Menu

Privacyreglement HOVO Brabant met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens

Voor welke relatiegroep geldt dit privacystatement?

Dit statement is van toepassing op de relaties van HOVO Brabant. Hieronder verstaan we deelnemers aan activiteiten van HOVO Brabant, docenten en gastdocenten, bestuursleden, programmaraadleden, leveranciers en mensen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt aan HOVO Brabant (door middel van het aanvragen van informatie over HOVO Brabant).

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Stichting HOVO Brabant verzamelt persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om deelnemers in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie en de docenten van HOVO Brabant. 
De gegevens zijn ook noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van een aantal activiteiten zoals:
– cursisten op de hoogte stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven,  
– de verzending van facturen, 
– communicatie met cursisten ten behoeve van de cursus, zoals bij uitval van een college, toezending studiemateriaal et cetera, 
– verzending van evaluatieformulieren na afloop van de cursus,
– verzenden van brochure  onder ‘actieve cursisten’, dit zijn cursisten die zich de afgelopen drie jaar hebben aangemeld voor een activiteit van HOVO Brabant, 
– contact houden met haar relaties door middel van nieuwsbrieven, 
– het bieden van relevante dienstverlening zoals bijvoorbeeld een aparte lezing of bijeenkomst, netwerkbijeenkomsten
– Informeren over relevant nieuws en achtergronden van HOVO Brabant

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

HOVO Brabant gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar relaties. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Door middel van dit privacy statement brengen wij u op de hoogte van het gebruik en verwerking van de door HOVO Brabant verzamelde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HOVO Brabant verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een cursus of themadag:

 • Voorletters/voornaam en achternaam
 • E-mailadres

Verder worden de volgende gegevens verwerkt indien ze (vrijwillig) aan HOVO Brabant worden verstrekt:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • De bereidheid op te treden als contactpersoon
 • De wens de digitale nieuwsbrief te ontvangen
 • Contactgegevens ten behoeve van de deelnemerslijst

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

HOVO Brabant zal de persoonsgegevens bewaren voor het leveren van diensten, zoals toesturen van de cursusbrochure en nieuwsbrief indien u dit heeft aangegeven. De brochure wordt toegestuurd tot max. 3 jaar na de laatst gevolgde cursus. De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Stichting HOVO Brabant verstrekt uw gegevens onder uitdrukkelijke voorwaarden aan de docent van de door u gekozen cursus voor de duur van de betreffende cursus. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan overigen wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website en docent) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HOVO Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

HOVO Brabant neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt altijd zelf uw persoonsgegevens inzien en wijzigen op www.hovobrabant.nl/mijn-hovo

Desgewenst kunt u hiervoor een mail sturen naar info@hovobrabant.nl of bellen met 013-4668119 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die geplaatst worden op uw computer om de gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie over cookies verwijzen zijn graag naar een Wikipedia uitleg over HTTP Cookies.

Hoe gebruiken wij cookies

Wij gebruiken cookies voor schillende doeleinden, zoals hieronder beschreven. Helaas is het in veel gevallen niet mogelijk om cookies uit te schakelen zonder dat er functionaliteiten verloren gaan of niet meer naar behoren functioneren. Wij raden u aan onze cookies te accepteren om een zo goed mogelijk functionerende website te garanderen.

De Cookies die wij gebruiken

 • E-mail nieuwsbrief gerelateerde cookies
  Onze website biedt de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, door een cookie te plaatsen onthoud onze website of je je reeds hebt ingeschreven of niet.
 • Formulieren gerelateerde cookies
  Wanneer je een formulier invult op onze website kunnen wij de gegevens voor je bewaren zodat je deze niet iedere keer in moet vullen.
 • Website instellingen
  Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren kan het zijn dat wij instellingen opslaan in een cookie. Hierdoor zal bij je volgende bezoek de instelling worden gebruikt die jij hebt aangegeven.

Data bewaartermijn

Onze cookie data bewaartermijn is ingesteld op 26 maanden. Na deze periode is de data verwijdert.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@hovobrabant.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.