Menu

De spirituele mens

De spirituele mens
 • Cursusnummer: 21Z07
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2021
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  12 Jul 2021
 • Tijd: 10.00 -16.45 uur
 • Cursusdata: 15-jul
 • Prijs: € 95 (inclusief koffie/thee, lunch)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

De spirituele mens

Sinds mensenheugenis verlangt de mens naar méér dan deze aarde te bieden heeft. Dat was al zo bij degenen die de goden aanriepen in tijden van tegenspoed. Maar ook in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. 

In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij de rol van goden en priesters in de oudste beschavingen en het latere verzet daartegen. Dan aandacht voor de wijze waarop Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme, Jodendom, Christendom en de Islam ons een spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven. 

Tenslotte zal het gaan over de nieuwe rol die spiritualiteit zou kunnen spelen in het leven van de hedendaagse westerling. Hoe om te gaan met een bestaan waarin de westerling 1) weinig te winnen en veel te verliezen heeft, en 2) zowel lokaal thuis moet kunnen komen als globaal moet kunnen samenwerken? Nieuwe vragen waaraan ook een spiritueel aspect te bespeuren valt.

Deze eendaagse cursus geeft u inzicht in de wijzen waarop diverse levensbeschouwingen reageren op het menselijk verlangen en een spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven.
 

Dagprogramma donderdag 15 juli
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 – 11.00 Blok 1: De verlangende mens: geluk en gemoedsrust
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.15 Blok 2: Goden en priesters, en het verzet daartegen
12.15 – 13.15 Gezamenlijke lunch 
13.15 – 14.15 Blok 3: Zeven visies op het goede (samen)leven 1
14.15 – 14.30 Korte pauze
14.30 – 15.30 Blok 4: Zeven visies op het goede (samen)leven 2
15.30 – 15.45 Koffie/thee pauze
15.45 – 16.45 Blok 5: Spiritualiteit en de hedendaagse westerling
16.45 Afsluiting
Evert-Jan Ouweneel

Drs. Evert Jan Ouweneel iDrs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals Godenstrijd, en vaak tot beschouwingen over wereldtrends, wereldmachten en wereldgeschiedenis. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Tegelijk verzorgt hij over de hele wereld — van Westminster Abbey in Londen tot Montsalvat in Melbourne — sessies met leiders en toezichthouders over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.