Menu

Fresco’s in de Italiaanse Renaissance

Materiaal, techniek, thematiek en mecenaat

Fresco’s in de Italiaanse Renaissance
 • Cursusnummer: 24W02
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Winter 2024
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 10.00 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 09-jan
 • Prijs: € 97.50 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Deze themadag wordt gegeven door 2 docenten. Annelies Toebes is frescoschilder en Joris van Sleeuwen is kunst- en architectuurhistoricus.

Fresco’s in de Italiaanse Renaissance

In 1568 voltooide de Florentijnse schilder-architect G. Vasari een monumentaal overzichtswerk, De levens van de meest voortreffelijke schilders, beeldhouwers en architecten. Daarin beschreef hij de enorm toegenomen vaardigheden van Italiaanse kunstenaars, met name van schilders in Midden-Italië tussen 1250 en 1560. Vasari ging uitvoerig in op de toegenomen technische beheersing, tekenvaardigheid, theoretische kennis en gratie, en het groeiende vermogen kleuren, vormen en lijnen doelmatig te gebruiken. 

Binnen de fresco techniek zijn er veel verschillende categorieën te onderscheiden: naast de bekende ‘a buon fresco’ methode zijn er namelijk nog ‘a mezzo fresco’ en ‘a secco’. Elk met hun eigen bijzonderheden en toepassingen. Daarnaast is er veel te vertellen over hoe de frescoschilder te werk gaat; hoeveel stuclagen zijn er nodig, welke pigmenten zijn bruikbaar, hoe bepaal je de dagdelen, wat is een sinopia, welke rol speelt de onderschildering in de kleurweergave etc.

Ook is het boeiend om na de herintroductie van het fresco in Italië te zien welke vlucht het frescoschilderen in de renaissance in met name Florence maakte. Enerzijds door de steeds grotere behendigheid van de schilders in de weergave van de werkelijkheid maar tegelijkertijd ook door een aantal nieuwe technieken die in de fresco-werkplaatsen toegepast werden, waardoor het fresco sneller uitgevoerd kon worden.

Welke thema’s werden op de fresco’s uitgebeeld en wie waren de opdrachtgevers voor deze monumentale werken in kerken, kloosters, stadhuizen en paleizen? Een intrigerende kwestie bij de opdrachtverhoudingen is dat de nog steeds beroemde renaissanceschilders werkten voor geestelijken, kooplieden en vorsten voor wie kunst in hoge mate een middel was om hun aanspraken op macht te tonen. Thema’s uit bijbel, mythologie en geschiedenis werden aangewend om de legitimiteit van het eigen gezag te verbeelden. De onderwerpskeuze werd sterk bepaald door de maatschappelijke context: een opdrachtgever afkomstig uit kerkelijke kringen in Rome zal andere thema’s aandragen dan een koopman uit Florence of een hertog in Mantua.

De meest bekwame schilders werden beroemd dankzij de opdrachten van de machtige vorsten, de rijke kooplieden en de hoge geestelijken, die in onderlinge ijver dongen naar de gunsten van de beste schilders. Toonaangevende geleerden uitten zich in lovende bewoordingen over de bijzondere gaven van de kunstenaars. De dwang die van de opdrachtgevers uitging stond vernieuwende kunst geenszins in de weg, eerder het tegendeel lijkt het geval. 

Verschillende grote frescoschilders passeren de revue, waaronder Giotto, Lorenzetti, Masaccio, Ghirlandaio, Piero della Francesca, Mantegna, Lippi, Pinturicchio, del Piombo, Rafaël en Pontormo.

Deze themadag wordt gegeven door twee docenten. Annelies Toebes is frescoschilder en Joris van Sleeuwen is kunst- en architectuurhistoricus.

Dagprogramma dag 1 
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: Fresco: Materiaal en Techniek I
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.15 Blok 2: Fresco: Materiaal en techniek II
12.15 – 13.15 Lunch 
13.15 – 14:00 Blok 3: Thematiek en mecenaat I De Geestelijkheid
14:00 – 14.15 Korte pauze
14.15 – 15:00 Blok 4: Thematiek en mecenaat II De Burgerij
15:00 – 15.15 Koffie/thee-pauze 
15.30 – 16:00 Blok 5: Thematiek en mecenaat III De Vorstenhoven
16:00 Afsluitend drankje
Annelies Toebes

Na de kunstacademie (Artez, Arnhem) ging Annelies Toebes naar Italië om fresco’s te leren maken. Ze vond een frescoschool in Prato om de techniek te leren en deed daarna aan het Spinelli instituut te Florence een intensieve cursus fresco restauratie.

Annelies maakt wandvullende moderne fresco’s en secco in opdracht. Ze voert grote strappo’s uit, dat zijn wandafname’s van fresco’s en andere muurschilderingen. Deze worden dan gerestaureerd en herplaatst. Daarnaast geeft zij workshops en lezingen over fresco’s.


Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".

"Joris is een bijzonder aimabele, enthousiaste en inspirerende docent. Hij weet de stof op een leuke maar ook deskundige manier te verlevendigen. Een topper!