Menu

Europa in één dag

Europa in één dag
 • Cursusnummer: 20W05
 • Vakgebied: Mens en maatschappij
 • Locatie: Tilburg
 • Seizoen: Winter 2020
 • Dag: Dinsdag
 • Uiterste inschrijfdatum:
  9 Jan 2020
 • Tijd: 10.00 - 16.30 uur
 • Cursusdata: 14-jan
 • Prijs: € 95.00 (inclusief koffie/thee, lunch en afsluitend drankje)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Europa in één dag

Ooit vatte Evert Jan Ouweneel op Radio 1 de geschiedenis van Europa in zes minuten samen. Dit keer trekt hij er een hele dag voor uit en wordt de geschiedenis van Europa vooral ingezet om het heden begrijpelijk te maken. Vragen die langskomen:

Vanwaar het huidige nationalisme? We zullen zien dat wij Europeanen veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat wij van elkaar verschillen. Het bijzondere van de Europese geschiedenis is juist dat de grootste revoluties en innovaties op Europees niveau plaatsvonden en dat geen vorst of paus in staat was deze tegen te houden.

Wat te denken van Noord- en Zuid-Europa? Waarom is met name het noordwesten protestants en omarmde het veel eerder de democratie dan het zuidoosten? En waarom die grote verschillen tussen bijvoorbeeld Duitsland en Griekenland binnen de EU? Het heeft weinig met moraal te maken en vooral veel met een verschil in samenleven dat teruggaat tot Karel de Grote!

En wat te verwachten van de toekomst? Waar staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten en opkomende landen als China en India? Kan het nog over Frankrijk en Duitsland blijven gaan, of zullen wij in de toekomst alleen op Europees niveau een rol van betekenis spelen?

Tijdens deze themadag komt het allemaal aan bod. Laat u verrassen door het heden en verleden van Europa. Ontstijg de turbulentie van het moment en neem één dag de tijd om in vogelvlucht uzelf en uw continent een plaats te geven in de wereld van gisteren en morgen.

Deze themadag geeft u inzicht in de unieke kenmerken en huidige toestand van Europa, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met China en Amerika.

Dagprogramma
09.45 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee
10.00 – 11.00 Blok 1: Verleden: van zuid naar noord Europa
11.00 – 11.15 Koffie/thee-pauze
11.15 – 12.00 Blok 2: Verleden: van oost naar west Eurazië
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Blok 3: Europa in zelfbeklag
14.00 – 14.15 Korte pauze
14.15 – 15.15 Blok 4: Europa vergeleken met de rest
15.15 – 15.30 Koffie/thee-pauze
15.30 – 16.30 Blok 5: Toekomst: nieuwe kwesties, nieuw denken
16.30 uur Afsluitende borrel

Cursisten over docent: “Mijn kennis over de geschiedenis is flink opgefrist. De blik op de toekomst is daardoor beter geworden. Topdocent!”

Evert-Jan Ouweneel

Drs. Evert Jan Ouweneel iDrs. Evert Jan Ouweneel studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals Godenstrijd, en vaak tot beschouwingen over wereldtrends, wereldmachten en wereldgeschiedenis. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Tegelijk verzorgt hij over de hele wereld — van Westminster Abbey in Londen tot Montsalvat in Melbourne — sessies met leiders en toezichthouders over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.