Menu

Stichting studiefonds Sed Vitae

Stichting Studiefonds Sed Vitae

Door de Stichting Studiefonds Sed Vitae kan aan alle cursisten van HOVO Brabant verlichting van studiekosten worden gegeven voor het jaar 2022 en 2023. Is uw bruto gezins-verzamelinkomen niet hoger dan EUR 25.000 per jaar, dan kan een beroep gedaan worden op het Studiefonds.

Het bestuur van de Stichting beoordeelt elke aanvraag voor reductie op een cursusprijs individueel en op basis van financiƫle informatie. Als financieel bewijsstuk geldt uitsluitend het IB-biljet of document met het geregistreerd inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor een bijdrage gevraagd wordt; indien dit nog niet beschikbaar is, dan het laatst bekende IB-biljet of document. Het geregistreerd inkomen kunt u opvragen bij de Belastingdienst (inloggen met uw DigiD en het betreffende document uitprinten, of telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst. Per semester wordt op niet meer dan een volledige of korte cursus een bijdrage uit het fonds verleend (maximaal 2 keer per jaar per cursist).

Hoe aan te vragen?

Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken voor aanvraag van de cursus, samen met het IB-biljet/document en het bewijs dat het cursusgeld aan HOVO Brabant is (vooruit-) betaald, naar:

Stichting Studiefonds Sed Vitae
T.a.v. Peter van den Oetelaar
Tweede Hervendreef 12
5232JC, ‘s-Hertogenbosch
Mailen van de aanvraag. inclusief de benodogde gegevens, kan ook naar:
E: petervdoetelaar@home.nl
Telefoon: 073-6414879 of 0646743747

Daarna zal, bij toekenning, een bedrag ter hoogte van de helft van het cursusgeld aan u worden overgemaakt. De verstrekte vertrouwelijke gegevens blijven slechts bekend bij het bestuur van de Stichting. De toegekende aanvraag geldt alleen voor de cursus waarvoor deze is aangevraagd; indien de betreffende cursus vervalt, dient het reductiebedrag te worden teruggestort naar de Stichting.

Het Studiefonds Sed Vitae is gekwalificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunnen individuele giften aan het Studiefonds aftrekbaar zijn voor de berekening Inkomstenbelasting.

Meedoenregeling – Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Ook als u minder te besteden hebt. Voor iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden krijgen dan 100 euro per persoon om te besteden aan een (of meerdere) activiteiten, waaronder cursussen bij HOVO Brabant.

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u terecht op de website van gemeente Tilburg.

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.