Menu

Seculiere muziek in de Renaissance

Zomercursus

De ontwikkeling van de seculiere muziek in de Renaissance 15e en 16e eeuw.

Seculiere muziek in de Renaissance

Deze tweede zomercursus over de muziek van de Renaissance staat in het teken van de seculiere muziek. De groep componisten uit de Lage Landen en Noord-Frankrijk die verantwoordelijk waren voor de religieuze muziek, bepalen tevens het gezicht van de wereldlijke muziek in de 15e en 16e eeuw. In de laatste eeuw neemt overigens het aantal prominente toondichters uit Italië zienderogen toe.

Talloze liederen (chansons) en madrigalen, vaak op literair hoogstaande poëzie, klinken in de residenties van koningen, adel en intellectuelen. De gezongen tekst in de landstaal wordt in toenemende mate op subtiele wijze muzikaal ondersteund om expressie en emotie over te brengen op de luisteraar. Ook hier gaat de ontwikkeling van complexe, polyfone composities gelijk op met de eenvoudiger homofone en zelfs vaak éénstemmige werken. Een kleurrijk en pluriform repertoire is het resultaat, waarbij grootheden als Desprez, Janequin, Arcadelt, Lasso en Gesualdo geschiedenis schrijven.

Nieuw in deze tijd is de opmars van zuiver instrumentale muziek, dat mede gestimuleerd wordt door de opkomende boekdrukkunst. Door de ontwikkeling van legio instrumenten zien stukken voor zowel solo- als ensemblespel het levenslicht, vaak met uiteenlopende dansvormen als uitgangpunt. Voor het eerst wordt op uitgebreide schaal gemusiceerd in de huizen van de adel en de welgestelde, beter onderlegde burgers.

Deze dag wordt rijkelijk geïllustreerd met luisterfragmenten uitgevoerd door gespecialiseerde musici van deze tijd.

Vrijdag 29 juni

09.30 – 09.45

Ontvangst met koffie/thee

09.45 – 10.45

Blok 1: Seculiere muziek: Franco-Vlaamse chanson (I)

10.45 – 11.00

Koffie/theepauze

11.00 – 11.45

Blok 2: Seculiere muziek: Franco-Vlaamse chanson (II)

11.45 – 12.00

Korte pauze

12.00 – 12.45

Blok 3: Seculiere muziek: madrigaal (I)

12.45 – 13.30

Gezamenlijke lunch

13.30 – 14.30

Blok 4: Seculiere muziek: madrigaal (II)

14.30 – 14.45

Korte pauze

14.45 – 15.30

Blok 5: Instrumentale muziek (I)

15.30 – 15.45

Koffie/theepauze

15.45 – 16.30

Blok 6: Instrumentale muziek (II) en samenvatting

16.30 uur

Afsluitende borrel

 • Cursusnummer: 18Z03
 • Vakgebied: Muziek(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2018
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  07 juni 2018
 • Tijd: 09.45 - 16.30 uur
 • Cursusdata: 29-jun,
 • Prijs: € 80.00 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De cursusinhoud kan, samen met alle muziekfragmenten, naderhand gratis worden gedownload van de website van de docent (www.achterdenoten.nl).

Frans Jansen

Drs. Frans Jansen is musicoloog en studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij geeft lezingen en heeft ruime ervaring met het geven van HOVO-cursussen.