Menu
Docenten HOVO Brabant

De kwaliteit van ons onderwijs staat en valt bij de kwaliteit van onze docenten. De selectie van docenten gebeurt dan ook zorgvuldig en altijd na een persoonlijk gesprek. De docenten zijn deskundig op hun vakgebied  en benoembaar in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn zij gemotiveerd aan studenten vanaf 50 jaar college te geven.

Hieronder ziet u het overzicht van de docenten die momenteel actief zijn en een cursus aanbieden. Wanneer u klikt op de naam van de docent, ziet u een foto, een kort cv en de curusssen die de docent geeft.

 • drs. Joris van Sleeuwen

  Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:

  "Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
  De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".


  Architectuur op de UNESCO Werelderfgoedlijst

  In 1972 stelde UNESCO een lijst met de belangrijkste erfgoederen ter wereld: de UNESCO Werelderfgoedlijst. Tot het cultuurerfgoed behoren historische (binnen)steden, paleizen en kastelen, tempelcomplexen, moskeeën, gebouwen voor cultuur en kunst, parlementsgebouwen en industriecomplexen. In deze cursus passeren een aantal wonderbaarlijke, indrukwekkende en mysterieuze gebouwen van de UNESCO Werelderfgoedlijst de revue.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur, deel 3 (locatie Nijmegen)

  De geschiedenis van de architectuur in de 19e eeuw wordt gekenmerkt door het hernieuwde gebruik van historische stijlen in combinatie met nieuwe materialen (ijzer en staal) en constructies. Met name in de snelgroeiende steden is de behoefte aan nieuw soort gebouwen (kantoren, fabrieken). Deze ontwikkeling ligt ten grondslag aan een nieuwe typologie in de architectuur.

  bekijk cursus

  Leergang Architectuur deel 4: Moderne Architectuur 1900-1940

  In deze cursus gaat de aandacht uit naar de belangrijkste nieuwe richtingen in de westerse architectuur in reactie op de als achterhaald beschouwde tradities uit de 19e eeuwse bouwkunst. Nieuwe vormen, materialen en technieken maken ongekende mogelijkheden los die daarvoor niet mogelijk of bekend waren. Achteraf terugkijkend verschijnt er een zeer gevarieerd beeld van de vernieuwende architectuur in de periode 1900-1940.

  bekijk cursus

 • drs. Jana Waarts

  Jana Waarts geeft cursussen kunstgeschiedenis vanuit de multidisciplinaire studie cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen cursussen kunst en cultuur ontwikkeld en geeft les bij diverse instellingen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Het is boeiend gepresenteerd, goed gedocumenteerd en visueel uitstekend ondersteund"
  "Een geweldige cursus, gegeven door een docente met een enorme kennis van de materie en die ook de actuele informatie verwerkt in haar colleges." 

   

   


  Grand Tour: Europa, ‘het mekka van kunst en cultuur’ (Breda)

  De klassieke Grand Tour was tussen de late 16de en 20ste eeuw een reis door Europa. In de cursus maken we ook een Grand Tour en bezoeken de belangrijke steden en hun onweerstaanbare kunstwerken. Het ideaal van de Grand Tour was een kosmopolitische opleiding. Het beeld dat daarbij paste was de ‘uomo universalis’.

  bekijk cursus

  Grand Tour: Europa, ‘het mekka van kunst en cultuur’

  De klassieke Grand Tour was tussen de late 16de en 20ste eeuw een reis door Europa. In de cursus maken we ook een Grand Tour en bezoeken de belangrijke steden en hun onweerstaanbare kunstwerken. Het ideaal van de Grand Tour was een kosmopolitische opleiding. Het beeld dat daarbij paste was de ‘uomo universalis’.

  bekijk cursus

 • drs. Johan Hendriks

  Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
  "Een zeer bevlogen en deskundig  docent.


  De vroegste geschiedenis van Europa, deel 6

  ‘Panem et circenses’, brood en spelen, dat zou het concept zijn van Romeinse keizers om het volk tevreden te houden. In deze cursus bekijken we hoe vertier en economie hand in hand gaan om de mensen in de stad en op het platteland een winstgevend én opwindend leven te bieden.

  bekijk cursus

 • drs. Nelleke Canters

  Drs. Nelleke Canters was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "We bespraken een zeer moeilijk boek, dat door aanvulling van de colleges begrijpelijk werd. Dit was uitermate bevredigend."
  "Ik deel niet zo gauw negens uit, maar in dit geval zeker op zijn plaats."


  Karl Jaspers: filosofie van het zelfzijn (fysiek)

  Menszijn dat die naam waard is, is niet maar leven zoals het komt, van buitenaf bepaald worden door de situatie waarin men nu eenmaal verkeert, maar als onverwisselbaar subject hier en nu mijn bestaan zelf vormgeven door beslissingen die niemand voor mij kan nemen.

  bekijk cursus

 • Diverse Docenten

  Zie de cursusbeschrijving voor meer informatie over de docenten.


  Topics in Energie en Milieu

  In deze vijfdelige cursus delen verschillende gerenommeerde wetenschappers vanuit diverse vakgebieden en invalshoeken inzichten over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid, milieu en de energietransitie. Thema’s als windenergie, biomassa, biobased economie, CO2-uitstoot, emissierechten en de sociale en maatschappelijke inbedding passeren de revue.

  bekijk cursus

 • drs. Evert-Jan Ouweneel

  Drs. Evert Jan Ouweneel iDrs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals Godenstrijd, en vaak tot beschouwingen over wereldtrends, wereldmachten en wereldgeschiedenis. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Tegelijk verzorgt hij over de hele wereld — van Westminster Abbey in Londen tot Montsalvat in Melbourne — sessies met leiders en toezichthouders over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.

 • dr. Andreas Wismeijer

  Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

  " Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

  " De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje." 


  De sociale mens

  Psychologie is de wetenschap van gedrag. Tijdens deze dag zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. Evolutie, communicatie, en zelfs eenzaamheid: ze hangen nauw met elkaar samen.

  bekijk cursus

  Gezondheidspsychologie

  Ziekte en gezondheid worden niet alleen door biologische, maar ook door psychologische en sociale factoren bepaald. Tijdens deze cursus zal met behulp van voorbeelden van ziekte én gezondheid de relatie tussen onze geest en ons lichaam in beeld worden gebracht.

  bekijk cursus

  Hechting: Samen veilig

  Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt beïnvloed door de vroege leerervaringen met onze ouders of verzorgers. Dit wordt hechting genoemd: de duurzame emotionele relatie tussen een kind en de opvoeders. Deze vroege ervaringen met de opvoeders vormt de blauwdruk waarmee wij vervolgens onze sociale relaties vormgeven.

  bekijk cursus

 • ir. Wim Lintsen

  Drs. Wim Lintsen is bouwkundig ingenieur (THE Bouwkunde) en studeerde 1 jaar filosofie aan de UvA; hij werkte bij Research Instituut RIGO, de provincie Noord-Holland en de KvK Hoorn en Alkmaar; en is de laatste 10 jaar actief voor meerdere HOVO’s met zijn eigen cursusbedrijf (Wim Lintsen: Cursussen in Filosofie, Religie en Wetenschap).

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitdagend & inspirerend."
  "Ik heb genoten!! De docent wist het zo goed uit te leggen en de groep kreeg volop de gelegenheid actief deel te nemen. Echt een verrijking."

   


  Einstein en het heelal

  Einstein was behalve wetenschapper ook filosoof. Hij zag in het heelal een enorme ‘kosmische bibliotheek’ met boeken die door de eeuwen heen niet alleen langs wetenschappelijke maar ook langs filosofische weg geopend werden. Met zijn theorieën wordt een nieuw boek geopend, dat van de big bang.

  bekijk cursus

 • drs. Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 samen met drs. Theo Meereboer een doctoraalscriptie filosofie af over Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis rondde een studie Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft sinds tien jaar een eigen filosofische praktijk van waaruit zij cursussen en lezingen verzorgt over het snijvlak tussen theorie en praktijk:. www.maieutiek.nl

 • drs. Nico Dieteren

  Drs. Nico Dieteren voltooide in 1986 de lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis. Aansluitend studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde en wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds zijn afstuderen verzorgt hij cursussen binnen het vakgebied van de wijsbegeerte voor diverse HOVO-instellingen.

 • dr. Peter van Nunen

  Dr. Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch, Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Promoveerde bij Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold.
  Docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler; oprichter van het Nederlandsse Cultuurcentrum te Moskou en geeft leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht.
  Geeft voordrachten en verzorgt lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten (waaronder Resten van een wereldrijk en Armenië, de jongere zus van Judea).


  De Kaukasus tussen Oriënt en Avondland

  Deze cursus over de Kaukasus geeft u zicht op de geschiedenis van drie moderne onafhankelijke landen (Armenië, Georgië, Azerbeidzjan) en geeft u tevens een beeld van de invloed die machtige buren (Perzië c.q. Iran, het Osmaanse Rijk c.q. Turkije, Russische Rijk c.q. Sovjetunie) hebben op die geschiedenis en op de huidige politiek-maatschappelijke situatie in die staten.

  bekijk cursus

 • dr. Ruud Licht

  Dr. Ruud Licht studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de KU Nijmegen. Hij deed aan verschillende universiteiten onderzoek naar vaccins, auto-immuniteit, stamcellen en tissue-engineering. Momenteel richt hij zich op onderwijs geven en schrijven over wetenschap.
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Zeer gedreven en enthousiaste docent"
  "Een uitermate deskundige docent die de voor mij nieuwe leerstof goed over weet te brengen".


  Afweer en Corona

  In deze vijfdelige cursus krijgt u inzicht in hoe het afweersysteem ziekmakers zoals Corona bestrijdt. Dit is een lerend proces dat ook de basis vormt van vaccins. Er zal ook aandacht zijn voor de maatschappelijke ontwikkelingen die er mede voor hebben gezorgd dat Corona zo’n groot probleem is geworden.

  bekijk cursus

  Leergang levenswetenschappen, deel 1 Celbiologie (introductiecursus)

  Celbiologie onderzoekt hoe cellen werken en hoe deze samen de weefsels en de systemen van het lichaam vormen. Waar cellen niet goed samenwerken ontstaat ziekte. Een steeds beter begrip van de celbiologie lijdt tot nieuwe therapieën, zoals (mRNA-)vaccins en tot meer inzicht in wat leven eigenlijk is. Deze cursus is de eerste van de vierdelige leergang Levenswetenschappen.

  bekijk cursus

 • Joop van Velzen MSc

  Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
  " De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

   


  Vrouwelijke componisten

  Binnen de geschiedenis van de klassieke muziek nu eens écht aandacht besteden aan soms onwaarschijnlijk prachtige werken van componistes, die té lang onbekend (zelfs ondanks ons eigen NPO Radio4!) zijn gebleven bij een breder publiek. Iedereen verdient dit!

  bekijk cursus

 • drs. Constance van der Putten

  Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."


  Drie koninginnen

  Grote Historische Figuren zijn meestal mannen…. Maar natuurlijk zijn er in het verleden best imposante vrouwen te vinden! Wie kent ze nou niet, tsarina Catharina de Grote, keizerin Maria Theresia en koningin Victoria, majesteitelijke dames die in de achttiende en negentiende eeuw langdurig hun macht lieten gelden.

  bekijk cursus

  De Stuarts..Never a dull moment

  In de zeventiende eeuw regeerden in Engeland koningen en koninginnen uit de familie Stuart. Ze waren stuk voor stuk kleurrijk en geruchtmakend. De eeuw was bepaald tumultueus, en tegelijkertijd beleefde het land een culturele, wetenschappelijke en economische bloei en groeide uit tot een wereldmacht.

  bekijk cursus

 • drs. Ineke Beeling

  Drs. Ineke J.W. Beeling, afkomstig uit een familie van antiquairs, studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd in de decoratieve kunsten en historische interieurs. Tevens is zij opgeleid tot interieurvormgever in Londen. Met haar bedrijf Beeling Interiors richt zij interieurs voor monumenten in.


  Kastelen in Limburg

  Deze cursus geeft verdieping en legt verbanden in de vorm van kleine reisjes door de tijd en geeft u achtergrondinformatie mocht u op een later tijdstip deze kastelen zelf willen bezoeken. We ontdekken de bouw- en decoratiestijlen die uniek voor de Limburgse regio zijn. Onderweg komen we bijzondere bewoners tegen.

  bekijk cursus

 • drs. Frederik Erens

  Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.


  Art Nouveau en Art Déco, een wereldwijde vernieuwing

  Tussen 1890 en 1930 was er in Nederland en daarbuiten een vernieuwingsbeweging te zien die door middel van kunst en architectuur de gehele maatschappij wilde verbeteren. Deze vernieuwing was te zien op het gebied van kunst, architectuur, toegepaste kunst en mode.

  bekijk cursus

 • drs. Peter Burgers

  Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.

  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "De opbouw van de materie in de cursus is door de docent zeer goed opgezet. Door steeds relevante achtergrondinformatie mee te nemen bij de uiteenzetting van belangrijke gebeurtenissen, krijg je een mooi compleet beeld van de geschiedenis."


  Leergang Geschiedenis van het Westen in de 20e eeuw, deel 4

  De Koude oorlog gaat een periode van ontspanning in. Ondertussen blijven kleinere conflicten in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika voortwoekeren. In het westen worden de grenzen van de groei bereikt. Terwijl de Sovjet-Unie vastloopt in bureaucratie en economische stagnatie, kondigt zich een Chinese wederopstanding aan.

  bekijk cursus

 • drs. Arnold Ziegelaar

  Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers. 

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Uitstekende docent, didactisch goed onderlegd, prettige contactlegging."
  "Het was uitdagend voor de hersenen en een training in denken en begrip en dat was leuk. Een veeleisende docent die de colleges knap heeft opgebouwd."


  De Grote Vragen

  De Grote Vragen is een collegereeks waar wordt ingeleid in de belangrijke thema’s van de filosofie. Aan de hand van tien grote vragen bespreken we denkers uit 2500 jaar westerse filosofiegeschiedenis. We ervaren dat er geen definitief antwoord is, maar wel dat het verrijkend en verdiepend is om met grote vragen bezig te zijn.

  bekijk cursus

  Leergang filosofie, deel 3

  Levensfilosofie is reflectie op de mens en het menselijk leven. Wat is een mens? Waar draait het leven om? Hoe kan ik zelfverwerkelijking of geluk of gemoedsrust bereiken? Hoe ga ik om met negatieve ervaringen als eenzaamheid, somberheid en angst? Hoe kan ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Hoe kan ik mij verhouden tot mijn medemens, tot de natuur, tot het omvattende mysterie van het bestaan?

  bekijk cursus

 • drs. Kees Boele

  Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.


  Bloemlezing Botanie

  In “Bloemlezing Botanie” volgt u m introductie colleges evolutie, taxonomie en fysiologie van planten. Afgesloten wordt met botanische ecologie, minder theoretisch maar vooral praktisch uitgelegd aan de hand van enkele Brabantse vegetaties.

  bekijk cursus

 • Gerko Tempelman MA

  Gerko Tempelman is filosoof en theoloog  en houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Daarbij verdiept hij zich in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Gerko was oprichter van het Death Café Nederland (gesprekken over de dood rond de koffietafel). Hij maakt als docent de filosofie toegankelijk aan de hand van vragen. Gerko over zijn filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=1uivZ0js2k8
   

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Petje af voor de docent. Zoveel kennis, het gemak waarmee hij de cursus gaf, de beleving, de uitstraling. Enorm goed."
  "Zeer verzorgde presentatie, docent had goed contact met de cursisten. Leuke didactische vaardigheden. Dus: Perfect"
  "Gerko Tempelman heeft een dag lang met veel inspiratie kennis overgedragen. Didactisch sterk. Een erg leuke dag die nog dagen tot nadenken stemde!"
  "Zeer inspirerend, uitnodigend en goed geconstrueerde opzet om de grote lijnen en de filosofen weer te geven."

   


  Filosofie en Islam

  De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar in de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Deze studiedag neemt je mee in het vergeten verhaal van de gouden eeuwen van de islam.

  bekijk cursus

  Filosofie in een dag

  Filosoferen kan altijd: je kunt er je leven mee vullen. Maar kennismaken met filosofie kan nu in één dag. En dat is minder raar dan het klinkt. Want eigenlijk zijn alle filosofen uit de geschiedenis gedreven door hetzelfde gevoel: verwondering. Verwondering, en het zoeken naar houvast.

  bekijk cursus

 • drs. Jos Loonen

  Jos Loonen (1947) studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs, de educatieve uitgeverij en enkele ICT-bedrijven. Behalve op het terrein van de astronomie heeft hij ook lezingen en cursussen ontwikkeld over diverse historische onderwerpen, meestal uit de Oudheid. In de geschiedenis van het leven komen beide belangstellingen samen.


  Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde

  De cursus geeft een overzicht van de geschiedenis van het leven op aarde, van de oorsprong miljarden jaren geleden tot het enorme scala aan soorten vandaag. Veranderingen in de omstandigheden op aarde en in de fysieke en sociale omgeving hebben de evolutie aangedreven, resulterend in steeds complexere wezens.

  bekijk cursus

 • dr. Jos Wassink

  Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

  Uit eerdere evaluaties over deze docent:
  "Enthousiaste docent die mede met zijn zeer brede kennis van de materie vlot kan inspelen op vragen van de cursisten."
  "Alle lof voor de docent. Een gedreven man, met veel liefde voor zijn vak. Hij wilde van de cursus een succes maken en hij had er veel werk van gemaakt."


  Marginalen in de zeventiende en achttiende eeuw

  Terwijl Holland zijn Gouden Eeuw beleefde, was er van welvaart in het zuiden weinig sprake. In deze cursus worden aspecten van migratie, verpaupering, prostitutie, criminaliteit, bendevorming en achterstelling van katholieken in het oostelijke deel van Noord-Brabant en in Midden-Limburg in de 17de en 18de eeuw behandeld.

  bekijk cursus

 • dr. Frans Ellenbroek

  Frans Ellenbroek studeerde biologie aan de RUL met als specialisaties evolutiebiologie, ecologie en ethologie. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over concurrentie. Na zijn werk als wetenschapper en biologiedocent werd hij conservator respectievelijk directeur van Natuurmuseum Brabant in Tilburg.. Daarnaast en daarna was/is hij actief als beeldend kunstenaar en museaal adviseur.


  Het beest in de mens

  In deze cursus wordt duidelijk hoe verrassend verhelderend evolutiebiologische kennis kan zijn voor een frisse en onbevangen kijk op heel veel actuele maatschappelijke en culturele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld genderidentiteit, overconsumptie, verstedelijking, agressie en verslaving aan smartphones. Een speelse en zéér interdisciplinaire benadering..

  bekijk cursus

 • dr.ing. Birgit Jürgenhake

  Dr. Ing. Birgit Jürgenhake studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze  assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.


  Het Japanse Huis

  Deze cursus, ontstaan vanuit een bijzondere fascinatie van de docente voor de Japanse architectuur, is een kennismaking en heeft het doel de esthetische concepten van Japanse huizen op te helderen en de hedendaagse Japanse architectuur beter te begrijpen. Tevens is de cursus een mooie basis voor een (architectuur-) reis door Japan.

  bekijk cursus

 • drs. Huub Pragt

  Egyptoloog drs. Huub Pragt is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie egyptologie werd hij werkzaam in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield hij zich bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte hij zijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. Naast het geven van cursussen en lezingen leidt hij reizen naar Egypte. Hij heeft verscheidene populair-wetenschappelijke boeken en twee historische romans geschreven.


  Egypte ontraadseld

  Met zijn piramiden, tempels en mummies oefent Egypte al eeuwenlang een magische aantrekkingskracht uit. De oude Egyptische cultuur wijkt in menig opzicht af van de westerse beschaving. Raadselachtige voorwerpen, bouwwerken en voorstellingen en de daaruit voortvloeiende misvattingen over de Egyptenaren worden besproken.

  bekijk cursus

 • dr. Christ Klep

  Christ Klep studeerde Oost-Europese en Internationale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als universitair docent en als wetenschappelijk medewerker bij het ministerie van Defensie. Sinds enkele jaren is hij met name publicist, gastdocent en commentator. Zijn belangstelling loopt uiteen van internationale betrekkingen tot hedendaagse geschiedenis en van politieke theorie tot militaire historie. 

  UIt eerdere evaluaties:

  "De opzet van de cursus 'In het nieuws' was een goed idee. En de docent speelde goed op het actuele nieuws in."
  "Ik heb er van genoten! Van de expertise van Chris Klep! Heerlijk...echt inhoud, eerlijke kwaliteit."
  "Prima docent: deskundig en positieve mindset."


  ‘In het nieuws!’

  Het wereldnieuws is ingewikkeld en vaak verontrustend. Maar gaat het echt slechter met onze wereld? Zijn de lijnen in het nieuws niet juist herkenbaar en – wie weet – voorspelbaar? Een cursus die uitdaagt, plaagt en hopelijk ook een beetje geruststelt.

  bekijk cursus

  Mensenrechten!

  Mensenrechten: iedereen heeft er wel een ‘beeld’ bij. Maar wie dieper graaft, komt een scala aan vragen en controverses tegen. In deze cursus nemen we de belangrijkste thema’s in de geschiedenis én de actualiteit van mensenrechten onder de loep. Een cursus die aan het denken zet.

  bekijk cursus

 • Drs. Josée Claassen

  Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in het doceren over beeldende kunst in combinatie met (klassieke) muziek. Zij studeerde aan de universiteit Leiden en gaf daar ook gastcolleges. Zij is een veel gevraagde spreekster in musea en bij allerlei in beeldende kunst en muziek geïnteresseerde groepen. Meestal komt de muziek die zij laat horen uit geluidsboxen, maar soms werkt zij ook samen met musici en klinkt de muziek live. 


  Klinkende beelden en beeldende klanken (online via zoom)

  Vier colleges over de relatie tussen beeldende kunst en muziek, met aandacht voor: 1. de macht van de muziek; 2. muziek op schilderijen uit de Gouden Eeuw; 3. de wederzijdse beïnvloeding van kunst en muziek (vanaf de Romantiek); 4. de samenwerking tussen kunstenaars en componisten (in de 20ste eeuw).

  bekijk cursus

  Kunst en muziek in de stad vanaf de industrialisatie (1880-1960)

  Ich hab noch einen Koffer in Berlin; Il est cinq heures, Paris s’éveille; New York, New York: kunst en muziek in de stad vanaf de industrialisatie (circa 1880-1960): Berlijn, Brussel, Amsterdam, Moskou/St. Petersburg, Parijs, New York.

  bekijk cursus

 • Drs. Bouke de Vos

  Bouke de Vos (Steenwijk, 1950) studeerde politicologie aan de VU Amsterdam. Tot zijn pensioen was hij lange jaren persvoorlichter bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap, laatstelijk bij Wageningen Universiteit en Research. Thans doceert hij aan meerdere HOVO's over de geschiedenis van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, waaronder de Amerikaanse Revolutie en onafhankelijkheid en de Amerikaanse Burgeroorlog.


  De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)

  Was de Amerikaanse Burgeroorlog de catharsis in de geschiedenis van de VS, omdat 70-80 jaar eerder tijdens de Amerikaanse Revolutie het probleem van de zwarte slavernij al onoplosbaar bleek? Noord en Zuid raakten gaandeweg in een conflict hierover, dat kennelijk alleen op de slagvelden kon worden opgelost. Nog altijd trekt de oorlog diepe sporen in de Amerikaanse samenleving.

  bekijk cursus

 • Drs. Lowie van Doninck

  Het geheim van de Blue Zones

  Sociale cohesie, beweging, voeding, terugschakelen en omgeving zijn wat invulling betreft anders in de Blue Zones dan in het gemiddelde Westen. Wat kunnen we hieruit leren voor onze persoonlijke Blue Zone en voor onze gezondheidszorg in het algemeen.

  bekijk cursus

 • Tanja Groenendijk - de Vos MA

  Tanja Groenendijk-de Vos heeft zich na haar afstuderen als Amerikanist zich verder toegelegd op het Amerikaanse politieke systeem, Amerikaanse verkiezingen, en trans-Atlantische relaties,in het bijzonder die tussen Nederland en Amerika. Tanja doceert over zowel de actuele politiek als over hoe het Congres en het Amerikaanse Hooggerechtshof met ‘Equal Justice for All’ opereert en over het ontstaan van de Amerikaanse (business)cultuur.Geeft cursussen aan bijvoorbeeld Erasmus Academie. Geeft lezingen en heeft zitting in de Atlantische Onderwijscommissie. 


  Is het presidentschap van Joe Biden een succes?

  Hoe opereert president Biden: als de door Trump voorspelde socialist? Als initiator van morele omwenteling? Komt Biden z’n belofte van unity na of blijft DC een arena van hyperpolarisatie? Wat krijgt hij voor elkaar in zijn binnenlands beleid? Is er onderscheid met Trump’s 'America First' in buitenlands beleid; hoe reageren ‘oude’ bondgenoten?

  bekijk cursus

  Het Amerikaanse hooggerechtshof

  Waarom staan Democraten op hun achterste benen met drie Trump benoemingen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof en vrezen ze voor (progressieve) verworvenheden? Wat is de rol van het hof in vergelijking met onze Hoge Raad, waar niemand wakker ligt van een benoeming. Hoe opereert de nieuwe samenstelling, wordt hun vrees bewaarheid? Wat kunnen Democraten doen?

  bekijk cursus

 • Drs. Frans Henk Hoekstra

  Frans Henk Hoekstra is zelfstandig kunsthistoricus. Hij voltooide een Eerstegraads lerarenopleiding, een vakstudie Monumentaal Keramiek (Kampen) en een studie Kunstgeschiedenis (VU, Amsterdam). Na werkervaring in het Frans Halsmuseum en het Museu de Arte de São Paulo, ontwikkelt hij sinds 1993 voor HOVO Amsterdam (VU) en HOVO Nijmegen leergangen Kunstgeschiedenis en Kunst in Context. 25 jaar was hij gids in het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij organiseert sinds 1998 kunstreizen o.a. naar New York, Chicago, Berlijn of Venetië (Biënnale).

 • Drs. Jan Willem Lackamp

  Drs. Jan Willem Lackampstudeerde theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met bijvak natuurfilosofie. Aan het Wagenings Lyceum was hij leraar natuurkunde en schoolleider. Vervolgens was hij rector van het Mondriaan College in Oss. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, bron van actuele natuurkundeopgaven (op natuurkunde.nl) en was medeauteur en eindredacteur van Bèta in het dagelijks leven.


  Van Simon Stevin tot Martinus van Marum

  Het inleidende college betreft het wereldbeeld van Aristoteles. Daarna hoe de Aristotelianen zijn leer probeerden te verzoenen met de christelijke leer en de feiten. Vervolgens Simon Stevin, Christiaan Huygens, Antoni van Leeuwenhoek en Martinus van Marum. Alle colleges in wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele context.

  bekijk cursus

 • Drs. Karel Onwijn

  Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent voor de Nederlandse en Belgische pers. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU, diverse HOVO’s) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef verschillende boeken waaronder de Dominicusreisgidsen Oekraïne, Georgiӫ-Armeniӫ en Rusland, Landenreeks Baltische landen en Standplaats Moskou.Ook doet hij promotieonderzoek naar ‘Reizen door de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog’.

  Uit eerdere evaluaties:

  "Door jou zeer betrokken en prima opgezette colleges is er voor ons een “wereld” open gegaan."

  "Zeker de voorbereidingen, presentatie en warme emotionele/betrokken colleges hebben wij zeer gewaardeerd."


  Op virtuele tour door Eurazië

  Door corona is het lastiger om reizen te maken naar verre bestemmingen. Maar gelukkig kunnen we tegenwoordig wel virtueel op reis. Ervaren reisleider en historicus Karel Onwijn neemt u graag mee naar de landen van de voormalige Sovjet-Unie – Eurazië - waar hij al meer dan 30 jaar rondreist.

  bekijk cursus

 • Prof. Andrea Maier

  Verouderingsonderzoeker Prof. Andrea Maier is hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar Interne geneeskunde – Geriatrie aan de Universiteit van Melbourne, Australië. Tevens is ze hoofd van de Divisie Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Geriatrie en Langdurige Zorg van het Royal Melbourne Hospital in Melbourne. In 2016 was ze een van de Zomergasten in het gelijknamige tv-programma.

 • Prof. dr. Henny Lamers

  Prof. dr. Henny Lamers is emeritus hoogleraar astrofysica aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam, is lid van de KNAW en erelid van de American Astronomical Society. Hij werd genomineerd als Docent van het jaar voor de Universiteit Utrecht. Over de hele wereld gaf hij gastcolleges en meer dan 600 publiekslezingen. Hij is een meester in het eenvoudig uitleggen van moeilijke zaken.

   

 • Prof. em. dr. Harry Ottenheijm

  Harry Ottenheijm is emeritus hoogleraar medicinal chemistry. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main ( promotie 1968 ). Vervolgens werkte hij in de VS aan respectievelijk de University of California (Berkeley), de Cornell University (Ithaca) en het National Institutes of Health (Bethesda), en daarna vijftien jaar aan de Radboud Universiteit. In 1986 stapte hij over naar de N.V. Organon in Oss. Vanaf 1988 was hij daarnaast hoogleraar aan de VU in Amsterdam en daarna aan de Universiteit Maastricht.

Brochures
Dit jaar brengen wij geen brochure uit. Wel kunt u via deze informatiefolder een beeld krijgen van ons aanbod. Het complete cursusaanbod treft u hier.