Menu

Tempeliers en andere geheime Genootschappen

Tempeliers en andere geheime Genootschappen
 • Cursusnummer: 20V31
 • Vakgebied: Religiewetenschappen
 • Locatie: Breda
 • Seizoen: Voorjaar 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  4 Feb 2020
 • Tijd: 10.25 - 12.10 uur
 • Cursusdata: 04-feb , 11-feb , 18-feb , 03-mar , 10-mar , 17-mar , 24-mar , 31-mar , 07-apr , 14-apr
 • Prijs: € 273.00 (10 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal cursusmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  (Reservedatum inhaalcollege 21 april)

Tempeliers en andere geheime Genootschappen

Volgens de Romeinen zijn de bijeenkomsten van de vroege christenen geheim en een ‘Cultus der Lusten’. De christenen van Rome vinden op hun beurt dat de gnostische christenen geheime rituelen hebben. Volgens kerkvader Augustinus (354-430) nuttigen de christelijke manicheeërs in hun geheime bijeenkomsten ‘menselijk zaad’.

Dergelijke verdachtmakingen vinden we in de geschiedenis telkens weer terug. De katharen doen aan seksuele rituelen tijdens hun ‘nachtelijke bijeenkomsten’. Ook de tempeliers zouden aan seksuele riten doen. Mat dank aan De Da Vinci Code van Dan Brown. Dat het tempelierslicht met de moord op de laatste grootmeester Jacques de Molay in 1314 dooft, gaat er bij veel mensen niet in. Er zijn nog steeds ‘geheime tempeliersgenootschappen’. Waaronder de Hermetic Order of de Golden Dawn, en antroposofie van Rudolf Steiner (1864-1925). Andersom waarschuwt Rudolf Steiner weer voor de zeer geheime machinaties van sommige vrijmetselaarorden die de eerste wereldoorlog zouden hebben uitgelokt.

Bestaan er geheime genootschappen die achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwtjes trekken, zoals de Illuminati die de Franse Revolutie hebben gemanipuleerd? Of de Amerikaanse Skull & Bones waar nogal wat presidenten lid van zouden zijn? Of de Scientology Church?

Wat maakt eigenlijk dat een geheim genootschap een geheim genootschap is? Wat zijn daarvan de kenmerken en wie bepaalt dat? Aan de hand van een historisch overzicht proberen we in deze cursus antwoorden te krijgen.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Begripsbepaling aan de hand van historisch overzicht

College 2: Gnostici en manicheeërs in de oudheid

College 3: De katharen en tempeliers in de middeleeuwen

College 4: De vrijmetselarij

College 5: De illuminati

College 6: De jezuïeten

College 7: Hermetic Order of the Golden Dawn en Rudolf Steiner

College 8: Opus Dei

College 9: Skull & Bones

College 10: Scientology Church

John van Schaik

John van Schaik (1956)volgde de middelbare landbouwschool en werkte vervolgens 15 jaar in de verslavingszorg. In 1993 studeerde hij af op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) en promoveerde in 2004 op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.