Menu

WIE ZIJN WIJ?

De vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University, hebben hun krachten gebundeld in de stichting HOVO Brabant. Met deze stichting zetten zij zich in om “een leven lang leren” op hoger onderwijsniveau in Brabant mogelijk te maken. De stichting heeft als doel: gelegenheid bieden om een leven lang hoger onderwijs te volgen in diverse wetenschapsgebieden en thema’s. Onze hoofdactiviteit is HOVO, hoger onderwijs primair gericht op 50+ers maar wij zijn gastvrij voor iedere geïnteresseerde. We doen dat in de vorm van dagcursussen en intensieve winter- of zomercursussen van enkele dagen. De cursusplaatsen zijn Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda.

Het beleid van HOVO Brabant wordt vastgesteld door de directeur samen met het Bestuur van de Stichting bestaande uit:

  • Dr. J. Jacomine) Ravensbergen, Vice voorzitter Avans Hogeschool (voorzitter)
  • Prof. dr. ir. F.P.T. (Frank) Baaijens, Rector Magnificus TU/e*
  • Mr. J.M. (Jessie) Rutten MBA,  secretaris College van Bestuur/Raad van Toezicht Fontys Hogescholen
  • Prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit, Vice Rector Magnificus Tilburg University
  • Dhr. J. (Jan) Ooms,voorzitter Sed Vitae (Vrienden van HOVO Brabant)

    *Bij afwezigheid vertegenwoordigd door drs. Patrick Groothuis (TU/e)

HOVO Brabant is aangesloten bij de landelijke koepel HOVO-Nederland en verzorgt sinds februari 1990 hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) in verschillende lesplaatsen in Brabant. In 2019 namen ruim 3200 belangstellenden aan de cursussen deel, waarvan er ongeveer 800 een intensieve zomer- of wintercursus volgden.

VOOR WIE IS HOVO BESTEMD?

HOVO richt zich primair op personen van 50 jaar en ouder. Het samen studeren met andere deelnemers in dezelfde levensfase heeft een toegevoegde waarde. De cursussen worden gegeven op academisch niveau, uiteenlopend van inleidend tot verdiepend in leergangen. Een formele vooropleiding wordt niet vereist, u wordt wel verondersteld op dit niveau onderwijs te kunnen volgen. De meeste deelnemers hebben reeds een studie in het hoger onderwijs afgerond.
Van de cursisten wordt ten minste verwacht dat zij zelfstandig Nederlandse en Engelse vakliteratuur kunnen en willen bestuderen en dat zij waar gewenst actief inbreng hebben. Wanneer er een zekere voorkennis is gewenst of vereist, staat dit bij de betreffende cursussen vermeld.

WAT BIEDEN WIJ?

De cursussen worden gegeven op academisch niveau. De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de docenten die zorgvuldig worden gekozen. Behalve een uitstekende docent, is ook een goede organisatie van belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met een kleine staf doen wij al het mogelijke u goed van dienst te zijn en om alles tijdens de cursussen probleemloos te laten verlopen.
De werkvormen en cursusduur zijn gevarieerd. Er worden hoorcolleges gegeven in grotere groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen van vragen naast werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve samenwerking met de docent en medecursisten.

JAARVERSLAG

U kunt het jaarverslag 2022 van HOVO Brabant hier inzien.

U kunt het jaarverslag 2021 van HOVO Brabant hier inzien

Brochures
In deze flyer geven we een beknopt overzicht van het cursusaanbod zomer & najaar 2023.