Menu
 • HOE KAN IK ME VOOR EEN CURSUS INSCHRIJVEN?

  Inschrijven gaat digitaal via onze website. Als u al cursist bent bij ons, heeft u een mail ontvangen met daarin uw accountgegevens. U kunt inloggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens kunt u een keuze maken voor een cursus.
  Bent u nieuw bij ons, dan kunt u zich aanmelden als nieuwe cursist op onze website.
  Heeft of wilt u geen computer? Dan blijft u van harte welkom! Bel ons even via 013-4668119 (tussen 9.00 en 13.00 uur) en wij helpen u graag verder.

 • Tot wanneer kan ik inschrijven?

  Zolang een cursus nog niet vol is kan er worden ingeschreven. Als een cursus vol is dan staat deze op “niet inschrijfbaar” en kunt u zich uitsluitend inschrijven op de wachtlijst voor de betreffende cursus.

 • HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK EEN INSCHRIJFBEVESTIGING KRIJG NADAT IK MIJ HEB INGESCHREVEN?

  U ontvangt direct na uw inschrijving via onze website een inschrijvingsbevestiging per e-mail.

 • WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN WACHTWOORD BEN VERGETEN?

  Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent kunt u onder het kopje ‘inloggen als cursist’ klikken op de blauwe tekst ‘wachtwoord vergeten?’. Zodra u hierop klikt wordt er een link naar uw mailadres gestuurd. Door op de link in dit mailbericht te klikken wordt u doorverwezen naar een pagina waarop u uw nieuwe wachtwoord kunt invoeren en bevestigen. Nadat het nieuwe wachtwoord is bevestigd kunt u inloggen met dit wachtwoord.

 • HOE BEREIK IN MIJN DOCENT?

  In verband met privacy verstrekken wij nooit persoonlijke gegevens van docenten. Als u met uw docent in contact wilt komen zal dit daarom altijd via ons kantoor lopen. U kunt een e-mail met uw vraag of bericht sturen naar info@HOVObrabant.nl en wij zullen deze dan naar de docent doorsturen. Of neem telefonisch contact met ons op: 013-4668119. Wanneer docenten zelf hun gegevens op onze website plaatsen (bijvoorbeeld via verwijzing naar een eigen website) dan kunt u uiteraard gerust van die informatie gebruik maken en de docent benaderen.

 • KAN IK HOVO BRABANT DOCENT WORDEN?

  HOVO Brabant is doorlopend op zoek naar goede docenten met bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs. Als u een cursus zou willen doceren bij HOVO Brabant wordt u verzocht om uw CV en cursusvoorstel te sturen per e-mail: pnjm.vanruiten@hovobrabant.nl of per post:

  HOVO Brabant Seniorenacademie,
  Universiteit van Tilburg
  t.a.v. P.N.J.M. van Ruiten
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg

  Zo spoedig mogelijk zullen wij u dan laten weten of er interesse bestaat in een toekomstige samenwerking.

 • WAAR VINDT HET COLLEGE PLAATS WAARVOOR IK MIJ HEB INGESCHREVEN?

  Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons bericht per email over het leslokaal waarin de colleges plaatsvinden.

  Meer informatie over de leslocaties vindt u op deze pagina.

 • HOE KAN HET DAT DE CURSUS VAN MIJN KEUZE NIET DOORGAAT?

  In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door HOVO Brabant noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van HOVO Brabant, kan HOVO Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

 • WAT GEBEURT ER ALS EEN CURSUS NIET DOORGAAT?

  Of een cursus doorgaat of niet (vanwege bijvoorbeeld te geringe belangstelling) wordt zo snel mogelijk na de uiterste inschrijfdatum beslist. U wordt hiervan zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte gesteld. U kunt dan, wanneer u dat wenst, nog overstappen naar een andere cursus van uw keuze (omboeken) zonder extra kosten en mits daar nog plaats is. Zo niet, dan wordt het cursusgeld uiteraard onmiddellijk teruggestort.

 • HOE WORDT DE CURSUSPRIJS BEPAALD?

  De cursusprijs wordt door het bestuur van HOVO Brabant vastgesteld en wordt in principe gebaseerd op het aantal bijeenkomsten. In bijzondere gevallen worden aangepaste prijzen gehanteerd, zoals wanneer er een excursie bij de cursus is inbegrepen, er een afwijkend aantal contactminuten is of de cursus gegeven wordt aan een extra kleine groep. Bij de intensieve winter- en zomercursussen zijn er extra kosten opgenomen voor koffie/thee, lunches en in de regel een afsluitende borrel.

  De cursusprijs is inclusief readers/syllabus of los lesmateriaal. Alleen wanneer er een cursusboek wordt voorgeschreven, moet de cursist dat zelf apart aanschaffen. We proberen daarbij altijd een prijsindicatie te geven.

 • ZIJN DE KOSTEN VOOR HET CURSUSMATERIAAL BIJ DE CURSUSPRIJS INBEGREPEN?

  De kosten van het door de docent verstrekte cursusmateriaal (syllabus, reader, hand-outs) zijn wel in de cursusprijs inbegrepen. Bij de cursus vermelde boeken dient u zelf via de boekhandel aan te schaffen. We adviseren u hiermee te wachten tot twee weken voor aanvang van de cursus. U weet dan zeker dat de cursus ook door gaat. Boeken vermeld als “aanbevolen literatuur” hoeft u niet aan te schaffen maar geven u een mooie aanvulling op de cursusinhoud.

 • KAN IK DE CURSUS NOG ANNULEREN NADAT IK ME HEB INGESCHREVEN?

  Vanaf 3 weken voor aanvang van een cursus is annuleren niet meer mogelijk en bent u de volledige cursusprijs verschuldigd. Op dat moment zijn immers alle kosten die aan uw deelname verbonden zijn vastgelegd. Tot 3 weken voor aanvang kunt u schriftelijk annuleren. Hierbij wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 • IK WIL ANNULEREN, WAT MOET IK DOEN?

  Wanneer u zich heeft ingeschreven voor één of meer cursussen en u wilt of kunt deze cursus(sen) niet volgen, dan kunt u annuleren tot drie weken voor aanvang van de cursus. Er wordt een bedrag van 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren kan uitsluitend gebeuren per mail: info@HOVObrabant.nl

 • ER OVERKOMT MIJ IETS ERNSTIGS WAARDOOR IK DE CURSUS TOCH NIET KAN VOLGEN. WAT KAN IK DOEN?

  In uitzonderlijke gevallen van overmacht, zoals ernstige ziekte of overlijden van de cursusdeelnemer voor aanvang van de cursus, kan een schriftelijk verzoek om de betalingsverplichting gedeeltelijk teniet te doen, danwel het reeds betaalde cursusgeld gedeeltelijk te restitueren worden ingediend via email: info@hovobrabant.nl.

  Of er sprake is van overmacht is ter beoordeling van HOVO Brabant. U ontvangt schriftelijk uitsluitsel over dit besluit. Het is voor ons helaas niet mogelijk om voor uw cursussen een annuleringsverzekering aan te bieden.

 • WELKE STAPPEN MOET IK DOORLOPEN OM ME VIA DE WEBSITE VOOR EEN CURSUS IN TE SCHRIJVEN?

  1. Ga naar de homepage van www.hovobrabant.nl
  2. Kies bovenaan de tab ‘cursussen’ en vervolgens de tab ‘inschrijven’
  3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en kunt meteen inschrijven voor uw cursus(sen)

 • HOE KAN IK INLOGGEN OM BIJ MIJN CURSUSINFORMATIE EN CURSUSMATERIAAL TE OPENEN EN BEKIJKEN?

  Op de homepage van HOVO Brabant staat helemaal rechts bovenaan, in het goudkleurige vlak het woord ‘inloggen’ met daarnaast een icoontje van een persoon. Wanneer u hier op klikt, komt u op een nieuwe pagina. Aan de linkerkant staat het kopje ‘cursisten’ met daaronder een veld waarin u uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt invoeren. Als u na het invoeren klikt op ‘aanmelden’ komt u op uw eigen pagina en ziet u onder mijnhovo de door u gevolgde cursussen met de cursusinformatie.

 • HOE KAN IK MIJN CURSUSINFORMATIE EN CURSUSMATERIAAL OPENEN EN BEKIJKEN?

  Nadat u hebt ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u op een pagina waarop kort wat informatie over uw cursus staat en daaronder, onder het kopje ‘cursusmateriaal,’ staat een rij met documenten die u kunt downloaden en uitprinten of kunt opslaan op uw eigen computer. Een van de documenten die u daar zal aantreffen is de deelnemerslijst. U kunt nu klikken op de titel van een document en een nieuw kleiner venster zal openen waarin de opties ‘openen’ en ‘opslaan’ te zien zullen zijn. Wanneer u kiest voor opslaan zal het document op uw computer worden opgeslagen onder een door u gekozen naam, zodat u het op een later tijdstip weer kunt openen. Wanneer u kiest voor openen dan zal het document zich direct openen en kunt u het direct lezen, afdrukken of alsnog van daaruit opslaan op uw computer.

 • HOE KAN IK DE LETTERS OP DE SITE VAN HOVO BRABANT VERGROTEN?

  U kunt de grootte van de letters aanpassen door boven aan de pagina in het groene gedeelte te klikken op de tekst ‘aA.’ Wanneer u hier voor de eerste maal op klikt zullen de letters op de site groter worden en wanneer u er dan nogmaals op klikt, zullen de letters weer hun oorspronkelijke grootte terugkrijgen.

 • HOE KAN IK FEEDBACK GEVEN OP EEN CURSUS DIE IK VOLG?

  Wij willen graag van al onze cursussen weten hoe de deelnemers de cursus hebben gewaardeerd. Na afloop van de cursus ontvangt u een e-mail met een link naar een digitaal evaluatieformulier. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u dit formulier invult. De evaluatie bestaat uit enkele waarderingsvragen en enkele open vragen.

  Daarnaast kunt u tussentijds altijd feedback geven via het contactformulier op de website (te vinden in het submenu ‘contact’), per e-mail: info@hovobrabant.nl of post:

  HOVO Brabant Seniorenacademie,
  Universiteit van Tilburg
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg

  In het streven naar een hoge kwaliteit stelt HOVO Brabant uw feedback altijd op prijs.

 • HOE WAARBORGT HOVO BRABANT DE KWALITEIT?

  Via twee wegen wordt de kwaliteit van ons onderwijs systematisch bewaakt. Allereerst adviseert een Programmaraad bestaande uit acht docenten/medewewerkers uit de vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant die ons hebben opgericht, de directeur over de breedte van het cursusprogramma (uiteenlopende thema’s en vakgebieden) en het niveau ervan (hedendaagse inzichten, ervaren en deskundige docenten, literatuur).

  Daarnaast worden alle cursussen geëvalueerd. Alle deelnemers kunnen via een evaluatieformulier (via de email of op papier) hun waardering kenbaar maken over de cursus die zij gevolgd hebben. Deze gegevens worden verwerkt en besproken met het bestuur van Sed Vitae en de betreffende docenten.

  Verder is de naam HOVO beschermd en mag alleen gevoerd worden door instellingen die officieel verbonden zijn aan HOVO Nederland en die werken volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in het kwaliteitsplan. De kwaliteitsnormen zijn door de HOVO-instellingen in Nederland gezamenlijk ontwikkeld en worden onderling bewaakt.

 • HOE KAN IK MIJN PRIVACY-GEGEVENS TEGENOVER MEDECURSISTEN EN DE DOCENT AFSCHERMEN?

  Op herhaald en nadrukkelijk verzoek is het gebruikelijk dat u een deelnemerslijst ontvangt. De zo volledig en actueel mogelijke deelnemerslijsten plaatsen we kort voor aanvang van de cursus op de website. Op uw inschrijfformulier op de website kunt u het aangekruiste privacyvakje uitvinken. Van personen die daarom hebben verzocht, wordt slechts de naam weergegeven i.v.m. de gewenste privacy.

 • MAG DE DOCENT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN CURSISTEN GEBRUIKEN?

  Alle docenten tekenen met HOVO Brabant een overeenkomst waarin zij verklaren de persoonlijke gegevens van de cursusdeelnemers uitsluitend te gebruiken indien noodzakelijk binnen de betreffende HOVO-cursus. Het aanleggen van eigen adresbestanden en/of het gebruiken daarvan voor eigen, andere of commerciële doelen is absoluut niet toegestaan.

 • Mijn naam staat niet op de deelnemerslijst vermeld. Hoe kan dat?

  Als u bij het aanmaken van uw account (bewust of onbewust) niet heeft aangevinkt dat u op de deelnemerslijst wil komen te staan, bent u op deze lijst niet zichtbaar voor uw medestudenten en docenten.

  Op de presentielijsten van de cursussen is alleen uw naam zichtbaar.

  Alleen de HOVO-administratie kan ook de mailadressen en telefoonnummers zien.

  U kunt in uw “Mijn HOVO” account alsnog aanvinken dat u wel zichtbaar wil zijn. Mocht u hulp nodig hebben om dit in uw account aan te passen. Neem gerust contact met ons op.

Brochures
Bekijk de flyer met het complete cursusaanbod winter & voorjaar 2024.