Menu

Griekse tragedies en morele vraagstukken

Griekse tragedies en morele vraagstukken
 • Cursusnummer: 20V19
 • Vakgebied: Filosofie
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Voorjaar 2020
 • Dag: Woensdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  4 Mar 2020
 • Tijd: 10.25 - 12.10 uur uur
 • Cursusdata: 04-mar , 11-mar , 25-mar , 01-apr , 08-apr , 15-apr , 22-apr
 • Prijs: € 230.00 (7 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoor- en werkcollege
 • Literatuur:

  De docent deelt een reader uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 6 mei

Griekse tragedies en morele vraagstukken

De Griekse tragedies zijn tijdloos en worden na vijfentwintighonderd jaar nog steeds overal opgevoerd. Het zijn de oerteksten van onze westerse beschaving. Vraagstukken die nog steeds in de actualiteit spelen worden erin uitgebeeld. De tragedies laten ons zien dat geen enkele morele waarde universeel is, dat democratie nooit vanzelfsprekend is en dat we het publieke debat moeten aangaan over vragen zoals wat is rechtvaardigheid? En wat is deugdzaamheid?

Het Griekse drama kwam tot bloei in Athene rond de vijfde eeuw v. Chr, een periode van politieke verandering, conflict en transformatie van waardensystemen. De democratie was in opkomst en werd onder druk gezet door de oude garde van aristocraten. De Griekse tragedie diende als een spreekbuis voor de verschillende meningen van de Atheense burgers. Omdat de handeling vrijwel altijd was gesitueerd in een mythisch verleden, konden sociaal gevoelige kwesties gemakkelijk aan de orde worden gesteld.

De economische bloei van Athene zorgde voor veel immigratie en binnen een korte tijd ontstond er een multiculturele samenleving. Eén van de grote vragen waar de Atheense burger mee kampte was of individuele vrijheid de belangrijkste waarde is van een democratische samenleving. De tragedieschrijvers probeerde deze vraag van alle kanten te belichten.

In deze cursus zullen we verschillende tragedies lezen en een tegenlicht geven op hedendaagse vraagstukken over macht, wraak, rechtvaardigheid, vrijheid, polarisatie en de groeiende vraag naar een nieuwe sociale identiteit en cohesie.

College I: Introductie: oorsprong, functie en sociaal-politieke context van de Griekse tragedie.

College 2: De Oresteia van Aischylos: eerwraak en vergeving. Moet de huidige rechtstaat gehoor geven aan de maatschappelijke wens om zwaarder te straffen?

College 3: Agamemnon van Aischylos: besturen tussen (nood)lot en vrijheid. Wat betekent morele besluitvorming als je als leider voor duivelse dilemma’s staat?

College 4: Prometheus van Aischylos: technische vooruitgang en overmoed. Moeten we alles willen wat we kunnen?

College 5: Antigone van Sofokles: tunnelvisie en collectieve verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we in tijden van individualisatie en radicalisering een sociale cohesie creëren?

College 6: Bacchanten van Euripides: immigratie en angst voor het onbekende. Waarom gaat het zo vaak mis als we omgaan met migratie en migratie- gerelateerde diversiteit?

College 7: Samenvatting.

Moira Müller

Mw. Dr. M. A.  Müller, is filosofe en classicus, gepromoveerd aan de Universiteit van Barcelona. Ze werkt als onderzoeker  en  geeft les  aan diverse HOVO´s, de ISVW en de Comenius Leergang (Universiteit Groningen).