Menu

Waterrijk Brabant

Waterrijk Brabant is een collegeserie over de ecologie, flora en fauna van de meeste voorkomende Brabantse watertypen.

Waterrijk Brabant

Brabant afficheert zich niet als waterrijke provincie maar nergens in Nederland is de diversiteit aan waterrijke milieus zo groot. Uitgestrekte laagveenmoerassen in de Brabantse Biesbosch, zompig hoogveen in de Peel, zure uitblaasvennen uit de laatste ijstijd, grote rivieren en kleine beken. En toch bestaat Brabants water niet. Overal is het net even anders. Wel of geen stroming, fosfaatrijk of juist fosfaatarm, zuur of basisch, op een grintbodem of een dik pakket organisch sediment als stroom bed. Voordat de grote vervuiling vanaf de negentiende eeuw op gang kwam, moet het een waar natuurfeest geweest zijn. Na de grote verdroging, verzuring en vermesting in de afgelopen decennia komt er geleidelijk, en vooral zeer lokaal, weer wat terug van deze unieke rijkdom.

De cursus aquatische ecologie bestaat uit acht colleges; enkele worden afgesloten met een praktisch moment. Daarbij worden watermonsters van verschillende locaties door u zelf bestudeerd met behulp van microscopen en aanwezige literatuur. Na een introductiecollege, waarbij u kennis maakt met de belangrijkste abiotische en abiotische milieufactoren, volgen zes colleges waarin u met PowerPoint presentaties kennis maakt met de belangrijkste watertypes. Steeds zo opgebouwd dat u na een korte verkenning de belangrijkste planten en dieren ontmoet. Een compleet overzicht zal onmogelijk zijn, wel worden steeds kenmerkende groepen behandeld.

Het afsluitende college waterbeheer borduurt voort op de thematische voorbeelden. Soms kort aanstippend omdat bijvoorbeeld de gevolgen van verdroging en vermesting al uitgebreid aan bod geweest zijn in de bespreking van heidevennen. Uitgebreid zal worden ingegaan op waterpeil-beheersing en vismigratie projecten.

College 1: Introductie aquatische ecologie

College 2: Hoogveen

College 3: Heidevennen

College 4: Laagveen en delta

College 5: Vijvers en sloten

College 6: Beken

College 7: Rivieren

College 8: Waterbeheer

Acht colleges nemen u mee in deze natte wereld. Voor deze cursus is enige biologische basiskennis gemakkelijk maar niet noodzakelijk

 

 • Cursusnummer: 18N25
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Najaar 2018
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  17 oktober 2018
 • Tijd: 10.45 - 12.30 met 15 minuten pauze
 • Cursusdata: 24-okt, 31-okt, 07-nov, 14-nov, 21-nov, 28-nov, 05-dec, 12-dec,
 • Prijs: € 245.00 8 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Docent deelt een papieren syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal (zoals power points, publicaties, internetlinks e.d.) als pdf beschikbaar via www.hovobrabant.nl

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 19-12

Kees Boele

Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.