Menu

Kwaliteitszorg

Via twee wegen wordt de kwaliteit van ons onderwijs systematisch bewaakt. Allereerst adviseert een Programmaraad bestaande uit 8 leden met ruime ervaring in het hoger onderwijs de directeur over de breedte van het cursusprogramma (uiteenlopende thema’s en vakgebieden) en het niveau ervan (hedendaagse inzichten, ervaren en deskundige docenten, literatuur).

Deze programmaraad bestaat uit:
  • Ir. P.A.L.M. Hollants, Avans Hogeschool (voorzitter);
  • Mr. R. Tenge, Avans Hogeschool;
  • Prof. dr. A.A. van  Steenhoven, Technische Universiteit Eindhoven;
  • Dr. M. Willemsen Technische Universiteit Eindhoven;
  • Drs. K. Neervoort, Fontys Hogescholen;
  • Dr. D.A.C.M. van Roermund, Fontys Hogescholen;
  • Prof. dr. A. van Lenning, Tilburg University;
  • Prof. dr. A. J.J.M. Vingerhoets, Tilburg University.

Daarnaast worden alle cursussen geëvalueerd. Alle deelnemers kunnen via een evaluatieformulier via de email hun waardering kenbaar maken over de cursus die zij gevolgd hebben. Deze gegevens worden verwerkt en besproken met het bestuur van Sed Vitae en de betreffende docenten.

De resultaten:najaar 2018zomer 2018voorjaar 2018winter 2018
Responsepercentage59%63%63%65%
Voldeed de cursus aan de verwachtingen8,48,88,28,2
Deskundigheid van de docent9,49,69,49,6
Didactische vaardigheden van de docent8,89,28,68,6
Waardering cursusruimte/leslocatie7,87,87,87,6
Totaalwaardering van de cursus8,28,58,08,1

Brochures
Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwe brochure met het actuele cursusaanbod. U kunt het actuele aanbod hier doorbladeren.