Menu

De wereld in verandering

Hoe is de wereld aan het veranderen en wat zijn daarvan de achtergronden

De wereld in verandering

De volgende onderwerpen worden breed uitgediept, verschillende standpunten worden afgewogen en recente debatten komen uitgebreid aan de orde in vijf colleges. De vijf colleges hebben de volgende onderwerpen:

 1. Grote veranderingen
 • Beschavingsprocessen (Elias, Goudsblom),
 • Oorlogen en genocides (de Swaan),
 • Opkomende verlichting (Pinker laatste boek)
 • Opkomend superkapitalisme (Reich, minister onder Clinton)
 • Collectivisering van de zorg (de Swaan)
 • De dominantie van het Westen (Crone, Morris)
 1. Factoren die de wereld veranderen:
 • Geografie (Morris)
 • Ecologie (Goudsblom)
 • Technologie en organisatie (Goudsblom)
 • Epidemieën en gezondheidszorg (Mc Neill)
 • Wetenschap (Pinker laatste boek)
 • Media en informatietechnologie (Harari deel 2),
 1. De moderne wereld
 • De wetenschappelijke revolutie (de Groot, Collins)
 • De eeuw van de Verlichting (Osterhammel, nieuw)
 • De transformatie van de wereld (Osterhammel, verdiepend)
 1. De wereld na 1945
 • Het trauma van de Tweede Wereldoorlog (Lowe laatste diepgaande boek)
 • Helden, slachtoffers en vormen van herstel (van der Kolk, Shephard)
 • The Great War herdacht (Shephard, Menninger, Kardiner, Grinker)
 • Dekolonisering en de verdeling van de wereld (Kissinger, Blinken)
 1. De wereld nu:
 • Muren of bruggen (Blinken oud adviseur van Obama)
 • Mogelijke werelden: realistisch, tribaal, liberaal, marxistisch (FA)
 • Nieuwe geopolitiek (FA)
 • Het redden van de wereld (allen)
 • Deze cursus geeft inzicht in veranderingen in de wereld die ons meer dan ooit lijken te raken. Dit inzicht wordt verkregen door dit onderwerp zo alomvattend mogelijk aan te pakken: breed, diepgaand, vergelijkend, met veel bronnen en actuele discussies, met voor sommigen bekende onderdelen, maar in een geheel nieuwe opzet.
 • Cursusnummer: 19V01
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2019
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  18 februari 2019
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur
 • Cursusdata: 11-mrt, 18-mrt, 25-mrt, 01-apr, 08-apr,
 • Prijs: € 177.00 5 colleges, inclusief lesmateriaal
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent deelt een papieren syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar via de website.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 15-04

Frank Hermans

Dr. Frank Hermans (1947) studeerde sociologie in Nijmegen. Is in 2010 gepromoveerd aan de UvA op ‘Trauma en Beschaving’ (wereldwijde zorg voor psychische trauma’s als vorm van beschaving). Hij was 38 jaar verbonden aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en is nu naast HOVO Brabant werkzaam aan HOVO Nijmegen. Recente publicaties op zijn website