Dit onderwerp kent vele facetten die in wisselwerking staan. Dat maakt het zo interessant, zeker in deze dynamische tijden waarin veel aan het verschuiven is. 
   

 • Prof. dr. Peter Rietbergen

  Peter Rietbergen is vanaf 1993 (en sinds 2016 emeritus-) hoogleraar cultuur- en wereldgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. Was tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan Christ Church College, Oxford. Belangrijkste recente publicatie: Europe: A Cultural History (London, Routledge, 2020).

   

 • Drs, Tom van der Geugten

  Drs. Tom van der Geugten (Bandung, 1952) voltooide zijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is educatief auteur en was als hogeschooldocent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 • Drs. Hans Wijgergangs

  Hans Wijgergangs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid in 1996. Sinds 2002 is hij als conservator werkzaam bij het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zijn specialisatie geldt de beeldende kunst uit de moderne periode, steeds in de context van het verleden en de hedendaagse kunst. 

 • Dr. Yvette de Groot

  Gepromoveerd kunsthistorica met eigen bedrijf Museumtopics. Was adjunct-directeur van het historische Museum Flehite. Na promotie aan de EUR door HOVO-EUR (Rotterdam) gevraagd als docent Museumbezoek. Inmiddels docent aan verschillende HOVO-instellingen. Tevens reisleider van culturele groepen voor LabrysReizen  in Nijmegen. Met daarbij speciale aandacht voor kunstenaarsateliers en voor kunst en cultuur uit het Iberisch  Schiereiland.

 • Arwen Meereboer

  Arwen Meereboer is afgestudeerd aan Åbo Akademi in Finland. Haar belangstelling gaat uit naar de interactie van literatuur, ideologie en het dagelijks leven.

 • Drs. Bram Bregman

  Drs. Bram Bregman (1955) studeerde theologie in Utrecht. Daarvoor werkte hij als HTS-ingenieur (werktuigbouw) zes jaar in het bedrijfsleven. Hij werkt nog steeds als vrijzinnig-protestants predikant in de kerk (PKN). Hiernaast bestudeerde hij filosofie van de moderne tijd en psychologie van emoties. Deze cursus over ‘wijs en dankbaar oud worden’ gaf hij eerder aan U3L.nl; een vergelijkbare stichting als de HOVO in Overijssel. Hij heeft een eigen coachingspraktijk: coachmooileven.nl


  De levenskunst van dankbaar, wijs en liefdevol oud worden

  Lukt het ons, om met alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, onze laatste (derde) levensfase wijs, tevreden en liefdevol naar onszelf en anderen te leven? En kunnen we op ons sterfbed dankbaar ons leven loslaten – of teruggeven aan de Schepper, of de Stroom van het leven - hoe we dat ook zien?

  bekijk cursus

 • Ir. Arnoud van der Wal

  Arnoud van der Wal studeerde Landschapsarchitectuur aan de WUR in Wageningen. Landschapsarchitect sinds 2001.Werkkring:Docent Stoas Agrarische Pedagogische Hogeschool in Dronten en ’s-Hertogenbosch (1991-2002),  Hogeschooldocent HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, opleiding Management van de Leefomgeving, specialisatie Landscape Design (2002 - heden);

  • Diverse gastdocentschappen, onder meer hogeschool Inholland en HAMK University of Applied Sciences in Finland.
 • Dr. Ineke van der Burgt

  Dr. Ineke van der Burgt werkte als arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG arts) verbonden aan Fatima en specialiseerde daarna tot Klinisch Geneticus in het Radboudumc. Zij heeft ca. 30 jaren aldaar erfelijkheidsonderzoek en -advizering gedaan en onderwijs verzorgd aan medische studenten en artsen in opleiding. Ze is gepromoveerd op het proefschrift “Clinical and Genetic Studies in Noonan Syndrome”. Graag deelt ze haar kennis over de impact van erfelijkheid bij ziektes en aangeboren aandoeningen. 

 • Henk Letschert

  Henk Letschert studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in Göttingen (Duitsland). Hij was bestuurder van de Voedingsbond FNV, Directeur Internationale Zaken van het Landbouwschap/LTO, senior projectmanager Europa voor de Provincie Brabant, docent Europese Studies aan de Hogenschool NTI, Statenlid in de provincie Zuid-Holland en mediator. Hij is auteur van een boek over Duitsland en geeft colleges en lezingen

 • Dr. Frans Greidanus

  Frans Greidanus is voormalig Hoofd van Research en CTO van Philips in Azië. Momenteel Qiushi Chair Professor aan de School of Management van Zhejiang University in Hangzhou, China.


  China

  Een historisch en hedendaags perspectief op China, de Chinese cultuur, economie en politiek. De rol van China in de wereld. Moeten we China zien als een bedreiging of een kans? Wat speelt zich werkelijk af in China, is China nog steeds een ontwikkelingsland of een moderne economische grootmacht?

  bekijk cursus

 • Carla van Bree

  Carla van Bree studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1996 werkt ze als docent kunstgeschiedenis voor volksuniversiteiten (Eindhoven, Den Bosch), seniorenverenigingen (K.V.G., N.V.V.H, K.B.O.) en opleidingen (Perk Interieur). Daarnaast is ze sinds 1993 rondleider bij het museum De Pont in Tilburg. Ze geeft cursussen over verschillende thema’s en periodes, met de nadruk op de periode 1850-1940.


  Bauhaus

  Tussen 1919 en 1933 was het Duitse Bauhaus dé opleiding voor vernieuwend design. De school is nu vooral bekend als modernistisch bolwerk, maar ontwikkelde zich vanuit een individualistische expressionistische visie. Deze stijl bepaalt onze kijk op design tot op heden.

  bekijk cursus

 • Drs. Ellen Heuven

  Ellen Heuven is onderzoeker en trainer op het gebied van positieve psychologie. Ze werkte aan haar promotieonderzoek naar emotionele arbeid aan de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Bij TNO Arbeid richtte haar onderzoek zich op het versterken van de motivatie en de zelfeffectiviteit van langdurig werkzoekenden. Momenteel traint ze coaches en trainers in het sociale domein en de zorg in het toepassen van principes uit de positieve psychologie in hun werk.


  Positieve Psychologie en Ouder worden

  U leert het proces van ouder worden te beschouwen vanuit de invalshoek van de positieve psychologie. U leert waarin mensen psychologisch groeien naarmate zij ouder worden, en wat daarbij helpt.

  bekijk cursus

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer en najaar 2022.