Menu

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence
  • Cursusnummer: 24T12
  • Vakgebied: Mens en maatschappij
  • Locatie: Tilburg
  • Seizoen: Themadagen 2024
  • Dag: Donderdag
  • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
  • Cursusdata: 16-may
  • Prijs: € 97.50 Inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
  • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen

Artificial Intelligence

Na de succesvolle lezing over kunstmatige intelligentie op 8 januari jl. komt Meike Nauta op veler verzoek met een studiedag waarin zij samen met gastsprekers dieper duikt in de wereld van Artificial Intelligence, de ethische aspecten, de toepassingsmogelijkheden van AI in het bedrijfsleven en de impact ervan op ons dagelijks leven. 

Dr. ir. Meike Nauta is senior data scientist bij Datacation in Eindhoven en in mei 2023 cum laude gepromoveerd in de informatica aan de Universiteit Twente. Haar expertisegebied is Explainable AI en interpreteerbare beeldherkenning. Haar vernieuwende AI-modellen zijn geen zwarte doos meer en kunnen hun redenering uitleggen aan gebruikers. Meike Nauta won in 2022 de ZEISS Women in IT-award en haar onderzoekswerk is gepubliceerd bij internationale topconferenties en erkend met verschillende prijzen. Tijdens haar colleges legt zij uit wat AI is, hoe het werkt, deelt zij inzichten over de risico's en laat zij zien hoe we kunnen streven naar verantwoordelijke en betrouwbare AI.

Dr. Richard Starmans is verbonden aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht als managing director van de landelijke onderzoekschool voor informatie- en kennissystemen. Ook is hij als associate professor “Foundations of AI and Data Science” werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. Sedert meer dan twintig jaar doceert hij vakken als Filosofie van de kunstmatige intelligentie, Filosofie van de informatica, Statistiek, Methodologie, Onderzoeksmethoden en Programmeren met R. Als statisticus en filosoof doet hij onderzoek op het snijvlak van filosofie en exacte wetenschappen, meer in het bijzonder statistiek, informatica en kunstmatige intelligentie. Tijdens zijn lezing zal hij o.a. bespreken hoe men in het verleden angstig was ten aanzien van statistiek en computers, en hij zal deze historische context vertalen naar de hedendaagse tijd.

Ir. Nienke Bakx is werkzaam in het Catharina Ziekenhuis als projectcoördinator van het Expertisecentrum AI. Het doel van het expertisecentrum is om waardevolle AI-oplossingen in zowel klinische en bedrijfsmatige processen te implementeren, door ondersteuning van onderzoekers én medische specialisten/verpleegkundigen. Daarnaast is ze al een aantal jaren actief als onderzoeker binnen het veld van radiotherapie, waarbij ze verschillende AI-modellen heeft ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd.

Over haar lezing "Nederland kampt met een toenemende zorgvraag en de werkdruk in ziekenhuizen neemt sterk toe. Is AI de oplossing voor de opkomende problemen? In deze lezing worden verschillende (on)mogelijkheden besproken."

 

Dagprogramma
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Introductie Artificial Intelligence (Meike Nauta)
11.00 – 11.20 Koffie/thee-pauze
11.20 -
12.15
Blok 2: Langs de spelonken van de moraal: AI, ethiek en de gramschap van de machines (Richard Starmans)
12.15 – 13.15 Lunch  
13.15 – 14.00 Blok 3: Explainable, responsible en ethical AI (Meike Nauta)
14.00 – 14.45 Blok 4: De (on)mogelijkheden van AI in de zorg (Nienke Bakx)
14.45 – 15.05 Koffie/thee-pauze  
15.05 – 15.45 Blok 5: : Toekomst van AI: wat zijn de risico's en hoe zorgen we voor verantwoorde en betrouwbare AI? (Meike Nauta)
15.45 uur Afsluitend drankje
Meike Nauta

Meike Nauta is senior data scientist bij Datacation in Eindhoven en in mei 2023 cum laude gepromoveerd in de informatica aan de Universiteit Twente. Haar expertisegebied is Explainable AI en interpreteerbare beeldherkenning. Haar vernieuwende AI-modellen zijn geen zwarte doos meer en kunnen hun redenering uitleggen aan gebruikers. Meike Nauta won in 2022 de ZEISS Women in IT award en haar onderzoekswerk is gepubliceerd bij internationale topconferenties en erkend met verschillende prijzen.