Op dinsdag 13 september jl. vond in het Willem-II stadion in Tilburg de viering plaats ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van HOVO Brabant en Sed Vitae. Ruim 250 belangstellenden waren aanwezig en beleefden een fantastische dag. Was u er niet bij? Lees hier het verslag van dit geslaagde evenement.

Welkom

Na de ontvangst met koffie en thee in de foyer van het Willem-II Stadion heet Petra van Ruiten, directeur HOVO Brabant alle aanwezigen welkom, speciaal de bestuursleden van beide organisaties, initiator en directeur HOVO Brabant van het eerste uur, Paul Overmeer, oud-directeur Korrie van Helvert en leden van de Programmaraad.
We zijn blij dat we na twee jaar alsnog stil kunnen staan bij het 30-jarig lustrum van beide organisaties. We willen u op deze dag verrijken met kennis, laten verwonderen en ruimte geven om elkaar te ontmoeten. Deze kernwaarden van HOVO Brabant die helaas de afgelopen twee jaar onder druk hebben gestaan. Het is tijd voor een feestje en dat willen met u vieren!”
Naast vele trouwe cursisten zijn er ook tientallen nieuwe belangstellenden voor wie dit een eerste kennismaking is met beide organisaties. Petra van Ruiten spreekt de hoop uit dat met name deze groep zich vandaag thuis zal voelen, een goed beeld krijgt van wie we zijn en wat we doen en wie weet in de toekomst zich in gaat schrijven als cursist en/of als lid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png

Terug in de tijd
HOVO Brabant is als De Brabantse Seniorenacademie in januari 1990 begonnen met 94 cursisten in Tilburg. Het was een initiatief van de Katholieke Universiteit Brabant en van de Hogeschool katholieke leergangen met Paul Overmeer als initiatiefnemer. In de jaren die volgden werden de cursusplaatsen uitgebreid naar Eindhoven en Den Bosch.
In 1995 sloot Hogeschool West-Brabant aan en daarmee Breda als cursuslocatie toegevoegd.
In 2002 werd het samenwerkingsverband tussen de Brabantse hogescholen en universiteiten omgezet in een stichting. Inmiddels is HOVO uitgegroeid tot een professionele organisatie en namen in 2019, voordat de pandemie uitbrak, meer dan 3100 cursisten met veel plezier deel aan een cursus of themadag. Na twee lastige jaren zien we gelukkig steeds meer cursisten de weg (terug) vinden naar het HOVO -onderwijs. Ook landelijk maakt het HOVO-onderwijs moeilijke jaren door. Na het stoppen in Limburg volgde Nijmegen en vorig jaar ook Rotterdam. Gelukkig hebben de organisaties in Utrecht en Brabant gezamenlijk gezorgd voor een doorstart in Nijmegen, zijn er in samenwerking met de bibliotheken in Limburg ook in het Zuiden van het land weer HOVO-programma’s en worden in Rotterdam verkennende gesprekken gevoerd voor een mogelijke doorstart.

Het HOVO-onderwijs voldoet aan een grote behoefte en mag niet verdwijnen!” laat directeur Petra van Ruiten stellig weten. Het is niet alleen een verrijking en verdieping van kennis, maar ook een manier om anderen te ontmoeten, je even jong te wanen in de collegebanken, dieper in te gaan op thema’s en met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien een unieke manier om eenzaamheid te bestrijden, ergens heen te reizen, op tijd te zijn, een doel te hebben, te ontmoeten en te verbinden.

Vandaag willen we samen met u stilstaan bij het jubileum en u in de middag een voorproefje geven van ons veelzijdige onderwijsaanbod.

Daarna dankt de bestuursvoorzitter HOVO Brabant Jacomine Ravensbergen vooral Petra van Ruiten en Jacqueline Verroen voor hun enorme inzet voor kwaliteit en continuïteit van het HOVO Brabant-onderwijs.

Hoop en Optimisme
Hoofdspreker deze ochtend is dr. Leo Bormans. Leo Bormans houdt zich al jaren bezig met de thema’s hoop, geluk, levenskwaliteit en dankbaarheid. Hij noemt zich geluksonderzoeker, schrijver en inspirator en is auteur van internationale bestsellers als ‘The World Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’. Zijn inzichten zijn vertaald in vele publicaties rond geluk en hoop. Hij neemt ons gedurende anderhalf uur mee in de wonderlijke wereld waarin wij leven en geeft het publiek antwoord op de vraag of geluk maakbaar is?

Hoe herken je hoopvolle of minder hoopvolle mensen? Uit wetenschappelijk onderzoek komen een aantal factoren naar voren. Ten eerste: hoopvolle mensen stellen doelen. Ten tweede: hoopvolle mensen vinden een weg om hun doelen te bereiken. En tenslotte: hoopvolle mensen blijven eigenaar van hun leven. Die drie factoren kunnen we beïnvloeden! aldus Leo Bormans.

Leo is dankbaar voor de bijzondere wereld waarin we leven, de mensen die hij heeft ontmoet in z’n leven en veel andere dingen. Over of geluk maakbaar is, heeft Leo een mooie visie waarin we niet voor 100% gelukkig moeten willen zijn. Maar wat we wel kunnen doen, legt hij vervolgens uit. Ook vertelt hij over zijn ontmoeting met de Afghaanse vluchteling Qadir en het boek “De knikkers van Qadir”. Met een groot applaus voor deze boeiende spreker wordt de ochtend afgesloten en is er volop gelegenheid om bij te praten tijdens een uitgebreide lunch in het restaurant.

De voorzitter van Sed Vitae, Jan Ooms vertelt kort over de vriendenclub, ooit opgericht als vriendenvereniging van HOVO Brabant met als doel het behartigen van de belangen van cursisten en het organiseren van activiteiten zoals excursies, lezingen en (natuur)wandelingen onder begeleiding van gidsen. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts 15,–. Daarnaast is er een studiefonds voor cursisten met een beperkt inkomen.
Vervolgens opent Petra van Ruiten het middagprogramma met drie minicolleges “Vensters op de Wereld” waarbij drie gewaardeerde HOVO-docenten een tipje van de sluier oplichten.

Na de mooie en fantastisch uitgevoerde muziek door Ekaterina Uvarova op gitaar, begeleidt door Anna Buevic op viool en Artem Shmahaylo op cello komt deze inspirerende dag tot een einde. Onder het genot van een hapje en een drankje in de foyer sluiten we de dag af en gaan voldaan huiswaarts.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag die we met hulp van een aantal vrijwilligers met veel plezier hebben kunnen uitvoeren.

HOVO Brabant & Sed Vitae