In deze nieuwe rubriek stellen wij nieuwe docenten nader aan u voor.
Deze keer is dat Jan Donders die komend najaar in Tilburg een cursus gaat geven over de Nederlandse economie.

Ik studeerde indertijd algemene economie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Aan die instelling ben ik na mijn studie nog een aantal jaren blijven werken, om vervolgens te vertrekken naar Den Haag, waar ik uiteenlopende functies heb gehad. Twee rode draden zijn in die functies te ontdekken. Ik was vrijwel altijd bezig op het grensvlak van wetenschap en beleid. En het overdragen van kennis maakte bijna altijd deel uit van mijn werkzaamheden. Overigens werk ik nog steeds in deeltijd in Den Haag als directeur van een traineeship voor jonge economen die bij het Rijk willen gaan werken.

Dit najaar geef ik bij HOVO Brabant de cursus “De werking van de Nederlandse economie”.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten en begrijpen van de economische samenhangen en het economische beleid. Voor de inhoud put ik niet alleen uit mijn kennis van de relevante literatuur, maar ook uit de ervaringen die ik tijdens mijn werkzame leven heb opgedaan. De cursisten kunnen via tien bijeenkomsten meer te weten komen van de determinanten van de economische ontwikkeling en van diverse instituties van het economische leven in Nederland. De inhoudsopgave van de tien colleges maakt duidelijk welke onderwerpen in de cursus in kort bestek de revue passeren. De cursus is een aanrader voor iedereen die meer wil weten en begrijpen van het economische nieuws en het overheidsbeleid.

Ik heb altijd veel plezier beleefd aan het schrijven van artikelen en boeken. Mede naar aanleiding van mijn voornemen om voor HOVO Brabant de zojuist genoemde cursus te geven, ben ik samen met Flip de Kam – emeritus-hoogleraar Economie van de Publieke Sector aan de Rijksuniversiteit Groningen – begonnen aan het schrijven van een boek dat wij als titel “De werking van de Nederlandse economie” willen geven

Klik hier voor meer informatie over de cursus.