Menu

Techniek de baas?

Technologievrees en -verlangen is van alle tijden; in ons digitale tijdperk is het vooral de mogelijkheid dat computers intelligenter worden dan wij, die tot de verbeelding spreekt.

Techniek de baas?

In de tijd die de klassieke technologie kan worden genoemd, vóór de computer, speelden veelal dezelfde vragen als in onze moderne digitale tijd. Wat is technologie? Welke houdingen zijn er tot technologie? Is technologie neutraal of politiek geladen? Er was bij sommige filosofen al een opvatting van technologie die zelfzuchtig of autonoom is of zelfs van zich af kan bijten wanneer we haar proberen te temmen.

In de tijd van de moderne technologie speelt een nieuw fenomeen: de verwachting van de superintelligente. Sommigen zien het moment dat kunstmatige intelligentie (veel) slimmer wordt dan de mens als een zegen; anderen zien grote risico’s voor de mensheid; weer anderen zijn van mening dat het zo’n vaart niet zal lopen met die zogenaamde singulariteit.

Radicale mensverbetering vormt een tweede route naar de singulariteit en ook hier zijn er sterk verschillende opvattingen: is die ontwikkeling goed, slecht of overdreven?

Een groeiende groep wetenschappers maakt zich ongerust over ongecontroleerde ontwikkelingen. Hoe is goedaardige superintelligentie te waarborgen?

Bovenstaande onderwerpen worden behandeld in de colleges, met uitnodiging tot vragen en discussie. Voor de tijd tussen de bijeenkomsten heeft de docent leesteksten verzameld in een syllabus.
In de cursus ontmoeten we Micham, Winner, Ellul en Tenner uit de tijd van de klassieke technologie en Bostrom, Agar, Danaher, Eden en Yampolskiy uit de tijd van de moderne technologie. De verwachting is dat het naar meer zal smaken: er zijn er veel meer en er is veel meer.

 • Cursusnummer: 19V32
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  22 februari 2019
 • Tijd: 13.30 – 15.15 uur
 • Cursusdata: 15-mrt, 22-mrt, 29-mrt, 05-apr, 12-apr,
 • Prijs: € 176.00 5 colleges inclusief lesmateriaal
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent deelt een papieren syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar via de website.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 26-04 

  De aanbevolen leesteksten zijn veelal  in het Engels, maar de voertaal tijdes de cursus is Nederlands.

Jacob Perrenet

Dr. Jacob Perrenet is schaker en science-fictionfan. Hij studeerde af in de wiskunde en natuurkunde in Utrecht, promoveerde in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als onderwijskundige bij deze universiteiten en ook aan de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. Hij publiceerde vooral over wiskundedidactiek. In Eindhoven ontdekte hij de filosofie van de techniek en heeft er nog een plek als gast bij Filosofie&Ethiek.