Menu

Meer dan Grieken en Romeinen

Middellandse Zee als smeltkroes

Meer dan Grieken en Romeinen
 • Cursusnummer: 24V34
 • Vakgebied: Multidisciplinair
 • Locatie: 's-Hertogenbosch
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Vrijdag
 • Tijd: 13.50 - 15.35 uur
 • Cursusdata: 26-jan , 02-feb , 09-feb , 01-mar , 08-mar , 22-mar , 05-apr , 26-apr
 • Prijs: € 260 (8 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar. Aanbevolen: David Rijser, Arachne en de imams. Boodschappen doen in Bagdad en Rome, Boom 2024 (gepland in maart).

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 17 mei)

Meer dan Grieken en Romeinen

De Graeco-Romeinse cultuur geldt nog altijd als het fundament waarop het Westen gebouwd is. Toch waren Grieken en Romeinen slechts twee spelers in een complex netwerk van talen, religies, volkeren en rijken. 

Hoe verhielden die zich in de klassieke Oudheid, en hoe gingen ze met elkaar om? Bestond er racisme in de oudheid? Bestond er ‘oriëntalisme’? Waren de Grieken en Romeinen uniek in de productie van ‘literatuur’? Hoe verhouden zich de Ilias en de Odyssee tot de Bijbel? En tot het Gilgamesj epos? In welk opzicht lijkt de Duizend en een nacht op Ovidius’ Metamorfosen

Deze cursus laat zien welke rol religie, taal, etniciteit, gender en politiek in diverse culturele identiteiten speelden, en illustreert de processen die er uiteindelijk toe leidden dat leerlingen op onze gymnasia nog altijd Grieks en Latijn leren, en hoe en waarom Christendom en Islam tegenover elkaar kwamen te staan. 

We richten ons daarbij op de politieke en religieuze geschiedenis, maar ook op de verschillende artistieke media waarin cultuur tot uitdrukking komt. Zo kijken naar hoe tempels en steden er in de antieke wereld uitzagen, hoe verschillende culturen hun verhalen vertelden, wat ze mooi vonden en waarom, hoe ze communiceerden, en hoe ze handeldreven met elkaar. 
Daarbij komen literatuur, architectuur, stadsplanning, en beeldende kunst aan de orde, maar ook filosofie en theologie. 

Onderwerpen per college:
College 1.: de verhouding tussen Grieken en Perzen 
College 2.: Joden en Babyloniërs 
College 3.: Romeinen en Grieken 
College 4.: Romeinen en Carthagers 
College 5.: het Christendom 
College 6.: de late Oudheid en de komst van Islam 
College 7.: de bloei van Damascus, Bagdad en Cordoba 
College 8.: Sicilië als intercultureel kruispunt tussen 1100 en 1600 
College 9.: de ontwikkeling van de verhoudingen in de mediterrane wereld van de kruistochten tot de slag bij Lepanto in 1571 

David Rijser

David Rijser is classicus en publicist. Hij promoveerde aan de UvA op een proefschrift over de relatie tussen poëzie en beeldende kunst in de Renaissance, Raphael’s Poetics (AUP 2012). In 2016 verscheen Een telkens nieuwe Oudheid. Of: hoe Tiberius in New Jersey belandde (AUP 2016). Sinds 2018 is hij bijzonder hoogleraar Recepties van de Klassieke Oudheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In april ‘24 verschijnt bij Boom Arachne en de Imams.