Menu

Originele visies op de toekomst van de mensheid

Originele visies op de toekomst van de mensheid
 • Cursusnummer: 20V11
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Voorjaar 2020
 • Dag: Donderdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  5 Feb 2020
 • Tijd: 10.45 - 12.30 uur uur
 • Cursusdata: 05-mar , 12-mar , 19-mar , 26-mar , 02-apr , 09-apr
 • Prijs: € 197.00 (6 colleges inclusief lesmateriaal)
 • Werkvorm: Hoor- en werkcollege
 • Literatuur:

  De docent deelt een syllabus uit en stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 16 april

Originele visies op de toekomst van de mensheid

In kort bestek en in grote lijnen behandelt deze cursus enkele originele bijdragen in het brede en interdisciplinaire debat over de toekomst van de mensheid. (o.a. Ian Morris, Steven Pinker, Peter Sloterdijk, Charles Taylor, Francis Fukuyama, Randall Collins, Bessel van der Kolk)
We zoomen in op de belangrijke en verrassende bijdragen van denkers uit diverse wetenschappelijke disciplines aan de hand van vijf thema’s in vijf colleges en sluiten af met de discussie in een zesde college.

College 1: Hoe kan de mensheid veiligheid scheppen bij het afnemend nut van oorlogen?

 • Het nut van oorlogen en het gevaar van contraproductieve oorlogen (Morris).
 • De mens als slimme primaat: de biologische basis van conflicten (Diamond).
 • De rol van de staat bij het scheppen van veiligheid en rechtvaardigheid (Fukuyama).

College 2: Hoe kan de mensheid wereldwijd altruïsme ontwikkelen?

 • Zelfdiscipline als opgave bij de dreigende catastrofes van deze tijd (Sloterdijk).
 • Wederzijdse afhankelijkheid en het beheersen van impulsief gedrag (Elias, Taylor).
 • De opkomst van mensenrechten en de humanitaire revolutie (Pinker).
 • Het besef van de onvermijdelijkheid van altruïsme op wereldschaal (Pinker)

College 3: Hoe kan de spanning worden opgelost tussen wetenschap en orthodoxie?

 • Productieve netwerken van creatieve intellectuelen (Collins)
 • Succesvolle voorbeelden: Athene, Bagdad, Weimar, Silicon Valley (Collins)
 • Wetenschappelijke vooruitgang en de overwinning op de orthodoxie. (Collins)
 • Secularisering en de behoefte aan zingeving (Fukuyama, Collins en Taylor).

College 4: Hoe kunnen moderne samenlevingen sterker en weerbaarder worden? 

 • Vier criteria en een index van sociale ontwikkeling (Morris)
 • Lessen uit het verleden: Hoe grote imperia weerbaar werden (diverse auteurs)
 • De rol van democratie bij de weerbaarheid van samenlevingen (Fukuyama)

College 5: Hoe kan de plotselinge ineenstorting van onze beschaving worden voorkomen? 

 • Kennis van factoren die de ineenstorting van onze beschaving bevorderen (Diamond)
 • Breed besef van de traumatische gevolgen van schokkende gebeurtenissen (v.d.Kolk)
 • Vergroten van de veerkracht met zorg en crisisbeheersing (v.d. Kolk).

College 6: Werkcollege aan de hand van vragen en stellingen over de behandelde thema’s

Frank Hermans

Dr. Frank Hermans (1947) studeerde sociologie in Nijmegen. Is in 2010 gepromoveerd aan de UvA op ‘Trauma en Beschaving’ (wereldwijde zorg voor psychische trauma’s als vorm van beschaving). Hij was 38 jaar verbonden aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en is nu naast HOVO Brabant werkzaam aan HOVO Nijmegen. Recente publicaties op zijn website 
 

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
" een cursus waar ik iets kan "halen. Een fijne cursus die je aan het denken zet en dan hoef je het echt niet overal mee eens te zijn."