Menu

Hoe licht onze levenskwaliteit beïnvloedt

Uitleg over de relatie licht, zien, gezondheid en emotie zodat de cursist met die kennis van al deze aspecten in zijn of haar situatie optimaal kan profiteren.

Hoe licht onze levenskwaliteit beïnvloedt

De medische en biologische wetenschap heeft de laatste 30 jaar aangetoond dat licht ook een biologisch effect op ons lichaam heeft. We begrijpen nu dat er een directe relatie bestaat tussen licht, donker en welzijn en gezondheid.

De invloed van licht op onze gezondheid werkt via de controle van de biologische klok, een orgaan in onze hersenen dat via zenuwverbindingen is verbonden met een lichtgevoelig celletje in ons oog dat pas in 2002 ontdekt is. De biologische klok regelt onder invloed van licht en donkerritmes allerlei vitale levensprocessen, zoals lichaamstemperatuur, hormoonniveaus, slaap-waakritme, stemming en alertheid. Als we weten hoe dit werkt kunnen we slimmer met licht en donker omgaan, met alle voordelen voor onze gezondheid.

Inmiddels hebben we ook veel geleerd over licht als therapie. Voorbeelden hiervan: herstellen van het slaap/waakritme bij Alzheimerpatiënten, behandeling van slaapproblemen en winterdepressies en eerste aanzetten voor het gebruik bij ADHD, obesitas en Parkinsonsymptomen.

Veel van de belangrijke effecten van licht kunnen verkregen worden door verstandig gebruik van daglicht. Wanneer daglicht niet voldoende aanwezig is, zal kunstlicht voor de aanvulling moeten zorgen. Hiervoor zullen meer en meer LEDs gebruikt gaan worden. De eigenschappen van LEDs (ook voor thuisgebruik) worden behandeld en in een historische context geplaatst door ook zijn historische voorgangers te behandelen, beginnend bij de gaslantaarn. Ook futuristische toepassingen van LEDs die met meer dan licht alléén te maken hebben, worden besproken: LED als “hart” van het Internet der Dingen en gebruik van LEDs voor datacommunicatie: Li-Fi in plaats van Wi-Fi. Het afsluitende blok over licht en emotie wordt geïllustreerd met voorbeelden van architecturale verlichting zodat met die kennis nog meer van verlichtte monumenten genoten kan worden.

College 1 Licht en zien, Licht en gezondheid

College 2 Licht en gezondheid

College 3 Lichtbronnen: historie en LEDs

College 4 LEDs meer dan verlichting alléén, Licht en emotie

De cursus geeft u inzicht in hoe we zien en hoe dit verandert als we ouder worden en hoe licht en donker onze gezondheid en emotie beïnvloeden en hoe we slimmer met licht en donker kunnen omgaan. Tevens leert u de nieuwe lichtbron LED te plaatsen in een historische en futuristische context.

 • Cursusnummer: 19N27
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2019
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  21 oktober 2019
 • Tijd: 10.30 – 12.15 uur.
 • Cursusdata: 22-okt, 29-okt, 05-nov, 12-nov,
 • Prijs: € 140.00 4 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  reservedatum inhaalcollege, 19-11

Wout van Bommel

Prof. Wout van Bommel studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft ruim 35 jaar bij Philips Lighting gewerkt waar hij manager werd van het internationale licht knowhow centre. Hij is in 2004 benoemd tot hoogleraar (in deeltijd) aan de Fudan universiteit van Shanghai. Hij was tussen 2004 en 2007 president van de International Lighting Society (CIE) en daarna voorzitter van de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG).