Menu

De Europese Unie vanuit economisch perspectief

De Europese Unie vanuit economisch perspectief
 • Cursusnummer: 20V13
 • Vakgebied: Recht – Economie
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  13 Feb 2020
 • Tijd: 12.45 - 14.30 uur uur
 • Cursusdata: 05-mar , 12-mar , 19-mar , 26-mar , 09-apr , 16-apr
 • Prijs: € 191.00 (6 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 16 april

De Europese Unie vanuit economisch perspectief

Deze zesdelige cursus behandelt de voor- en nadelen van lidmaatschap van een economische unie, de taakverdeling tussen de unie en de lidstaten en wanneer lidstaten een unie wel (Brexit) of niet (Frankrijk) willen verlaten. Na iedere twee colleges volgt er een ‘debatcollege’; met de docent als moderator bediscussiëren de cursisten onderling twee stellingen.

College 1 behandelt de voor- en nadelen van het lidmaatschap van een economische unie als de EU. Aangezien de omvang van de voor- en nadelen kan veranderen in de loop der tijd, kan de wens bij lidstaten ontstaan de EU te verlaten (Brexit).
College 2 behandelt de voors en tegens van decentralisatie in een Unie. Wat zou het centrale gezag moeten doen en wat kan overgelaten worden aan de lidstaten? En wat is eigenlijk het centrale gezag: de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad van Ministers, of misschien president Macron? Het zal blijken dat er vaak geen eenduidig antwoord op deze vragen bestaat.
Het derde college is een debatcollege, waarin we kunnen debatteren over stellingen als: Nederland moet het voorbeeld van het VK volgen en de EU verlaten (Nexit): ja of nee? Kan het begrotingsbeleid in de EU aan de lidstaten worden overgelaten, of zou er een EU-minister van financiën moeten komen: ja of nee?
 

Colleges 4 en 5 zijn toepassingen van de in college 1 en 2 verkregen inzichten. In college 4 komt het migratiebeleid in de EU aan de orde. We behandelen de argumenten voor en tegen vrije migratie van EU-burgers tussen de lidstaten, de gevolgen voor de migranten en voor de niet migrerende burgers van de migratielanden. In dit college komt ook immigratie van buiten de EU en het asielbeleid aan de orde.
College 5 gaat over belastingpolitiek. In de EU zijn de vereisten die de EU oplegt aan de belastingen van de lidstaten beperkt. We bespreken de gevolgen van dit gedecentraliseerde belastingbeleid voor de vestigingsplaats van bedrijven in de EU.

In het zesde (debat)college zouden we kunnen discussiëren over de vraag of het (op papier) centrale asielbeleid geheel aan de lidstaten kan worden overgelaten en of er een Europese vennootschapsbelasting zou moeten komen.

Harrie Verbon

Em. Prof. Dr. Harrie Verbon is in 1976 afgestudeerd in de econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in 1988 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp overheidspensioenen. Vanaf 1990 was hij tot zijn emeritaat in 2016 hoogleraar in de openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg. Tot 2019 was hij docent aan de UvT. Zijn onderzoekbelangstelling lag op de terreinen pensioenen, zorg, overheidsschuld en sociale zekerheid in een internationale context.