Menu

Leergang psychologie, deel 2

Persoonlijkheidspsychologie, fundamenten van gedrag

Leergang psychologie, deel 2
Psychologie
 • Cursusnummer: 24V16
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Vrijdag
 • Tijd: 13.15 - 15.00 uur
 • Cursusdata: 26-jan , 02-feb , 09-feb , 01-mar , 08-mar , 15-mar , 22-mar , 05-apr , 12-apr , 19-apr
 • Prijs: € 300 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen literatuur: Wismeijer, AAJ, Song, J, van den Berg, S. Personality Psychology. Domains of knowledge about human nature. McGraw Hill. 2020. ISBN 9781526847874

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 26 april

Leergang psychologie, deel 2

De persoonlijkheidspsychologie onderzoekt hoe individuen verschillen in hoe hun denken, voelen en handelen, en wat dit zegt over wie we zijn. Dit boeiende vakgebied onthult wat ons uniek maakt en waarom we zijn wie we zijn. Door te begrijpen hoe onze persoonlijkheid gevormd wordt, kunnen we beter begrijpen waarom we doen zoals we doen en in welke omstandigheden. Tijdens deze cursus bespreken we de belangrijkste persoonlijkheidstheorieën en ontdekken we hoe ervaringen en omgeving invloed hebben op wie we zijn geworden.

Hoe gaan mensen om met de wereld om hen heen? Enerzijds doet iedereen dit op zijn of haar eigen, individuele manier. Zo kennen wij allemaal wel een neuroot, extravert of sensatiezoeker terwijl wij zelf misschien heel anders zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten tussen mensen: zo zijn we allemaal ongeduldig wanneer we lang in de rij moeten staan. 

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op welke psychologische verschillen er tussen mensen bestaan en hoe die zijn ontstaan. Daarnaast bestudeert dit brede vakgebied van de psychologie de vraag wat de bouwstenen van persoonlijkheid zijn. Kortom, de wetenschappelijke onderbouwing van het aloude adagium γνῶθι σεαυτόν of ‘ken uzelf’ staat in deze cursus centraal.

U maakt tijdens deze cursus kennis met een selectie van de belangrijkste theorieën en inzichten in de persoonlijkheidspsychologie. Na een inleiding over de basisbegrippen rondom persoonlijkheid (zoals dimensie, trek, gewoonte, toestand) gaan we persoonlijkheid bekijken vanuit een humanistisch, een evolutionair-psychologisch en een longitudinaal perspectief. Het zal duidelijk worden dat een ieder die gedrag wil begrijpen niet kan ontkomen aan de persoonlijkheid als belangrijke determinant van gedrag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding en korte geschiedenis Persoonlijkheidspsychologie
 • Humanistische kijk op persoonlijkheid (Maslow, Rogers, Kelly, Rotter)
 • Trekpsychologie (PEN, Big Five, HEXACO)
 • Persoonlijkheid en evolutie (evolutionaire psychologie, pathogeen prevalentie)
 • Stabiliteit van persoonlijkheid over een leven heen (longitudinale data)

 

Deze cursus maakt deel uit van de leergang Psychologie maar is prima afzonderlijk te volgen.

Andreas Wismeijer

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Uitstekende docent die de stof deskundig, boeiend en met humor uiteenzet."

" Boeiend en leerzaam met een didactisch zeer goede docent."

" De interessante stof, de interactie en de deskundigheid en erg prettige stijl van kennisoverdracht door de docent maken het voor mij een feestje."