Ook voor docenten liep het jaar anders dan gebruikelijk. Wij vroegen docent kunst en architectuur Joris van Sleeuwen hoe hij hier op terugkijkt en wat hij volgend jaar voor HOVO Brabant in petto heeft.

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? 
Vreemd en bizar natuurlijk, maar tegelijk, terugkijkend, met een overwegend goed gevoel. De meeste cursussen konden uiteindelijk toch worden afgerond, daar was ook duidelijk behoefte aan onder de deelnemers. HOVO Brabant heeft goede alternatieven gevonden (hulde) om klassikaal les te kunnen blijven geven, mijn eigen voorkeur maar ook die van veel cursisten omdat je direct contact blijft houden. Dat maakt de lessen veel meer de moeite waard, er blijft ruimte voor spontaniteit en improvisatie.”

Dit najaar heb je ook een tweetal themadagen verzorgd in het Willem II Stadion. Hoe was het daar geregeld? 
“Het is een goede locatie met gratis parkeergelegenheid, een ruime zaal, goede faciliteiten en een uitstekend verzorgde lunch. Een fijne en veilige plek om les te krijgen en te geven in deze tijd.”

Natuurlijk ontbreek je niet bij onze Winteracademie. Wat ga je doen?
“De Metamorfosen van de romeinse schrijver Ovidius is door de eeuwen heen een blijvende inspiratiebron voor kunstenaars. Het is interessant om te zien hoe bepaalde thema’s uit de tekst worden geïnterpreteerd en uitgebeeld door schilders en beeldhouwers. Zo wordt bijvoorbeeld het verhaal van Narcissus door Caravaggio in de 17e eeuw heel anders uitgebeeld dan door Dali in 1937.”
Note: in verband met de lockdown is deze cursus helaas geannuleerd.

Op dinsdag geef je een tweetal leergangen in Tilburg waaronder een vijfdelige leergang architectuur. Komend voorjaar staat de 19e -eeuwse architectuur centraal. Wat kan men zoal verwachten?
“De 19e eeuw is de tijd van historisch besef (waardering van traditionele waarden) en van grote vernieuwing (o.a. Industriële revolutie) tegelijkertijd. Die tweespalt komt ook in de architectuur aan de oppervlakte. Het draait daarbij vooral om de vraag welke manier van bouwen het beste past bij de eigen tijd: met de blik terug verwijzen naar historische stijlen van de klassieke oudheid tot de barok, of met de blik vooruit moderne materialen en technieken (ijzer en glas) toepassen. In Londen bijvoorbeeld is het de tijd van het neo-gotische Houses of Parliament en van het Crystal Palace, geheel opgetrokken uit ijzer en glas. Er is dan ook veel discussie over het ontwerpen van eigentijdse gebouwen (stations, winkelpassages, bankgebouwen, de eerste wolkenkrabbers), architectuur zonder precedent met als gevolg heftige debatten in de vakwereld en bij het grote publiek.”

Is het mogelijk deze cursussen bij te wonen zonder de twee voorgaande cursussen te hebben gevolgd?
“De cursus is zo opgezet dat iedereen ten alle tijden kan instromen. Soms zijn er verwijzingen naar eerdere cursussen, maar dat wordt uitgebreid toegelicht.”

Bij de andere leergang staat de kunst en architectuur van Oostenrijk en Hongarije centraal. Wat maakt deze landen zo interessant?
“Eeuwenlang wordt de cultuur in Midden-Europa bepaald door Oostenrijk (met Hongarije en Tsjechoslowakije). Het land is in de Middeleeuwen al een centrum schilder- en beeldhouwkunst 9met name houtsculptuur). In het wereldrijk van de Habsburgse keizers ging de zon nooit onder. In Praag ontstaat een verfijnde hofcultuur aan het eind van de 16e eeuw (RudofII) en Wenen groeit in de 17e en 18e eeuw uit tot een welvarende stad vol met paleizen en imposante wand/plafondschilderingen. Bijzonder is de aanleg van de Ringstrasse in het 19e eeuwse Wenen: langs deze prestigieuze boulevard worden nieuwe bestuursgebouwen (Parlement), musea  (Kunsthistorisch Museum) en muziekgebouwen (Musikverein) neergezet, tot op de dag van vandaag bewaard. Men spreekt ook wel van Ringstrassekultur. Aan het einde van die eeuw worden Wenen, Praag en Boedapest wereldberoemd met hun Art Nouveaukunst (G. Klimt). In de moderne tijd is met name het Weens Expressionisme (Schiele en Kokoschka) een bijzondere kunststroming en is er grote invloed van het Bauhaus op de architectuur en design in de jaren 20.”