Menu
Leergang kunstgeschiedenis in vier delen

Schilderde Michelangelo de fresco’s van de Sixtijnse kapel helemaal in zijn eentje? Wat bedoelde Karel Appel eigenlijk met “Ik rotzooi maar een beetje aan” ? Allemaal vragen die iedereen zich wel eens stelt. Deze leergang, die een overzicht biedt van de ontwikkelingen in de westerse kunst vanaf het einde van het Romeinse rijk tot op heden, helpt u op weg. U maakt kennis met de fascinerende geschiedenis van grote kunstenaars en hun werk uit de afgelopen 2000 jaar. Wat waren hun drijfveren, wie waren hun opdrachtgevers en in wat voor tijd ontstonden hun kunstwerken? De leergang geeft een kijkje achter de schermen van twee millennia boeiende, turbulente en veelzijdige kunst van Europa en Amerika.

CursustitelOndertitelKorte BeschrijvingSeizoen/jaar

 

Deel 1

 

Middeleeuwen  1000 jaar christelijke kunst vanaf haar ontstaan in de vroeg-christelijke en Byzantijnse periode t/m de gotiek in de 15e eeuw.Najaar 2022

Deel 2

 

Renaissance en BarokDe herontdekking rond 1400 van de klassieke oudheid in Italië en de doorwerking ervan in de 17e en 18e eeuw

 

Voorjaar 2023

Deel 3

 

De Negentiende eeuw

 

De terugkijk op het oude (Classicisme en Romantiek) verandert in de vooruitblik op het nieuwe: realisme, (post)impressionisme en symbolisme.Najaar 2023
Deel 4

Moderne kunst

 

Avantgarde voor en na de Eerste Wereldoorlog (o.a. Expressionisme, Kubisme, Abstracte kunst, Surrealisme) en de periode na 1945 (Abstract expressionisme, Pop Art Geometrische abstractie, Nieuwe Figuratie).Voorjaar 2024

 

Huidige cursus in deze leergang

 

Leergang Kunstgeschiedenis deel I: Middeleeuwen

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de kunst gedurende de Middeleeuwen, met een nadruk op west Europa. Beginnend bij de wortels van de christelijke kunst in het romeinse rijk volgen we de ontwikkelingen van de kunst bij het ontstaan van de kloosters en de vorstenhoven in Europa en later bij de typisch stedelijke cultuur.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joris van Sleeuwen
 • dag: Dinsdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Najaar 2022
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang Kunstgeschiedenis deel 2: Renaissance en Barok

Tijdens deze tweede cursus van de vierdelige leergang staat het Humanisme en de menselijke vorm die de kunst domineren in de vroege Renaissance in de 15e eeuw centraal. (Leonardo da Vinci, Michelangelo en Brueghel). Karakteristiek voor de kunst van de barok (1600-1750) is de doordringing der diverse kunsten, “Gesamtkunstwerk” (Bernini, Caravaggio, Rubens, Rembrandt en Velazquez).

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joris van Sleeuwen
 • dag: Dinsdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Voorjaar 2023
 • vakgebied: Geschiedenis
Leergang Kunstgeschiedenis deel 3: De negentiende eeuw

Deze derde cursus van de vierdelige leergang behandelt de kunstgeschiedenis van de 19e eeuw. Het ware karakter van de negentiende eeuw toont zich volgens sommigen pas na 1850. De zich steeds sneller voltrekkende industrialisatie confronteert de kunstenaar – meer dan ooit tevoren - met de inhoud van het artistiek bezig zijn.

meer informatie Inschrijven
 • docent: Joris van Sleeuwen
 • dag: Dinsdag
 • in: Tilburg
 • seizoen: Najaar 2023
 • vakgebied: Geschiedenis
Joris van Sleeuwen

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.

 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:

"Een levendige docent die je meeneemt in zijn passie voor architectuur, kunst en geschiedenis. Hij vertelt echt een verhaal. 
De stof die hij als pdf aanbiedt, is een verdieping op wat hij verteld heeft. Heerlijk! Dat is college geven".