Menu

De vroege geschiedenis van Europa, deel 4 (middag)

De vroege geschiedenis van Europa, deel 4 (middag)
De vroege geschiedenis van Europa
 • Cursusnummer: 20V14-2
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2020
 • Dag: Vrijdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  7 Feb 2020
 • Tijd: 14.45 - 16.30 uur
 • Cursusdata: 07-feb , 14-feb , 21-feb , 06-mar , 13-mar , 20-mar , 27-mar , 03-apr , 17-apr , 24-apr
 • Prijs: € 273.00 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 8 mei. Deze cursus maakt deel uit van de leergang 'De vroege geschiedenis van Europa’ maar kan ook prima afzonderlijk worden gevolgd.

De vroege geschiedenis van Europa, deel 4 (middag)

Ook al is het lastig concurreren met de Romeinen, toch winnen de Keltische culturen aan belangstelling. Dat is meer dan terecht, mede dankzij voortdurend nieuw archeologisch onderzoek en wetenschappelijke duiding. De eerste West-Europese stad komt al vroeg in deze tijd tot bloei en wordt door de Griekse geschiedschrijver Herodotos ‘Pyrene’ genoemd. Wat drijft de Kelten en welke rol spelen zout en ijzer bij de opkomst van de Keltische culturen (Hallstatt, La Tène)? Handelscontacten met mediterrane culturen zoals die van de Grieken en Etrusken zorgen voor een ongekende culturele en economische bloeiperiode. Door het nagenoeg ontbreken van historische bronnen van en over niet-mediterrane volkeren blijft de wereld van vóór de Romeinen in hedendaags onderzoek relatief gezien wat onderbelicht. Dankzij spectaculaire en uitgebreide opgravingen blijkt de laatste duizend jaar van onze prehistorie ineens een fascinerend tijdvak te zijn vol rijke handelscontacten, bijzondere culturele uitwisselingen en economische hoogtepunten. |

Zo komen we meer te weten over de Keltische religie en bijbehorende cultusplaatsen en, dankzij Romeinse bronnen, over de structuur van de laat-Keltische maatschappij en het wonen in grote versterkte stedelijke nederzettingen die door Caius Iulius Caesar kort voor het midden van de eerste eeuw voor Christus ‘oppida’ werden genoemd. Het mooie is dat we nog steeds overal in Europa restanten van Keltische versterkingen, stedelijke complexen en indrukwekkende grafmonumenten kunnen bewonderen. Bovendien besteden vele musea in toenemende aandacht aan de Kelten. Dat maakt deze cursus er tevens een over archeologisch toerisme. Met de cursus krijgt de cursist een beter begrip van deze periode, de ups en downs, de ronduit fantastische kunstuitingen, en de rol die de Kelten speelden in het toenmalige Europa, tussen de Germanen in het noorden en de volkeren rond de Middellandse Zee in het zuiden.

College 1: De opkomst van de ‘staat’ in het Middellandse Zeegebied (Feniciërs, Grieken, Etrusken)

College 2: De Hallstattcultuur

College 3: Vroegkeltische machtscentra en pronkgraven

College 4: La Tènecultuur – wat zijn Kelten?

College 5: Keltische volksverhuizingen

College 6: Keltische versterkingen en nederzettingen

College 7: Keltische religie en cultusplaatsen

College 8: De laat-Keltische maatschappijstructuur

College 9: Oppida

College 10: De nabijheid van de Romeinse republiek

Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"Ik was zeer onder de indruk van onze docent. Geschiedenis enthousiast brengen, doorspekt met humor, met fantastische beelden en pakkende teksten als samenvatting."
"Een zeer bevlogen en deskundig  docent.