Menu

Vrouwelijke componisten

Muzikale ‘parels’ van vrouwelijke componisten door de eeuwen heen!

Vrouwelijke componisten
 • Cursusnummer: 21N32
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2021
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  12 Oct 2021
 • Tijd: 13.30 - 15.15 uur
 • Cursusdata: 13-oct , 20-oct , 03-nov , 10-nov , 17-nov , 24-nov
 • Prijs: € 191 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar (inclusief alle muziekfragmenten).

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 1 december

Vrouwelijke componisten

Leven en werk van componistes: een overzicht: van Sappho tot Calliope Tsoupaki.

Het lot van vrouwelijke componisten was niet anders dan dat van andere vrouwelijke kunstenaars. Er was weinig of geen belangstelling voor hun werk. En wanneer er wel interesse was, was die veelal vertekend door vooroordelen. Maar wat in het verleden is verzuimd, wordt momenteel ingehaald en deze lezingen dragen daaraan bij. 

Musicologen doen intensief onderzoek naar vrouwelijke componisten met als doel hun werk bekender te maken bij een groter publiek.Een volledig overzicht is niet mogelijk, maar muziekhistoricus Joop van Velzen komt een heel eind. 

De lezing begint bij Sappho in de zevende eeuw voor Christus en eindigt bij onze ‘componiste des vaderlands’ Calliope Tsoupaki. Daartussenin is aandacht voor muziek van o.a.Hildegard von Bingen, BarbaraStrozzi, Marianne Martines, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler-Werfel, Louise Farrenc, Lili Boulanger en Sofia Goebaidoelina. Ook de ‘moderne’ componistes komen aan bod, zoals Judith Weir, Thea Musgrave, Lera Auerbach, Anna Thorvaldsdottir, Lotta Wennäkoski, Unsuk Chin en Kate Moore. 

Vanzelfsprekend komen ook Nederlandse componistes aan bod, onder wie Josine van Aerssen-van Boetzelaer, Henriëtte Bosmans en Catharina van Renes, Sonja Beets, Caroline Ansink, Mayke Nas en Mathilde Wantenaar. 

Namen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord – tot bij deze lezing; en wiens muzikale ‘parels’ u zondermeer zullen imponeren. 

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: De Oudheid tot en met de Middeleeuwen: reeds toen!
College 2: Muzikale ‘schoonheden’ uit de Renaissance!
College 3: Het ‘feminine’ geluid uit de Barok!
College 4: Eerste erkenning voor componistes in het Classicisme!
College 5: Romantiek: begin van ‘gelijke behandeling’ van componistes
College 6: Componistes in de 20ste en 21ste eeuw: we kunnen en mogen er niet langer om heen.

Joop van Velzen

Joop van Velzen, M.Sc. is schrijver en docent muziekgeschiedenis. Hij heeft zich jarenlang zowel in Nederland als in Canada academisch geschoold in de geschiedenis van de westerse klassieke muziek. Hij publiceerde de meerdelige biografie: Clara Schumann & Johannes Brahms: een biografie van een muzikale vriendschap in brieven en noten. Meer informatie over de docent: www.musicinlife.nl

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Joop van Velzen is een bezielend mens, hij ademt muziek door al zijn poriën en een begenadigd spreker, en toch bescheiden."
" De doceerstijl is prettig, enthousiast, toegankelijk".