Menu

Naar een mondiale beschaving

Naar een mondiale beschaving
 • Cursusnummer: 20N03
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Najaar 2020
 • Dag: Maandag
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur uur
 • Cursusdata: 09-nov , 16-nov , 23-nov , 30-nov , 07-dec
 • Prijs: € 170.00 5 colleges
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  Verplicht boek: F. Hermans (2019), Het mondiale beschavingsproces, Amersfoort, Aspekt, ISBN 9789463388078, € 18,95. Dit boek is bij inschrijving mee te bestellen en wordt tijdens de eerste les uitgereikt. De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 14 december

Naar een mondiale beschaving

Nu we in een tijd leven waarin de vraag zich voordoet of de mensheid als geheel in staat is een mondiale beschaving te ontwikkelen of juist haar ondergang tegemoet gaat, is het interessant zich in deze materie te verdiepen met een zo omvattend mogelijk verhaal over de wetenschappelijke stand van zaken rond dit onderwerp.  Dit wordt in deze vijf colleges gepoogd aan de hand van een net verschenen boek. 

College 1: Wat zijn de bekendste beschavingstheorieën en wat zijn hun beperkingen?(o.a. Elias, Goudsblom, de Swaan, Wouters, McNeill, Diamond, Morris)

 1. Wat wordt verstaan onder beschaving en een beschavingsproces?
 2. Hoe wordt een beschavingsproces verklaard?
 3. Wat is de invloed van het proces op gedrag en gevoelsleven van mensen?
 4. Welke specifieke beschavingsprocessen worden onderscheiden?
 5. Hoe kan een beschavingsproces worden ondermijnd?
 • College 2: Hoe heeft het beschavingsproces van de mensheid zich in grote lijnen voltrokken?
 1. Is er een beginpunt van beschaving?
 2. Wat waren de eerste grote stappen in het beschavingsproces
 3. Wat waren de grote doorbraken?
 4. Welke verschillen doen zich voor tussen landen en maatschappelijke klassen?
 5. Hoe is het beschavingsproces in de moderne tijd verlopen

College 3: Wat is er nodig voor een mondiaal beschavingsproces dat de hele mensheid omvat?Wat is een mondiaal beschavingsproces?

 1. Hoe ontstaat een mondiaal gevoel van crisis en lotsverbondenheid?
 2. Hoe ontwikkelt zich beschaafd gedrag op mondiale schaal?
 3. Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor een mondiaal beschavingsproces?

College 4: Welke stappen zijn al gezet om te komen tot een mondiaal beschavingsproces?

 1. Het Europese beschavingsproces in grote lijnen
 2. De emancipatie van het slachtoffer
 3. Omgaan met de herinnering aan ingrijpend leed
 4. Omgaan met de nasleep van rampen en seksueel misbruik

College 5: In hoeverre is er nu sprake van een mondiaal beschavingsproces? 

 1. Staat de ontregeling van de mondiale samenleving ons al aan de lippen?
 2. Is er een mondiaal bewustzijn van de noodzaak van maatregelen?
 3. Is zich een voorhoede aan het vormen die het initiatief neemt?
 4. Doen zich al grote gedragsveranderingen voor?

Het verplichte cursusboek is mee te bestellen bij inschrijving. Het boek wordt dan de eerste les door de docent uitgereikt.

 

Frank Hermans

Dr. Frank Hermans (1947) studeerde sociologie in Nijmegen. Is in 2010 gepromoveerd aan de UvA op ‘Trauma en Beschaving’ (wereldwijde zorg voor psychische trauma’s als vorm van beschaving). Hij was 38 jaar verbonden aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en is nu naast HOVO Brabant werkzaam aan HOVO Nijmegen. Recente publicaties op zijn website 
 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
" een cursus waar ik iets kan "halen. Een fijne cursus die je aan het denken zet en dan hoef je het echt niet overal mee eens te zijn."