Menu

De zeven hoofdzonden, passies van het brein?

Na een algemene inleiding lezen en bespreken we wat hedendaagse filosofen,  schrijvers en wetenschappers over telkens een van de zeven hoofdzonden denken en schrijven.

De zeven hoofdzonden, passies van het brein?

Eeuwenlang waren de 'hoofdzonden' onderwerp van theologische, filosofische en literaire geschriften. Nu worden ze besproken in de publicaties van hersenwetenschappers als Antonio Damasio, Victor Lamme, Dick Swaab en Bert Keizer. Mensen lijken door de eeuwen heen niet wezenlijk veranderd te zijn.

In deze cursus worden filosofische, dus fundamentele, vragen gesteld. Wat maakt een bepaalde neiging, of een bepaald gedrag, tot zonde? Zijn de hoofdzonden, dat wil zeggen, hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, lust en vraatzucht te voorkomen, of te genezen? Betreffen de 'hoofdzonden' universele eigenschappen van 'de mens,' of zijn ze cultuur- en tijdgebonden? Zo ja, wat zijn dan de hedendaagse verschijningsvormen ervan?

We gaan op zoek naar een antwoord op deze vragen, aan de hand van klassieke filosofische teksten en recente psychologische en neurowetenschappelijke teksten. Na een algemene inleiding staat in elke bijeenkomst één van de zeven hoofdzonden centraal.

 • Cursusnummer: 19V33
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Breda
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  04 februari 2019
 • Tijd: 14.00 -  15.45 uur
 • Cursusdata: 11-feb, 18-feb, 25-feb, 11-mrt, 18-mrt, 25-mrt, 01-apr,
 • Prijs: € 220.00 7 colleges inclusief lesmateriaal
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent deelt een papieren syllabus uit.

 • Opmerkingen:

  reservedatum inhaalcollege 08-04 

Miriam van Reijen

Dr.  Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in Nijmegen in de sociale filo­sofie en ethiek (1974) en in de cultuur- en godsdienstso­ciolo­gie (1983). Zij houdt zich al jaren intensief bezig met Spinoza en promoveerde in Tilburg (2010) op zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie. Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen.