Het bureau van HOVO Brabant bestaat uit 2 parttime medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken, ondersteuning bieden aan de directeur van de stichting en die ieder op bepaalde werkgebieden zelfstandig verantwoordelijkheid dragen. Het bureau vormt de frontdesk voor cursisten, docenten, externe relaties en geïnteresseerden. We vormen een klein maar hecht team dat “bergen verzet”.

Heb je interesse in deze parttime functie, klik hier voor de vacature.