Menu

Kwantumfysica, informatie en bewustzijn (vervolg)

Wat is de aard van de verbinding van de kwantumwereld met het bewustzijn?

Kwantumfysica, informatie en bewustzijn (vervolg)

De kwantummechanica is een bijzonder succesvolle theorie. De voorspellingen ervan zijn zeer precies bevestigd. Er komt zelfs een kwantuminternet aan dat niet meer af te luisteren zal zijn. Het is intussen nu wel vrij algemeen aanvaard dat kwantumprocessen niet meer los te koppelen zijn van de wijze van waarneming. Toch bestaan er onder de kwantumfysici grote verschillen van mening over de vraag hoe die koppeling tussen het waarnemingsproces en het waargenomene tot stand komt. Dat is een vraag die door het formalisme van de kwantummechanica echter niet beantwoord kan worden. Er zijn minstens negen serieuze hypotheses in omloop. De hypothese dat het bewustzijn van de waarnemer een grote rol speelt heeft een groeiend aantal aanhangers maar stuit begrijpelijkerwijs op aanzienlijke weerstand. De bewustzijnshypothese zou niet falsifieerbaar zijn en onnodige complexiteit introduceren. Beide beweringen zijn echter verre van waar.

In de cursus gaan we eerst diep in op een tweetal experimenten waarbij de populairste materiële hypotheses geen verklaring bieden, maar de introductie van het bewustzijn van de waarnemer als informatieverwerker juist de eenvoudigste verklaring biedt. Daarna kijken we naar kwantum¬biologie met biologische systemen als informatieverwerkers, vervolgens naar een oplossing van het probleem dat meerdere waarnemers hierbij vormen en tenslotte naar methoden om de bewustzijns¬hypothese te kunnen falsifiëren. Er worden geen formules gebruikt maar het denkwerk, zeker in het begin, is niet gemakkelijk. Een goed analytisch denkvermogen is een aanbeveling.

 • Cursusnummer: 19V37
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  18 februari 2019
 • Tijd: 10.45 - 12.30
 • Cursusdata: 25-feb, 11-mrt, 18-mrt,
 • Prijs: € 108.00 3 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Verplicht cursusboek:

  Paul J. van Leeuwen, Kwantumfysica, informatie en bewustzijn, Mijnbestseller.nl, 2018, ISBN: 9789463675604, €20,50

  Aanbevolen literatuur:

  Quantum Enigma - Physics encounters Consciousness - Bruce Rosenblum, Fred Kuttner - ISBN 978-0-19-9753819

  Kwantum theorie in 30 seconden. - Brian Clegg - ISBN: 978-90-8998-486-9

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 25-03

Paul van Leeuwen MSc

Drs. Paul van Leeuwen studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar docent natuur- en wiskunde geweest aan het Cardanus college te Doorwerth. In 1987 stapte hij over naar de automatisering. In 1993 haalde Paul zijn Masters kennistechnologie bij het CIBIT in Utrecht. Hij bleef database specialist tot aan zijn pensioen in 2013. Hij bleef zich verdiepen in de fysica vooral kosmologie en kwantumfysica.