In de cursus komen de volgende 5 wetenschapsthema’s aan de orde en in de cursus zal worden gestreefd naar samenhang tussen deze onderwerpen:

DNA/RNA, moleculaire genetica
Geneeskunde (docent drs. Erik Fokke)
Theorie van Alles
De Aarde in beeld
Gloed van de Oerknal