Menu
Klassieke muziekgeschiedenis Tilburg

De Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ zal meer dan twintig eeuwen klassieke muziek - van de theorieën van de oude Grieken tot de ‘minimal music’ van Philip Glass - op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze behandelen, toelichten en met beeld- en geluidsfragmenten illustreren. De talrijke stromingen en hun exponenten die hebben bijgedragen tot de veelkleurige en boeiende westerse muzikale geschiedenis, worden in een brede cultuurhistorische context geplaatst. Voor iedereen die zich als liefhebber wil verdiepen in de ontwikkeling van de westerse klassieke muziek door de eeuwen heen, zal deze Leergang onmisbaar blijken!
De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de Westerse klassieke muziek, met analyses van composities, met informatie over het leven van de bekendste componisten en met beschrijvingen van het culturele leven in de belangrijkste muzikale centra.  Klassiek zal hiermee nóg meer gaan leven!

CursustitelKorte BeschrijvingSeizoen/jaar

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ I. Van de Oudheid, via Mesopotamië, Egypte en de Antieken tot en met de Middeleeuwen

 

In de eerste cursus van de leergang komt de exotische muziek van de Primitieven, de Cultuurvolken en de Antieken aan de orde. Vervolgens maken de deelnemers kennis met de eenstemmige muziek van het Gregoriaans, maar ook van rondtrekkende zangers, zoals troubadours, trouvères, minnezangers en Meistersinger. De eerste cursus eindigt dan met de ontwikkeling van de meerstemmige muziek in de Middeleeuwen, met aandacht voor de Ars antiqua van o.a. de Notre Dame School, de daarop volgende Ars nova. Tenslotte aandacht voor de muziek van de late Middeleeuwen In Frankrijk en Italië, inclusief voor de (doorgaans onbekende) werken van vrouwelijke componisten!Voorjaar 2022

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ II. Renaissance, Barok en Rococo

 

 

In de tweede cursus van de leergang komen de vocale meerstemmigheid én de ontwikkeling van de instrumentale muziek van de Renaissance aan de orde. De ‘Vlaamse’ polyfonie krijgt zowel in de religieuze als in de profane muziek vorm. Verder komt ook de Renaissance in andere landen van ‘Europa’ tot ontwikkeling, zowel als in de werken van vrouwelijke componisten. Vervolgens de vocale en instrumentale muziek van de Barok, met als hoogtepunt en synthese het leven en werk van de componisten Georg Friedrich Händel en  Johann Sebastian Bach. Tenslotte de muziek van het tijdperk van verlichting en galanterie, de Rococo, als voorbereiding op de prae-romantiek en het Classicisme, met als eerste belangrijke, vernieuwende componisten Christoph Willibald von Gluck.Najaar 2022

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ III. Van Classicisme en de Romantiek.

 

In de derde cursus van de leergang wordt begonnen met de muziek uit Preklassiek en Klassiek, met als belangrijkste Weense vertegenwoordigers Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Vervolgens ruime aandacht voor het leven en werk van Ludwig van Beethoven, waarna uitgebreid wordt stil gestaan bij de vocale en instrumentale muziek van de Romantiek. Een steeds groter wordend arsenaal aan composities en genres van vrouwelijke componisten komt aan bod. Dit alles als ‘voorportaal’ voor de verschillende nationale scholen en de opkomst van het impressionisme en het expressionisme in de klassieke muziek.Voorjaar 2023

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ IV. Naar een ‘Nieuwe Tijd’

 

Deze vierde cursus besteedt aan de verschillende nationale scholen (Rusland, Bohemen, Scandinavië en Spanje). Ook komen uitgebreid de Belgische en Nederlandse componisten uit deze periode aan de orde. Dan is er ruime aandacht voor de opkomst van het impressionisme en het expressionisme in de klassieke muziek (Arnold Schönberg, Alban Berg en Anton Webern). Tenslotte uitgebreide aandacht voor de vroeg-modernen, zoals Igor Strawinsky, Bela Bartok en Paul Hindemith en eveneens en wederom voor de ongekende en verrassende werken van de belangrijkste vrouwelijke componisten uit deze periode.Najaar 2023

 

Leergang ‘Geschiedenis van de Klassieke Muziek’ V. ‘Moderne’ Klassieke Muziek.

 

In de vijfde en laatste cursus van deze leergang wordt begonnen een omvangrijk overzicht van de moderne klassieke muziek en haar verschillende stromingen uit de periode na 1920 met de hoofdtendensen van de muziek na 1950. Na de eerste ‘modernisten’ en de Groupe des Six, wordt aandacht besteed aan de Musique concrète, het Serialisme, de Microtonale én de aleatorische muziek. Daarna wordt het ontstaan van en de ontwikkeling binnen de ‘minimal music’ uitgebreid geïllustreerd en toegelicht. Tenslotte komt de hedendaagse klassieke in Europa, in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië en Afrika voorbij en wordt deze cursus afgesloten met louter moderne klassieke muziek uit de ‘Nederlanden’!Voorjaar 2024

 

Huidige cursus in deze leergang

 

Leergang “Geschiedenis van de Klassieke Muziek”

In deze 5-delige leergang van 8 colleges per semester staat de ontwikkeling van de westerse klassieke muziekgeschiedenis centraal. Uitgangspunt is de evolutie van zowel de geestelijke als de wereldlijke, vocale en inxstrumentale genres. De werken van mannelijke en vrouwelijke componisten, als de ‘canon van de klassieke muziek’, zijn hierbij de klinkende illustraties.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joop van Velzen
 • dag: Woensdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Voorjaar 2022
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang Geschiedenis van de Klassieke muziek, deel 2

De schitterende muziek van Renaissance- en Barokcomponisten weerspiegelt in al zijn aspecten de prachtige ontwikkeling van zowel de vocale als de instrumentale en voert naar het hoogtepunt van het leven en werk van componisten als Georg Friedrich Händel en Johann Sebastian Bach.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joop van Velzen
 • dag: Woensdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Najaar 2022
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang Geschiedenis van de Klassieke muziek, deel 3

In de derde cursus van de leergang wordt begonnen met de muziek uit Preklassiek en Klassiek, met als belangrijkste Weense vertegenwoordigers Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Vervolgens ruime aandacht voor het leven en werk van Ludwig van Beethoven, waarna uitgebreid wordt stil gestaan bij de vocale en instrumentale muziek van de Romantiek.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joop van Velzen
 • dag: Woensdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Voorjaar 2023
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang geschiedenis van de klassieke muziek, deel 4

In het vierde deel van de leergang geschiedenis van de klassieke muziek wordt de muziek uit de tijdvakken van de Europese ‘Nationale Scholen’ van de late Romantiek en van het Impressionisme behandeld.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joop van Velzen
 • dag: Woensdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Najaar 2023
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang geschiedenis van de klassieke muziek, deel 5

In het vijfde deel van de leergang Geschiedenis van de klassieke muziek komen de belangrijke genres en kenmerken van moderne (klassieke) muziek aan bod. Met een grotere en complexere rol voor ritme (soms zelfs boven melodie), ontwikkelt zich muziek van onverwachte schoonheid.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joop van Velzen
 • dag: Woensdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Voorjaar 2024
 • vakgebied: Geschiedenis
Joop van Velzen

Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."

" De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".

"Een van de waardevolste themadagen die ik meegemaakt heb". (themadag Matthaus Passion)