Menu

De (re)constructie van het verleden

Zomercursus

Geschiedschrijving : verslag van wat er echt gebeurde of debat zonder einde? Een zoektocht naar labyrintische grenzen in de geschiedschrijving.

De (re)constructie van het verleden

Feit of verzinsel? Waar gebeurd of niet? Ten aanzien van nieuwsberichten zijn wij tegenwoordig op onze hoede. Maar ook geschiedschrijving kan struikelstenen bevatten! Natuurlijk, popularisering en commercialisering van ‘publieksgeschiedenis’ in musicals, kostuumdrama’s, op internet kunnen zorgen voor simplificatie, ja van verdraaiing van de feiten. Maar ook ‘serieuze’, geschiedschrijving kan nooit een exacte weergave van voorbije feiten zijn, die immers al voorbij zijn, voorgoed ongrijpbaar.

Aan de historicus de taak om het voorbije feit opnieuw in beeld te brengen, liefst met een verklaring over hoe en waarom. Zijn geschiedschrijving is dus geen kopie van de voorbije gebeurtenissen, maar een poging tot reconstructie. Bij die reconstructie doen zich uiteraard wel eens moeilijkheden voor, bijvoorbeeld omdat het over lang vervlogen tijden gaat, of omdat er emotie in het spel is.

Deze cursus geeft inzicht in de problematiek van de historicus en maakt die vervolgens inzichtelijk aan de hand van een aantal verrassende uitwerkingen. Aandacht gaat uit naar geliefde stereotypen van uiteenlopende aard in de geschiedschrijving, zoals ‘de gedoodverfde schurk’ (in casu koning Richard III van Engeland (1483-1485); het oude Griekenland als dé bakermat van onze westerse beschaving (niets tegen in te brengen…of toch wel?); gezellige ‘Bourgondische’ Brabanders (een oeroude volksaard?). Ook andere historische items als ‘Nederland proper land’, ‘Amerikaanse spoorwegen en economische groei in de 19e eeuw’, ‘Het beeld van China’ worden onderworpen aan een kritische blik. Kortom, een prikkelende zoektocht naar de beslommeringen van onze geschiedschrijving….

Dinsdag 14 augustus

10.30 – 10.45

Ontvangst met koffie/thee

10.45 – 11.45

Blok 1: Inleiding: De moeilijkheden van de Geschiedschrijving

11.45 – 12.00

Koffie/thee-pauze

12.00 – 13.00

Blok 2: Was koning Richard III van Engeland )1483-1485) echt een schurk?

13.00 – 14.00

Gezamenlijke lunch

14.00 – 15.00

Blok 3: De propere stoepjes van Nederland. Karaktertrek? Calvinistisch? Of…

15.00– 15.15

Koffie/thee-pauze

15.15 – 16.15

Blok 4: Het oude Griekenland als ‘bakermat’ van de Westerse cultuur: een nuancering

Woensdag 15 augustus

10.30 – 10.45

Ontvangst met koffie/thee

10.45 – 11.45

Blok 1: Worstenbrood en gezelligheid: historische speurtocht naar de ‘Bourgondische’ Brabander

11.45 – 12.00

Koffie/thee-pauze

12.00 – 13.00

Blok 2: De aanleg van trans-Atlantische spoorwegen in de VS in de 19e eeuw: onmisbare economische basis?

13.00 – 14.00

Gezamenlijke lunch

14.00 – 15.00

Blok 3: Het beeld van China : revisie gewenst?

15.00– 15.15

Koffie/thee-pauze

15.15 – 16.15

Blok 4: Afsluiting: wat doen wij eigenlijk als wij ‘geschiedenis schrijven’?

16.15 uur

Afsluitende borrel

 • Cursusnummer: 18Z06
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2018
 • Dag: Maandag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  03 augustus 2018
 • Tijd: 10.45 - 16.15 uur
 • Cursusdata: 14-aug, 15-aug,
 • Prijs: € 160.00 inclusief koffie/thee, 2x lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt een digitale reader met samenvattingen van de cursusinhoud als .pdf beschikbaar via www.hovobrabant.nl

Constance van der Putten

Drs. Constance van der Putten is historica. Zij studeerde geschiedenis in Nijmegen en massacommunicatie in Amsterdam. Sinds jaren is zij docent geschiedenis bij verschillende onderwijsinstituten. Zij is auteur van verschillende boeken en schrijft historische artikelen voor de Brabantse glossy Brabeau.