Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:

  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
  De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Leergang architectuur deel 7: Architectuur 2.0

  In deze cursus worden actuele vraagstukken in de hedendaagse architectuur op een rij gezet. Nieuwe landen nemen een vooraanstaande positie in (China, Arabische wereld) en het is volstrekt normaal dat architecten wereldwijd bouwen (Jean Nouvel, Museum het Louvre in Abu Dhabi 2017). Er is aandacht voor eigentijdse technieken en materialen, ecologische aspecten en circulair bouwen.

  bekijk cursus

  Leergang Kunstgeschiedenis deel 3: De negentiende eeuw

  Deze derde cursus van de vierdelige leergang behandelt de kunstgeschiedenis van de 19e eeuw. Het ware karakter van de negentiende eeuw toont zich volgens sommigen pas na 1850. De zich steeds sneller voltrekkende industrialisatie confronteert de kunstenaar – meer dan ooit tevoren - met de inhoud van het artistiek bezig zijn.

  bekijk cursus

  Leergang Moderne Architectuur in Nederland na 1900, deel 1

  De grote maatschappelijke veranderingen rond 1900 zijn ook zichtbaar in de architectuur van de eerste helft van de 20e eeuw. Nieuwe typen gebouwen vragen om een andere opzet en ontwerp, waarvoor de traditionele, historiserende stijlen niet meer toereikend zijn. De moderne tijd vindt haar uitdrukking in een nieuwe vorm en decoratie voor de architectuur.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."

  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.

  "Uitstekend docent. Gedreven met humor en zeer goed voorbereid. 


  Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 7 (Nijmegen)

  De val van het Romeinse Rijk zou al begonnen zijn met de crisis van de derde eeuw. In deze cursus onderzoeken we diverse aspecten daarvan, en maken we een balans op aan de hand van buitenlandse vijanden, binnenlandse onrust, nieuwe religies en een veranderde politieke structuur.

  bekijk cursus

  Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 9 (Tilburg)

  In 751 wordt de periode van de Merovingers door een staatsgreep opgevolgd door die van de Karolingers. Karel de Grote doet het oude Romeinse Rijk in Europa herleven. Het is het begin van een ongekende rijkdom op religieus, sociaal, economisch en cultureel gebied.

  bekijk cursus

 • drs. Heinz Wanders

  Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en natuurkunde en elektronica aan de KMA in Breda. Daarna vervulde hij diverse functies in binnen- en buitenland bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde hij in Leiden akte Duits MO-A en van 1972 tot 1977 studeerde hij sociologie in Utrecht en Leiden. Hij verliet de luchtmacht in 1998 en is thans consultant in de wereld van de luchtvaart die hem blijft boeien.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was aangenaam verrast, over het enthousiasme van de docent. En ook de uitleg over zo een moeilijk onderwerp, was heel prettig".
   
  "Het was een heel moeilijke cursus voor iedereen. Maar Heinz heeft deze moelijk te begrijpen materie goed gedoceerd, petje af voor Heinz".

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."


  Filosoof Emil Cioran

  Cioran wordt wel beschouwd als de laatste moralist in een traditie van solitaire eigenzinnigheid, die zonder aanzien de pretenties van filosofen aan de kaak stelt en de vanzelfsprekendheden en overmoed van filosofie en godsdienst de oorlog verklaard. De thema’s die Cioran levenslang zullen obsederen zijn: de dood, het moment als eeuwigheid, verdriet, de geschiedenis, wanhoop, ziekte, luciditeit, extase en verveling.

  bekijk cursus

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.

 • drs. Evert-Jan Ouweneel

  Drs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  'Een uitmuntend spreker die een uitgebreide materie overzichtelijk presenteert.'

  'Mijn kennis over de geschiedenis is flink opgefrist. De blik op de toekomst is daardoor beter geworden.'

  ' Compliment voor de deskundigheid, stiptheid en met name strakke tempo dat werd aangehouden door Ouweneel!'

  'Fantastische cursus: verfrissend, helder, super gepresenteerd.'

 • Marcel van Schoor

  Dhr. Marcel van Schoor studeerde vier jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft hij als reisleider tien jaar voor de reisorganisatie SNP gewerkt en daarbij veel bestemmingen met vulkanen bezocht. Op dit moment is hij werkzaam als landmeter/ maatvoerder bij een ingenieursbureau. Naast deze baan geeft hij regelmatig cursussen en lezingen over geologische onderwerpen, heeft hij een bestuursfunctie bij een afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging en organiseert hij geologische excursies.

  UIt eerdere evaluaties over deze docent:
  "Mede door zeer bekwame docent ben ik dolenthousiast. 
  Die dag ging een geheel onbekende wereld voor me open. Een prachtdag."

  ""Het was een genot! Het college was leerzaam, verfrissend, en de gang door Den Bosch verhelderend.  
  Zwijmelen."

  "Het enthousiasme en de kennis van de docent is onovertroffen". 

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

  " De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje." 


  Leergang Psychologie, deel 1

  Deze eerste cursus van de nieuwe leergang toont de belangrijkste psychologische bouwstenen en hun werking. Het wordt duidelijk dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, haast geen sprake kan zijn en dat onder andere onze leergeschiedenis en persoonlijkheid een rol spelen.

  bekijk cursus

  Leuk(er) oud worden

  Tijdens deze themadag gaan we kennis maken met inzichten uit de positieve psychologie die ons leven leuker en zinvoller maken. We gaan zien dat ouder worden vele kansen biedt op geluk en welzijn, en met de praktische tips doet u direct uw voordeel.

  bekijk cursus

  Leuk(er) oud worden

  Tijdens deze themadag gaan we kennis maken met inzichten uit de positieve psychologie die ons leven leuker en zinvoller maken. We gaan zien dat ouder worden vele kansen biedt op geluk en welzijn, en met de praktische tips doet u direct uw voordeel.

  bekijk cursus

 • drs. Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl

  Review van cursisten 
  "Een bevlogen docente met passie voor het actuele onderwerp en in staat haar publiek van begin tot einde te boeien. Mijn complimenten."

  "De docent had de moeilijke leerstof volledig in haar kennis opgekomen en kon daardoor zeer adequaat reageren op vragen."

   

 • dr. Peter van Nunen

  Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
  Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
  Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Ik heb van de cursus genoten. 
  Dhr. van Nunen is een zeer bevlogen en kundig spreker."

  " Deze cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen! Heel boeiend, goed gebracht!"


  De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland

  In deze cursus komt de geschiedenis van de gehele Kaukasus en de drie soevereine staten Georgië, Armenië en Azerbeidzjan naast elkaar aan bod en wordt de streek beschreven als de bakermat van zowel westerse als oosterse beschaving. Op diverse plekken worden literatuur en muziek aangehaald om het verhaal te ondersteunen.

  bekijk cursus

  Thüringen en Saksen -

  Eisenach, Erfurt, Weimar, Leipzig, bekende namen van prachtige steden vol historie en cultuur, die dicht bij elkaar liggen in een ten onrechte vergeten stuk Duitsland, dat vanaf het Thüringer Wald tot voorbij Dresden en de Sächsische Schweiz ook door zijn natuur imponeert. Cultuurhistorische dwaaltochten door vergeten delen van een onbekende buurman.

  bekijk cursus

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".


  Leergang levenswetenschappen, deel 1

  Celbiologie onderzoekt hoe cellen werken en hoe deze samen de weefsels en de systemen van het lichaam vormen. Waar cellen niet goed samenwerken ontstaat ziekte. Een steeds beter begrip van de celbiologie lijdt tot nieuwe therapieën, zoals (mRNA-)vaccins, en tot meer inzicht in wat leven eigenlijk is. Deze cursus is de eerste van de vierdelige leergang Levenswetenschappen.

  bekijk cursus

 • Paul Kurstjens

  Na opleidingen voor verkeerskunde, planologie, architectuur en stedenbouw volgde een beroepspraktijk als stedenbouwkundige bij verschillende grote gemeentes in den lande in combinatie met docentschap aan enkele HBO-instellingen waarbij geschiedenis en ontwerp van steden centraal stonden. 

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  Leergang geschiedenis van de klassieke muziek, deel 4

  In het vierde deel van de leergang geschiedenis van de klassieke muziek wordt de muziek uit de tijdvakken van de Europese ‘Nationale Scholen’ van de late Romantiek en van het Impressionisme behandeld.

  bekijk cursus

  Kerstmuziek: ongewoon vormgegeven en onbekend gebleven

  In aanvulling op het Weinachtsoratorium en de inmiddels overbekende carols hebben vele (mannelijke en vrouwelijke!) componisten ons een bodemloze ‘bron’ aan klanken nagelaten, die specifiek met Kerstmis weer op de lessenaars mogen verschijnen om uitgevoerd te worden!

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."

  "De docente gaf een mooi genuanceerd beeld van de koninginnen en de tijd waarin ze leefden. Heel anders dan wat ik op school ooit heb geleerd. Vooral van Catharina de Grote heb ik een aanzienlijk genuanceerder en duidelijker beeld gekregen."


  Op de lange termijn

  Cursus over de invloed van extreme weersomstandigheden en klimaat op het verloop van de geschiedenis. De samenhang wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal opmerkelijke historische ontwikkelingen.

  bekijk cursus

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  "Zeer te waarderen dat de docent aspecten van de kunst ook zo goed weet te plaatsen in ruimere historische context."

  "Bijzonder vriendelijke en deskundige docent. Een hele mooie cursus."

  "Docent zeer kundig in materie, boeiend lesgever, vriendelijk in omgang. Perfecte inspirerende docent."


  Introductiecursus Midden-Europa

  De nieuwe lidstaten van de Europese Unie kennen een rijke maar zeer gecompliceerde geschiedenis. Door de eeuwen heen ontstonden grote rijken, maar ook delingen in kleine staten. Geschiedenis is dan ook belangrijk voor de nationale identiteit en cultuur van veel Midden-Europeanen. Wat is hun trots en wat zijn hun gevoeligheden? In deze cursus gaan we daarmee kennis maken.

  bekijk cursus

  Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen

  In deze cursus komt de zeer gecompliceerde maar boeiende geschiedenis aan bod van Estland, Letland en Litouwen. Dit als achtergrondinformatie over drie nieuwe lidstaten van de Europese Unie en de NAVO. Daarnaast komt de diversiteit aan de orde op het gebied van taal, cultuur, etnische minderheden, architectuur en muziek.

  bekijk cursus

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."


  Leergang geschiedenis vd Verenigde Staten 1960-2000, deel 2

  Terwijl het tweehonderdjarig bestaan van de VS nadert, is het land op een dieptepunt beland. Burgers hebben het vertrouwen in de politiek en de speciale status van hun land verloren. De missie van democratie en liberalisme maakt plaats voor een ongebreideld hedonisme.

  bekijk cursus

  Leergang Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, deel 3

  Deze cursus gaat over de Tweede Wereldoorlog en zijn gewelddadige nasleep, over de aanvang van de Koude Oorlog en de ineenstorting van eeuwenoude koloniale rijken. Europa wordt gedeeld, maar in het westen van het continent kondigt zich een begin van samenwerking en economisch herstel aan.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  Leergang Filosofie Deel 3, Levensfilosofie

  Levensfilosofie is reflectie op de aard van de mens en het menselijk leven. We denken na over levensvragen als: waar draait het leven om? Hoe moet ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Hoe kan ik mij verbinden met mijn medemens, met de natuur, met het omvattende mysterie van het bestaan?

  bekijk cursus

  De Grote Vragen

  Deze collegereeks biedt een inleiding in het filosofisch denken aan de hand van tien grote vragen die de mens zichzelf heeft gesteld. We maken gebruik van gedachten van grote denkers uit de 2500 jaar geschiedenis van de westerse filosofie. We bespreken verschillende antwoorden die natuurlijk niet definitief zijn.

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  'Hele fijne cursus (het weer zat ook mee), uitstekende cursusleider met veel kennis en goede gerichtheid op de deelnemer, goede keuzes voor bestemmingen in het buitengebied (bereikbaar, soortenrijk), cursus is een cadeautje voor jezelf.'

  'Uitstekende cursus, erin houden! Cursusleider ook, hij is heel goed.'

 • ir. Paul van Leeuwen MSc

  Drs. Paul van Leeuwen studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar docent natuur- en wiskunde geweest aan het Cardanus college te Doorwerth. In 1987 stapte hij over naar de automatisering. In 1993 haalde Paul zijn Masters kennistechnologie bij het CIBIT in Utrecht. Hij bleef database specialist tot aan zijn pensioen in 2013. Hij bleef zich verdiepen in de fysica vooral kosmologie en kwantumfysica.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "bijzonder kundige en bewogen docent, dat geeft juist iets extra's. "
  "prima cursus. zeer goed voorbereide en deskundige docent. Heel goed cursusmateriaal."


  Kwantumfysica en bewustzijn

  De informatie die een experiment kan opleveren speelt een grote rol in hoe de wereld zich gedraagt. Om dat te begrijpen is het nodig om het ontstaan van de fysica, de kwantumfysica en de ontwikkelingen daarin met een open geest te bestuderen.

  bekijk cursus

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Fake news versus de feiten

  ’De waarheid bestaat niet’ zeiden we tot voor kort tegen elkaar. En toen werd het crisis. Corona, polarisatie, klimaat. Feiten blijken belangrijk. Maar zijn die dan wel waar? Wat is eigenlijk waar? En hoe weten we dat? De filosofie kan helpen, maar ontmaskert ook ons eigen fake news.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.


  Leergang Sterrenkunde, deel 1

  De kennis van ons planetenstelsel is in de laatste 50 jaar verveelvoudigd door nieuwe waarnemingstechnieken en het inzetten van ruimtevaartuigen. De cursus geeft een beeld van ons zonnestelsel en de talrijke hemellichamen die het bevolken naar de laatste inzichten van het onderzoek.

  bekijk cursus

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."


  Leergang Brabant onder het calvinistische bewind (1566-1795), deel 1

  Brabant leed ongekend zwaar in de Tachtigjarige oorlog. Boeren waren nog meer dan stedelingen de klos. De strijd in Brabant en de impact op de bevolking worden behandeld. Het hertogdom raakte verscheurd; Staats-Brabant werd geen zelfstandige provincie en kwam onder Haags bestuur. Dit trauma, maar ook de verheerlijking van de ‘heldendaden’ komen aan bod.

  bekijk cursus

 • drs. Thea Willemsen

  Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen. Daarnaast organiseert zij excursies.

  Uit eerdere evaluaties:
  "Zeer informatief met een uitstekende presentatie"

  "Een uitstekende docente , een interessante dag!!"

 • dr. Renske Langebeek

  Dr. Renske Langebeek is in Parijs gepromoveerd in de Museologie aan het Muséum national d’Histoire naturelle nadat zij haar Bachelor Museologie heeft behaald aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Ze is eveneens in bezit van een doctoraal Franse taal- en letterkunde. Momenteel werkt ze als docent Frans en Kunstgeschiedenis aan de Hogeschool Rotterdam. Ook geeft ze Kunsgeschiedenis bij de Volksuniversiteit Oss en houdt  lezingen voor de Alliance Française over Parijse musea.

 • Annet van Wiechen

  Archeologe en publicist Annet van Wiechen startte na haar studie aan de Rijksuniversiteit Leiden samen met haar partner de onderneming conens & van wiechen (vanaf 1984) die volwassenonderwijs organiseert (bijv. studiedagen) en verzorgt voor diverse organisaties en HOVO's. Haar specialiteit is de oudheid en middeleeuwen in het Middellandse Zeegebied dat ze vaak bereist voor eigen onderzoek. Ze schreef een boek over de cultuurgeschiedenis van de ezel en zijn bastaarden. 

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Bevlogen, deskundige docent, prima."

  "Zeer duidelijk, consistent verhaal!"

 • drs. Marian van Caspel-van Til

  Marian van Caspel-van Til is kunsthistorica. Vanuit haar bedrijfje Kunst in verbinding geeft zij lezingen en cursussen. Ze houdt ervan moderne en hedendaagse kunst met oude kunst te verbinden. Voor Labrys Reizen begeleidt zij reizen naar Italië en Frankrijk. In de cursus over Dante’s Divina Commedia komen drie belangrijke liefdes van haar samen: Italië, kunst en spiritualiteit.

  Uit de cursusevaluaties:
  "De docent was zo heerlijk enthousiast! Haar presentatie met beeld en geluid (haar spraak) was voor mijn manier van leren heel adequaat".


  Dante’s Divina Commedia: Paradiso

  Het uiteindelijk doel van de reis die Dante als ik-persoon in de Divina Commedia maakt is het hemels paradijs. Het is het moeilijkste, maar ook mooiste deel van Dante’s meesterwerk. Aan de hand van illustraties volgen we Dante tot in de hoogste hemel.

  bekijk cursus

 • dr. Rieke Leenders en gastdocenten

  Dr. Rieke Leenders, antropoloog en Rusland-deskundige, eerder werkzaam bij de afdeling Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, HOVO Utrecht en bij Russische universiteiten. Zij organiseert en geeft colleges over Rusland bij HOVO en andere instellingen (Rusland-colleges) en is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

   

 • Eric Bolle MA

  Eric Bolle is filosoof, germanist en de vertaler van Hölderlins stukken over Sophocles en Pindarus. Hij promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam over Nietzsche. In de jaren 1985-1986 ontving hij een stipendium van de Fritz Thyssen Stiftung om onderzoek te doen naar Heideggers Hölderlin-interpretaties. Recentelijk heeft hij dit onderzoek weer opgepakt. In 2016 publiceerde hij bij ASPeditions in Brussel Hölderlin & Heidegger. Een andere aanvang voor de filosofie. Bolle is als docent werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs.

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

  UIt eerdere evaluaties:

  "De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
  "Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
  "Prima docent: deskundig en positieve mindset."


  De toestand in de wereld (middag)

  Het dagelijks nieuws overweldigt, verontrust of biedt juist sprankjes hoop. In dit multidisciplinaire college nemen we per week een of twee nieuwsonderwerpen onder de loep. En het is een democratisch college! Deelnemers hebben zelf een stem in de onderwerpen. Duiding en discussie in een roerige wereld.

  bekijk cursus

  De toestand in de wereld (ochtend)

  Het dagelijks nieuws overweldigt, verontrust of biedt juist sprankjes hoop. In dit multidisciplinaire college nemen we per week een of twee nieuwsonderwerpen onder de loep. En het is een democratisch college! Deelnemers hebben zelf een stem in de onderwerpen. Duiding en discussie in een roerige wereld.

  bekijk cursus

 • Drs. Josée Claassen

  Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Ik heb deze cursus ervaren als interessant en vooral als een fijne ontspanning, vooral ook door de combinatie met muziek".
  "De combinatie van muziek , beelden en uitleg: Top !"


  Pieter Bruegel en zijn schildersfamilie

  In navolging van de Jeroen Bosch tentoonstelling organiseert het Noordbrabants Museum dit najaar een grote Brueg(h)el tentoonstelling. Tijdens deze themadag wordt werk van Pieter Bruegel, grondlegger van de schildersfamilie, en van zijn nazaten toegelicht. U ziet prachtige afbeeldingen, hoort bijzondere verhalen èn bijpassende muziek.

  bekijk cursus

  Klint, Kandinsky, Mondriaan, Malevitsj en meer

  Lezingencyclus met muziek over Hilma af Klint, de grote drie van de abstracte kunst en de context waarbinnen de abstracte kunst ruim een eeuw geleden ontstond. Spiritualiteit was bij alle vier een leidend thema. Het werk van twee baanbrekende moderne kunstenaars, Hilma af Klint en Piet Mondriaan zijn dit najaar voor het eerst samen te zien in het Kunstmuseum in Den Haag.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Peter Rietbergen

  Peter Rietbergen is vanaf 1993 (en sinds 2016 emeritus-) hoogleraar cultuur- en wereldgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. Was tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan Christ Church College, Oxford. Belangrijkste recente publicatie: Europe: A Cultural History (London, Routledge, 2020).

   


  China – verleden en heden

  China is, beseffen we intussen, naast de Verenigde Staten de misschien wel meest-bepalende speler op het wereldtoneel. Het is ook de staat die de langste organisatorische en culturele continuïteit heeft. Wie de wereld – heden en toekomst – wil begrijpen, moet China leren kennen.

  bekijk cursus

 • Drs. Hans Wijgergangs

  Hans Wijgergangs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid in 1996. Sinds 2002 is hij als conservator werkzaam bij het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zijn specialisatie geldt de beeldende kunst uit de moderne periode, steeds in de context van het verleden en de hedendaagse kunst. 

 • Ir. Arnoud van der Wal

  Arnoud van der Wal studeerde Landschapsarchitectuur aan de WUR in Wageningen. Landschapsarchitect sinds 2001.Werkkring:Docent Stoas Agrarische Pedagogische Hogeschool in Dronten en ’s-Hertogenbosch (1991-2002),  Hogeschooldocent HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, opleiding Management van de Leefomgeving, specialisatie Landscape Design (2002 - heden);

  • Diverse gastdocentschappen, onder meer hogeschool Inholland en HAMK University of Applied Sciences in Finland.
 • Carla van Bree

  Carla van Bree studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1996 werkt ze als docent kunstgeschiedenis voor volksuniversiteiten (Eindhoven, Den Bosch), seniorenverenigingen (K.V.G., N.V.V.H, K.B.O.) en opleidingen (Perk Interieur). Daarnaast is ze sinds 1993 rondleider bij het museum De Pont in Tilburg. Ze geeft cursussen over verschillende thema’s en periodes, met de nadruk op de periode 1850-1940.

  Uit eerdere cursusevaluaties:
  "Carla van Bree is een bijzonder sympathieke docent met brede kennis en een enthousiaste presentatie".

  "Heel prettige docent, prima voorbereid".


  Hilma af Klint en Piet Mondriaan

  De wereldberoemde Piet Mondriaan en de relatief onbekende Zweedse Hilma af Klint waren tijdgenoten en allebei pioniers binnen de ontwikkeling van de abstracte schilderkunst. Zoekend naar een manier om het universele en spirituele tot uitdrukking te brengen, leverde dat twee totaal verschillende stijlen op.

  bekijk cursus

 • Drs. Ellen Heuven

  Ellen Heuven is onderzoeker en trainer op het gebied van positieve psychologie. Ze werkte aan haar promotieonderzoek naar emotionele arbeid aan de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Bij TNO Arbeid richtte haar onderzoek zich op het versterken van de motivatie en de zelfeffectiviteit van langdurig werkzoekenden. Momenteel traint ze coaches en trainers in het sociale domein en de zorg in het toepassen van principes uit de positieve psychologie in hun werk.

 • Dr. Wil Smeets

  Dr. Wil Smeets was als onderzoeker en docent verbonden aan de Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen VUmc te Amsterdam. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het geven van onderwijs in de humane (neuro)anatomie. Sinds zijn pensionering in 2014 is hij nog steeds als coördinator/docent actief betrokken bij de cursus Functional Neuroanatomy bij de Universiteit van Coimbra, Portugal (2014-heden), en de Charité Universitätsmedizin Berlijn (2016-heden). 


  Leergang Wat weten we van ons brein? deel 1

  Het menselijk brein is het meest complexe orgaan in ons lichaam. Onze kennis van het brein heeft de laatste 50 jaar een explosieve groei door gemaakt. Deze cursus wil, in begrijpelijke bewoordingen, een overzicht geven van onze huidige kennis van de structuur en het functioneren van ons brein. Inclusief bezoek aan het Anatomisch Museum in Nijmegen.

  bekijk cursus

 • Drs. Marcel Worms

  Marcel Worms studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en volgde lessen bij Alicia de Larrocha en Yuri Egorov. Hij gaf wereldwijd concerten, veelal met muziek van minder bekende componisten zoals Federico Mompou, Jean Wiéner en vervolgde joodse componisten. Hij maakte 25 solo-cd’s en daarnaast 19 cd’s met kamermuziek. De laatste jaren is hij als pianist en docent intensief bezig met het klavierwerk van J.S.Bach.

 • Dr. Gerbrand van Hout

  Studie klinische psychologie aan UvT (afgestudeerd 1984)

  Promotie (Bariatric Psychology) aan UvT (gepromoveerd 2008)

  Opleiding psychotherapie aan diverse RINO’s

  Cognitief gedragstherapeut (supervisor)

  Klinisch psycholoog

  27 jaar werkzaam geweest in Catharina ziekenhuis Eindhoven (Medische Psychologie)
  10 jaar werkzaam in eigen praktijk in Middelbeers 

  20 jaar docent PostAcademischOnderwijs (PAO Psychologie)


  Waarom we doen wat we doen, cognitieve gedragstherapie

  Deze cursus behandelt de korte geschiedenis van de (cognitieve) gedragstherapie en behandelt de leerprincipes van gewenst en ongewenst gedrag: klassieke en operante conditionering. Verder maakt u kennis met een aantal veel voorkomende psychische klachten en hoe deze binnen de gedragstherapie behandeld kunnen worden.

  bekijk cursus

 • Drs. Rob Groenland

  Dhr. drs. R.M. Groenland studeerde meteorologie en fysische oceanografie aan de universiteit Utrecht. Groenland is werkzaam op het KNMI als vakdocent en meteoroloog.

  Uit eerdere cursusevaluaties:

  "Docent was deskundig, ging goed op vragen in en enthousiast over zijn beroep".

  "Hoge kwaliteit, zowel inhoud als docent".

 • Dr. Jan Donders

  Jan Donders studeerde algemene economie in Tilburg en promoveerde ook aldaar. Hij werkte bij de universiteit, de SER, het Ministerie van Economische Zaken, het CPB en het Ministerie van Financiën. In 2005-2022 was hij vervolgens verantwoordelijk voor de economie-opleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en voor het Economentraineeship BOFEB. Op dit moment werkt hij nog in deeltijd voor BOFEB. Zijn publicaties liggen vooral op het terrein van de macro-economie en de openbare financiën.


  De werking van de Nederlandse economie

  Deze interactieve cursus reikt kennis aan die van pas komt bij het begrijpen van de economische samenhangen en het gevoerde economische beleid. Aandacht krijgen theorieën die het inzicht in de economische samenhangen kunnen vergroten en diverse instituties van het economische leven in Nederland.

  bekijk cursus

 • Lasse van Strien

  Lasse van Strien is afgestudeerd als schrijver aan de opleiding Creative Writing, ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, met een eigen novelle. 

  Sindsdien werkt ze vanuit haar eigen bedrijf als coach, trainer en docent creatief schrijven bij onder andere: School der Poëzie, Volksuniversiteit Utrecht, HOVO Utrecht, Future Me, Editio en de Vrije Academie. 

  Elke dag is ze bezig met de woorden om haar heen. De beelden die blijven hangen, de gevoelens, de gedachtes die langskomen op papier te krijgen. Ze werkt graag met mensen om hen het bijzondere gevoel van creatief schrijven te laten ervaren. Ze hecht waarde aan de vraag: wat zijn jouw woorden, wat zien jouw ogen wat een ander misschien niet ziet?


  Persoonlijke Portretten

  In deze cursus gaat u aan de slag met eigen terugblikken naar vroeger. In de vrije vorm van het schrijven ontdekt u welke beelden en verhalen terugkomen en in het nu op papier belanden. Om door middel van biografisch creatief schrijven tot eigen reflecties, inzichten en verlangens te komen, door terug te kijken en vervolgens vooruit.

  bekijk cursus

 • Rico Sneller

  Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse initiatieven, zowel landelijk (Vrije Academie, ISVW, Jungiaans Instituut, Instituut voor verdrongen filosofie, Filosofisch Leerhuis Fiat lux, Filosofie Oost West) als mondiaal (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-Lignes). Hij is gastdocent bij de Alfarabi universiteit te Almaty (Kazachstan) en bij de Universidad La Salle in Bogota (Colombia).

  Rico Sneller houdt zich bezig met https://www.outre-lignes.org/de grensgebieden tussen filosofie en ervaring: het onbewuste, creativiteit en inspiratie, mystiek, synchroniciteit, enz. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar denkers als Ludwig Klages, Hans Driesch, Hermann Friedmann, Carl du Prel en andere ‘psychofilosofen’. In 2020 verscheen van hem Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars)


  Hedendaagse filosofie (19e en 20e eeuw)

  Een gedegen inleiding in enkele van de voornaamste denkers en denkstromingen van de 19e en 20e eeuw. Tijdens de colleges geeft de docent een overzicht in het denken van de betreffende filosoof en is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en te reflecteren op de aangereikte ideeën en inzichten.

  bekijk cursus

  Het raadsel Socrates

  Tijdens deze tweedaagse cursus zal het raadsel van de figuur van Socrates centraal staan. Karl Jaspers noemde Socrates een ‘maatgevend mens’, samen met Boeddha, Confucius en Jezus. Als afronding beleeft u tijdens het laatste dagdeel de “verdedigingsrede” van Socrates in een theatermonoloog van Leo Kuipers i.s.m Thomas Kok.

  bekijk cursus

 • Drs. Koen Graat

  Koen Graat is docent Jazz History & Research aan de Fontys Academy of Performing Arts in Tilburg. Hij schrijft achtergrondverhalen voor het tijdschrift Jazzism. Daarnaast is hij als concertprogrammeur verbonden aan de muziekpodia Paradox en de Verkadefabriek, en de festivals November Music en Jazz in Duketown.


  De geschiedenis van de jazz

  Hoe is jazz ontstaan? Wat zijn de belangrijkste sleutelfiguren? In deze cursus wordt de jazzgeschiedenis uitgelicht. Van het ontstaan in New Orleans en het populaire Swing Era tot de bebop in de jaren veertig en recente ontwikkelingen in een geglobaliseerde wereld; het wordt allemaal behandeld in woord en geluid tijdens deze themadag.

  bekijk cursus

 • Marinke Marcelis MA

  Marinke Marcelis behaalde haar BA en MA Beeldende Kunst aan respectievelijk St.Joost en het Sandberg Instituut, haar MA Filosofie aan Tilburg University. Ze rondde een opleiding tot yogadocent en Socratisch gesprekleider af. Vanaf 2012 werkt ze o.a. als docent filosofie en beeldende kunst binnen Fontys Hogeschool voor de kunsten, daarnaast maakt ze werk als beeldend kunstenaar. Ze is initiatiefnemer van De Rusteloze Jager, een vrijplaats voor filosofie, kunst en yoga.


  Wie is er bang voor zichzelf?

  Centraal in deze cursus staan diverse filosofen en kunstenaars die zich op eigenzinnige wijze hebben beziggehouden met filosofisch en artistiek zelfonderzoek. Hoe bevragen zij de manier waarop betekenis tot stand komt? En wat betekent dit voor ons ‘zelf’? Welke beelden en verhalen kleuren onze blik op de wereld? Hoe kunnen we ons daar spelenderwijs toe verhouden?

  bekijk cursus

 • Prof. Ben Feringa

  Een nano-auto ter grootte van één molecuul, aangedreven door licht. Hiermee won de Groningse hoogleraar Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor de Chemie. De moleculaire machines zullen in de toekomst wellicht heel gericht medicatie in het lichaam kunnen afgeven of worden gebruikt in nieuwe responsive materialen.

  Tijdens het Science Café XL op woensdag 15 juni in Theaters Tilburg is Ben Feringa te gast. Hij zal vertellen over hoe de natuur hem inspireert in zijn onderzoek naar beweging op nanoschaal en je meenemen op zijn persoonlijke ontdekkingsreis tot diep in de nano-wereld. Wat is er zoal gebeurd sinds het ‘magische telefoontje uit Stockholm’? En tot welke fascinerende innovaties zal zijn kunst om klein te bouwen nog leiden?

   

 • Dr. Remko van Broekhoven

  Dr. R (Remko) van Broekhoven studeerde journalistiek, en politicologie & bestuurskunde aan de VU. Hij promoveerde in 2016 aan de UU op een politiek-filosofische dissertatie. Hij doceerde aan de HU, UU en Universiteit Leiden; en geeft les bij HOVO Utrecht, Volksuniversiteit Utrecht en The School of Life Amsterdam. Hij publiceerde drie publieks-filosofische boeken: ‘Staat van tederheid’ (2007); ‘Verbeter de wereld, begin om halfelf’ (2011); en ‘De wereld omgekeerd’ (2020). 

 • Prof.dr. David Rijser

  David Rijser is classicus en publicist. Hij promoveerde aan de UvA op een proefschrift over de relatie tussen poëzie en beeldende kunst in de Renaissance, Raphael’s Poetics (AUP 2012). In 2016 verscheen Een telkens nieuwe Oudheid. Of: hoe Tiberius in New Jersey belandde (AUP 2016). Sinds 2018 is hij bijzonder hoogleraar Recepties van de Klassieke Oudheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In april ‘24 verschijnt bij Boom Arachne en de Imams.

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.