Menu

SED VITAE

De vereniging Sed Vitae vrienden seniorenacademie HOVO Brabant werd in 1992 opgericht en telt ongeveer 300 leden. De vereniging organiseert activiteiten voor leden en belangstellenden, ondersteunt incidenteel HOVO Brabant bij activiteiten en behartigt de belangen van de cursisten. Sed Vitae beschouwt zichzelf als representant van de cursisten en is vertegenwoordigd in het bestuur van HOVO Brabant.

De leden van Sed Vitae zijn cursisten en /of oud-cursisten. De vereniging organiseert lezingen, excursies en wandelingen. Ook verzorgt zij enkele malen per jaar een nieuwsbrief. Op deze wijze tracht zij sociaal contact en de onderlinge band tussen haar leden te bevorderen en geeft daarmee haar motto “Wij leren niet voor de school, maar voor het leven” inhoud.

Een delegatie van het bestuur en de directeur van HOVO Brabant komen 2 tot 3 keer bijeen om elkaar wederzijds te informeren.

Meer weten? Stel uw vraag aan secretaris@sedvitae.nl of bezoek www.sedvitae.nl

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.