Menu

De spiegel van de kunst

Zomercursus

In de De Spiegel van de kunst plaatst Ko van Dun de wereld van nu in het licht van de grote thema’s van onze cultuurgeschiedenis.

De spiegel van de kunst

In De spiegel van de kunst brengt Ko van Dun enkele grote thema’s van de westerse cultuur in beeld. Thema’s die een centrale plaats in de moderne geschiedenis innemen en die in onze geglobaliseerde wereld een nieuwe lading hebben gekregen.
Voor elke presentatie dient telkens één schilderij als vertrekpunt.

1        De geboorte van het individu

          Portret van Jan de Leeuw, Jan van Eyck, 1436

Het begin van de geschiedenis van de moderne wereld valt samen met het ontstaan van het portret. Vertrekkend bij de beeltenis van de Brugse edelsmid Jan de Leeuw schilderde, ontstaat een portretreeks die een overzicht biedt van zes eeuwen bewustzijnsontwikkeling in de westerse wereld.

2        In het licht van de rede

          A Philosopher Lecturing on the Orrery, Joseph Wright of Derby, 1766

Eeuwenlang vormden de sterren en de planeten het belangrijkste onderwerp van studie. Een aantal van de grote stappen in de westerse cultuurgeschiedenis is nauw verweven met de inzichten die hieruit voortkwamen. Een verhaal waar ook in onze tijd nog telkens weer nieuwe hoofdstukken aan worden toegevoegd.

3        Tussen vrijheid en geborgenheid

          Der Wanderer über dem Nebelmeer, Caspar David Friedrich, 1818

Verleid door de lokroep van de vrijheid, maar evenzeer gestuurd door het verlangen naar geborgenheid zoekt de moderne mens zijn weg.
Als in de moderne tijd een eeuwenoud, mythisch verbond definitief wordt verbroken, wordt het herstel ervan een van de grote opdrachten van de kunst.     

4        De crisis van de moderne wereld

          Coloso, Francisco Goya, 1811

Vanaf de vroege negentiende eeuw neemt de machinerie van de moderne tijd bezit van de wereld. Grote groepen worden in hun bestaan bedreigt en bundelen hun krachten. Het religieuze reveil, de sociale hervormingsbewegingen maar ook het telkens weer opbloeiende nationalisme zijn uitingen van een diepe onrust. Is een gevoel van crisis niet inherent aan de moderniteit?

Dinsdag 26 juni

10:00 – 10:15

Ontvangst met koffie/thee

10:15 – 11:15

Blok 1: De geboorte van het individu 1

11:15 – 11:30

Koffie/thee-pauze

11.30 – 12:30

Blok 2: De geboorte van het individu 2

12:30 – 13:30

Gezamenlijke lunch

13.30 – 14.30

Blok 3: In het licht van de rede 1

14.30 – 14.45

Koffie/thee-pauze

14.45 – 15.45

Blok 4: In het licht van de rede 2

 

Woensdag 27 juni

10:00 – 10:15

Ontvangst met koffie/thee

10:15 – 11:15

Blok 1: Tussen vrijheid en geborgenheid 1

11:15 – 11:30

Koffie/thee-pauze

11.30 – 12:30

Blok 2: Tussen vrijheid en geborgenheid 2

12:30 – 13:30

Gezamenlijke lunch

13.30 – 14.30

Blok 3: De crisis van de moderne wereld 1

14.30 – 14.45

Koffie/thee-pauze

14.45 – 15.45

Blok 4: De crisis van de moderne wereld 2

15.45 uur

Afsluitende borrel

 • Cursusnummer: 18Z01
 • Vakgebied: Kunst- en cultuur(geschiedenis)
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Zomer 2018
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  27 juni 2018
 • Tijd: 10.15 - 15.45 uur
 • Cursusdata: 26-jun, 27-jun,
 • Prijs: € 160.00 inclusief koffie/thee, 2x lunch en afsluitend drankje
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal (zoals power points, publicaties, internetlinks e.d.) als pdf beschikbaar via We Transfer

Ko van Dun

Ko van Dun studeerde aan de kunstacademie Tilburg en is docent beeldende vorming. Hij verzorgt cursussen kunstgeschiedenis voor o.a. HOVO Limburg en verder lezingen en kunstreizen. Meer informatie op www.kovandun.nl