Menu

Houden wij wel van onze (klein)kinderen?

Waarom gaat Nederland, ook vanuit internationaal perspectief gezien, zo merkwaardig en ineffectief om met zijn (klein)kinderen, en waarom slagen al decennialang verbeteringspogingen nauwelijks? 

Houden wij wel van onze (klein)kinderen?

Tijdens deze themadag kijken we eerst naar de manier waarop de Nederlandse maatschappij is georganiseerd. De huidige samenleving is de afgelopen 25 jaar indringend gekanteld, en er zal de komende 25 jaar ook nog veel veranderen. Dit is een analyse waarbij we politiek, psychologie, geschiedenis, sociologie en bestuurskunde combineren.

Daarna zoemen we in op de jeugdsector in dat veranderend Nederland.  Wat zijn verbazingwekkende karaktereigenschappen? En heeft dat gevolgen voor de resultaten van bijvoorbeeld de jeugdzorg? We zoemen hier in op de (ortho)pedagogiek. Een vergelijking met het buitenland mag niet ontbreken; immers, geen land in Europa doet het inzake jeugd zo slecht als Nederland. Hierbij vallen we terug op internationaal jeugdonderzoek.

Vervolgens gaan we na waarom veranderingen zo moeilijk zijn, en waar bijzondere mogelijkheden liggen. Hierbij maken we gebruik van innovatiewetenschap.

Het lijkt alsof er steeds meer kinderen komen die moeilijkheden hebben of veroorzaken. In de praktijk van alledag staan veel (groot)ouders in de kou met de opvoeding van hun (klein)kinderen. Is teruggrijpen naar het opvoeden van vroeger (met de drie R’s van rust, reinheid en regelmaat) een adequate oplossing? We sluiten af met de evaluatieve vraag hoe Nederland er met zijn (klein)kinderen voor staat. Waar liggen oplossingen en hoe snel zijn zij toepasbaar?

De deelnemers wordt gevraagd om hun mobiele telefoon mee te nemen zodat we af en toe de stemming in de groep anoniem kunnen peilen.

 

Dagprogramma

 

09.45 – 10.00

Ontvangst met koffie/thee

 

10.00 – 11.00

Blok 1: De Nederlandse samenleving en het sociaal domein. Presentatie docent, telefonisch stemmen en discussies

 

11.00 – 11.15

Koffie/thee-pauze

 

11.15 – 12.00

Blok 2: De kenmerken van de jeugdsector en zijn effecten. Presentatie docent,  telefonisch stemmen en discussies

 

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 13.45

Blok 3: Veranderen: moeilijk of gemakkelijk? Presentatie docent,  telefonisch stemmen en discussies

 

13.45 – 14.00

Korte pauze

 

14.00 – 14.45

Blok 4: De vergelijking met het buitenland. Presentatie docent, telefonisch stemmen en discussies

 

14.45 – 15.00

Koffie/thee-pauze

 

15.00 – 15.45

Blok 5: Beter of niet? Verandervoorstellen? Presentatie docent, telefonisch stemmen en discussies

15.45 uur

Afsluitende borrel

 • Cursusnummer: 19T11
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Themadagen 2019
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  25 oktober 2019
 • Tijd: 10.00 – 15.45 uur
 • Cursusdata: 15-nov,
 • Prijs: € 80.00 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Graag vooraf kijken: Documentaire ALICIA, http://www.documentairenet.nl/review/alicia/

  Aanbevolen literatuur: Clarijs, René (2017). Handboek jeugdbeleid en jeugdhulp. Amsterdam: SWP  (€ 36), Clarijs, René (2017). Verbreed jongerenwerk: Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid. Amsterdam: SWP  (€ 28). De docent stelt digitaal lesmateriaal ter beschikking.

 • Opmerkingen:

  Tijdens deze dag heeft u een mobiele telefoon nodig.

René Clarijs

Prof. dr. René Clarijs (bestuurskundige, neerlandicus, bedrijfskundige) is zijn gehele leven in de jeugdsector werkzaam geweest. Dat betrof zowel de uitvoering, het management, het beleid en de wetenschap. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid en zelfstandig gevestigd adviseur. Daarnaast is hij verbonden aan verschillende universiteiten en als deeltijdhoogleraar (specialisatie jeugd) werkzaam aan de RANEPA University van Sint-Petersburg, Rusland. Hij publiceerde 24 boeken en honderden columns en artikelen.