Wie Harari’s Homo Deus leest raakt vaak geschokt door het negatieve toekomstbeeld dat hij schetst. Petra Bolhuis en Theo Meereboer willen de feiten die hij in zijn boek naar voren brengt recht doen, maar ook kritisch kijken naar zijn verwachtingen. Aan de hand van andere denkers willen zij de menselijke waardigheid een nieuwe plaats geven. Deze driedaagse cursus (twee halve en één hele dag) vindt plaats op 20, 21 en 22 mei in Tilburg.

Meer informatie over deze cursus en de mogelijlkheid tot inschrijven treft u hier