Van 6 tm 22 januari vindt de jaarlijkse winteracademie plaats. Locatie is dit jaar het Willem-II stadion waar we u op een veilige en verantwoorde manier kunnen ontvangen. Wacht niet te lang met inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt.

Laat u verrassen door Evert-Jan Ouweneel die u in de eendaagse cursus ‘De spirituele mens’ inzicht geeft in de wijzen waarop diverse levensbeschouwingen reageren op het menselijk verlangen en een spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven.

Niemand heeft de wereld het afgelopen jaar zo aan het denken gezet als Donald Trump. Want sinds zijn aantreden, vragen we steeds vaker: wat is eigenlijk waar? En hoe weten we dat? Gerko Tempelman denkt dat de filosofie kan helpen, maar ontmaskert ook ons eigen fake news tijdens de cursusdag ‘Fake news versus de feiten’.

Josée Claassen
vertelt u tijdens de themadag “Entartete Kunst’ alles over het ontstaan van ‘ontaarde’ beeldende kunst en muziek, de inhoud van de schand-tentoonstellingen die de nazi’s daarover hielden en geeft u een uitstekend beeld van het leven en werk van een van deze kunstenaars, te weten Mark Rothko.
Op de studiedag ‘De metamorfosen van Ovidius in de beeldende kunst’ worden oude en moderne meesterwerken uit de kunst door Joris van Sleeuwen besproken, die zijn geïnspireerd op de Metamorfosen van Ovidius.


In de cursus ‘Meesters van het wantrouwen’ geeft Ype de Boer u inzicht in het gedachtegoed van vier bijzonder invloedrijke denkers: Kant, Marx, Nietzsche, Freud en leert u om vanuit verschillende perspectieven het mens-zijn en de eigen tijd te bezien.

Andreas Wismeijer leert u in de cursus ‘Brein in balans, dat gaat (niet) vanzelf’ over de werking van het brein en hij biedt u handvatten om uw stressgevoeligheid te doen afnemen. De cursus leert u tevens wat u zelf actief kunt doen voor een brein in balans.

De muzikale studiedag ‘Hof van Bourgondië’ door Joop van Velzen neemt u mee in de ontwikkelingen binnen de klassieke muziek, vanuit ‘De Nederlanden’ in de Middeleeuwen en daarna in breder Europees verband in de daaropvolgende muziekhistorische periodes.

Na een inleiding over de geschiedenis van het vroege Rusland vertelt Peter van Nunen u in de cursus ‘Pracht en Praal van het Moskouse Kremlin’ alles over de verrassende opkomst van het dorp Moskou, dat zal uitgroeien tot de onwankelbare hoofdstad van ’s werelds grootste rijk.

Meer informatie over het programma alsmede de mogelijkheid tot inschrijven treft u hier