Menu

De schaduwkant van de Gouden Eeuw

De geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

De schaduwkant van de Gouden Eeuw

1629 is een cruciaal jaar voor de geschiedenis van Noord-Brabant. In dat jaar kwamen de Brabantse hoofdstad en de Meierij in handen van de protestante Republiek der Verenigde Provinciën. Dit veroorzaakte een radicale verandering op staatkundig, godsdienstig en maatschappelijk terrein. In de B&W-kamer van het stadhuis van ’s-Hertogenbosch wordt de veroveraar van de stad, prins Frederik Hendrik, geëerd met een groot schilderij op de schouw. Op hem en de lokale bestuurders worden in deze colleges de schijnwerpers geplaats. Hoe ging het er aan toe in een door gereformeerden bestuurde stad, waar het overgrote deel van de bevolking katholieke was? De taken van de regenten ten aanzien van bestuur en rechtspraak worden onder de loep genomen.

Het in de loop der tijd moeizaam tot stand gekomen voorzichtige gedoogbeleid voor katholieke godsdienstuitoefening bleef zorgen voor onvrede onder een grote laag van de bevolking. En wat waren de gevolgen voor de vestingstad van eeuwenlange inkwartiering van duizenden militairen? Een tweedeling was het gevolg. De bestuurlijke elite werd almaar exclusiever. Aan de onderkant van de Bossche maatschappij ontstond een onderwereld waar criminaliteit en prostitutie welig tierden. We zullen zien dat een geweldsexplosie niet kon uitblijven.

De Gouden Eeuw leek aan ’s-Hertogenbosch voorbij te zijn gaan. Toch zullen we ontdekken dat de stad op zijn minst in de schaduw ervan heeft geleefd. Ook hier profiteerde men van de Hollandse welvaart en werden er economische initiatieven ontplooid.

 • Cursusnummer: 19V23
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  20 februari 2019
 • Tijd: 10.25 - 12.10 uur
 • Cursusdata: 14-mrt, 21-mrt, 28-mrt, 04-apr, 11-apr, 25-apr,
 • Prijs: € 196.00 5 colleges en 1 excursie
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar via de website.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 18-04 

Jos Wassink

Dr. Jos Wassink studeerde geschiedenis en na zjin examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.