Menu

De omgang met taaldiversiteit in de multiculturele samenleving

Er worden een zestal perspectieven geboden op het voorgestelde thema, te weten een fenomenologisch, demografisch, onderwijskundig, economisch en juridisch perspectief.

De omgang met taaldiversiteit in de multiculturele samenleving

In Nederland hebben we steeds meer te maken met processen van immigratie en integratie van nieuwkomers. In de media krijgt dit onderwerp grote aandacht. Hoe gaan we in onze samenleving om met mensen en groepen die een andere taal spreken dan de onze? En wat kunnen we leren van hoe dat gebeurt in andere samenlevingen dan de onze? Afgeleid van een vergelijking van de omgang met taaldiversiteit in de Europese Unie en in de dominant Engelstalige wereld van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Afrika biedt deze cursus een groter inzicht in dit thema op basis van een zestal perspectieven die hieronder nader worden beschreven.

1. Fenomenologisch perspectief: het publieke en politieke discourse over (taal)diversiteit.

We behandelen de prototypische actoren voor taaltransmissie in het private en publieke domein, de EU en VS in vergelijkend perspectief en de hiërarchische status van talen in Europa: Engels als lingua franca, nationale talen, regionale talen en immigrantentalen.

2. Demografisch perspectief: de verzameling en analyse van empirische data over taaldiversiteit. Aan bod komen argumenten voor en tegen het in kaart brengen van taaldiversiteit en Europese statistieken over bevolkingsdiversiteit in multiculturele samenlevingen. Criteria voor de definitie en identificatie van bevolkingsgroepen in multiculturele samenlevingen.

3. Onderwijskundig perspectief: onderwijs in de nationale taal als tweede taal en in andere talen en de wereldwijde en Europese actoren inzake meertaligheidsbeleid.

4. Economisch perspectief: de economische meerwaarde van meertalig onderwijs.

5. Juridisch perspectief: de vorm en betekenis van taalrechten.
We bespreken de voornaamste actoren op wereldniveau en in Europa en het recht op onderwijs in de eigen taal voor immigrantenkinderen.

6. Dutch abroad: de status van Nederlanders en Nederlands in een dominant Engelstalige omgeving. Taalverschuiving van Nederlands naar Engels in Australië en in Canada.

 • Cursusnummer: 19V20
 • Vakgebied: Taal en letteren
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  22 februari 2019
 • Tijd: 12.45 – 14.30 uur
 • Cursusdata: 15-mrt, 22-mrt, 29-mrt, 05-apr, 12-apr, 26-apr,
 • Prijs: € 191.00 6 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent deelt een papieren syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar via de website.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 10-05

Guus Extra