Menu

Hoe word je mysticus?

Mystiek: een universele weg naar God

Hoe word je mysticus?

Een zoeker wil mysticus worden. De Soefi-meester vraagt: ‘Welke weg wil je gaan. Die van de joden, die van de christenen of die van de islam?’ Want alle wegen leiden naar God. Dezelfde God. Al heeft Hij/Zij in de verschillende religieuze tradities verschillende namen en voorstellingen.

Voorstellingen over God zijn menselijke voorstellingen. Dat is God niet. Een mysticus moet ‘ontbloot’ geraken van alle voorstellingen. Ook die over God. Pas dan kun je God ontmoeten. Als je tenminste ‘aan jezelf gestorven bent’, zegt de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381).

God spreekt altijd tot ons. ‘De wereld is vol lichten en geheimen, maar de mens ontzegt ze de toegang tot zichzelf met zijn kleine hand’. Aldus de chassidische Baalsjemtow (1700-1760). Ik moet tussen God en mij uit en dat kan door deugden te beoefenen. Dan word je een soeverein mens.

Maar hoe doe je dat: je eigen kleinheid overwinnen, ontbloot raken en de weg volgen? Hoe word je een soeverein mens? Dat leren we in deze cursus aan de hand van de mystieke tradities in Jodendom, Christendom en Islam (en een beetje zen en yoga).

 • Cursusnummer: 19V15
 • Vakgebied: Religiewetenschappen
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  07 februari 2019
 • Tijd: 10.45 – 12.30 uur
 • Cursusdata: 14-feb, 21-feb, 28-feb, 14-mrt, 21-mrt, 28-mrt, 04-apr, 11-apr, 18-apr,
 • Prijs: € 256.00 9 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar via de website

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 25-04

John van Schaik

John van Schaik (1956)volgde de middelbare landbouwschool en werkte vervolgens 15 jaar in de verslavingszorg. In 1993 studeerde hij af op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) en promoveerde in 2004 op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.