Menu

De grote vragen

In deze cursus wordt aan de hand van 10 belangrijke filosofische vragen de cursist ingeleid in de filosofie.

De grote vragen

Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mensheid over de grote vragen van zijn bestaan. In deze collegereeks wordt u ingeleid in deze grote vragen en in de verscheidenheid van antwoorden die er gegeven zijn. We leren inzien dat de antwoorden voorlopig en onzeker zijn, maar dat het toch verdiepend en zingevend is om met deze vragen bezig te zijn.

In deze reeks gebeurt dat door een thematische aanpak met een historische dimensie. We bespreken 10 belangrijke filosofische vragen en per vraag worden antwoorden van belangrijke denkers uit de traditie besproken. We krijgen daarmee inzicht in belangrijke opvattingen en ook in de argumenten voor en tegen die opvattingen. Nadruk ligt op het argumentatieve karakter van de filosofie: de redenen die denkers hebben om bepaalde opvattingen te huldigen. We bespreken denkers uit de Oudheid, Middeleeuwen en de moderne tijd. Denkers als Plato, Aristoteles, Epicurus, Pyrrho. De Stoa, Anselmus, Thomas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Nietzsche, Wittgenstein en hedendaagse filosofen als Chalmers, McGinn, Searle, Craig komen aan bod.

Het gaat daarbij om de volgende 10 grote vragen:

1. Wat zijn kennis en waarheid, en hoe zijn ze te bereiken?

2. Is er een zin van het leven? Zo ja welke? We onderzoeken vooral existentiële denkers als Kierkegaard en Nietzsche.

3. Hoe word ik gelukkig? We bespreken vooral opvattingen uit de Oudheid

4. Ben ik een vrij wezen? Vrijheid volgens de Stoa, Spinoza en Kant

5. Wat zijn liefde en vriendschap? Hier bespreken we klassieke auteurs als Aristoteles, Montaigne en Kant.

6. Wat zijn goed en kwaad? Thomas, Kant, Schopenhauer en Nietzsche over moraal.

7. Bestaat God? Klassieke argumenten voor en tegen het bestaan van God.

8. Wat zijn ziel, geest en bewustzijn? Opvattingen van Plato, Descartes, en hedendaagse filosofen worden besproken.

9. Is er een leven na de dood? Opvattingen van Plato, Descartes, en hedendaagse filosofen worden besproken.

10. Waarom bestaat er überhaupt iets? Plotinus, Leibniz, Kant en moderne denkers.

Deze collegereeks is vooral geschikt voor mensen die nog niet veel van filosofie weten en een eerste overzicht over haar inhoud zoeken.

 • Cursusnummer: 19V14
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  28 januari 2019
 • Tijd: 10.45 – 12.30 uur
 • Cursusdata: 07-feb, 14-feb, 21-feb, 28-feb, 14-mrt, 21-mrt, 28-mrt, 04-apr, 11-apr, 18-apr,
 • Prijs: € 293.00 10 colleges inclusief lesmateriaal
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent deelt een papieren syllabus uit.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 25-04

Arnold Ziegelaar

Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is docent filosofie in het hoger onderwijs. Hij is verbonden aan opleidingen tot geestelijk begeleider bij de Hogeschool InHolland en het OVP. Daarnaast werkt hij voor verschillende HOVO-instellingen en voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn interessegebied is breed en ligt vooral bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek en in 2016 Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW uitgevers.