Menu
Psychologie

Menselijk gedrag kent ontelbaar veel varianten en wordt beïnvloed door allerlei factoren zoals onze biologie, persoonlijkheid, de aan- of juist afwezigheid van anderen en fysieke omgevingsfactoren. Het willen verklaren van menselijk gedrag, ons gedrag, is een belangrijke menselijke motivatie. Continu proberen we gedrag te doorgronden. Dat van anderen om hen beter te kunnen voorspellen. En dat van onszelf om controle te hebben over wat we denken en voelen. Maar hebben we wel controle over ons eigen gedrag? Waar komt gedrag vandaan? Hoe wordt het onderzocht en wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat is de huidige status van eeuwenoude vraagstukken zoals het nature-nurture debat? Kun je inderdaad ziek worden van emoties? Heeft psychotherapie zin?

Deze leergang bestaat uit zes cursussen waarin de belangrijkste thema’s in de psychologie aan bod komen. Met behulp van vele aansprekende en actuele voorbeelden worden de meest relevante theorieën, inzichten en ontdekkingen geïntroduceerd en uitvoerig besproken. Thematisch is de leergang in vier deelonderwerpen verdeeld: 1) algemene introductie in de psychologie, 2) persoonlijkheidspsychologie, 3) de relatie tussen psychologie en gezondheid, en 4) psychologie in de dagelijke praktijk.

Met behulp van deze globale kapstok worden in de zes verschillende cursussen het brede en interessante palet aan psychologische onderwerpen besproken. 

CursustitelKorte BeschrijvingSeizoen/jaar

 

Inleiding in de Psychologie

 

Kennismaken met de meest elementaire psychologische theorieën en inzichten. De belangrijkste theorieën met betrekking tot normaal menselijk gedrag zullen worden besproken. De cursus zal laten zien hoe de belangrijkste componenten van onze psyche zijn opgebouwd, hoe ze werken en hoe ze onze werkelijkheid bepalen die wij dagelijks ervarenNJR16

 

Persoonlijkheidspsychologie-I

 

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen en bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en ook juist op elkaar lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid precies is, hoe het ontstaat en wat de functie is van persoonlijkheid. De persoonlijkheidspsychologie is een ontzettend breed vakgebied. Daarom is de cursus opgedeeld in twee delen.VJR17

Persoonlijkheidspsychologie-II (vervolg)

 

 

 

Dit is deel twee van de cursus persoonlijkheidspsychologie.NJR17

Gezondheidspsychologie

 

Het biopsychosociaal model stelt dat er een duidelijke interactie is tussen het functioneren van het lichaam (bio) enerzijds, en de psyche van de mens (psycho), en zijn sociale omgeving (sociaal) anderzijds. Hoe zit deze wisselwerking in elkaar? In deze cursus staat de relatie tussen lichaam en geest centraal en komen de meest relevante inzichten uitvoerig aan bod.VJR18

Psychologie en emoties

 

 

Emoties zijn van enorm belang voor ons dagelijks functioneren en ons welbevinden. Maar wat zijn emoties precies, welke emoties worden onderscheiden en weten we hoe ze inwerken op ons gedrag en welbevinden? In deze cursus zal vanuit verschillende theoretische benaderingen de psychologie van de emoties worden behandeld.NJR18

Psychologie in Uitvoering

 

 

Er is heel veel wetenschappelijke kennis aanwezig over psychologische fenomenen. Maar waar vinden we die kennis terug in de dagelijkse praktijk? Nou: overal! Deze cursus zoomt in op allerlei praktische toepassingen van wetenschappelijke kennis zoals de beste manier om ongewenst gedrag te veranderen, psychologie in de openbare ruimte en architectuur, de psychologie van (top)sport, verkeerspsychologie, gezondheidsgedrag, en nog veel meer.VJR19
De sociale mensPsychologie is de wetenschap van gedrag. Tijdens deze cursus zullen we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. Evolutie, communicatie, liefde en zelfs eenzaamheid: ze hangen nauw met elkaar samen.NJR 19

 

 

Huidige cursus in deze leergang

 

Fred van Raaij

Prof. dr. Fred van Raaij studeerde bedrijfspsychologie en data-analyse aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was daarna verbonden als hoogleraar economische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. Zijn interessegebieden zijn: economisch en financieel gedrag, consumentengedrag, consumentenvertrouwen, communicatie en media.