Menu

De (re)constructie van het verleden

Waargebeurd of nepgeschiedenis?

De (re)constructie van het verleden
 • Cursusnummer: 24V29
 • Vakgebied: Geschiedenis
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Woensdag
 • Tijd: 13.30 - 15.15 uur
 • Cursusdata: 28-feb , 06-mar , 13-mar , 20-mar
 • Prijs: € 154 (4 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 27 maart

De (re)constructie van het verleden

Feit of verzinsel? Waar gebeurd of niet? Ten aanzien van nieuwsberichten zijn wij tegenwoordig op onze hoede. Maar ook geschiedschrijving kan struikelstenen bevatten! Natuurlijk, popularisering en commercialisering van ‘publieksgeschiedenis’ in musicals, kostuumdrama’s, op internet kunnen zorgen voor simplificatie, ja van verdraaiing van de feiten. Maar ook ‘serieuze’, geschiedschrijving kan nooit een exacte weergave van voorbije feiten zijn, die immers al voorbij zijn, voorgoed ongrijpbaar. 

Aan de historicus de taak om het voorbije feit opnieuw in beeld te brengen, liefst met een verklaring over hoe en waarom. Zijn geschiedschrijving is dus geen kopie van de voorbije gebeurtenissen, maar een poging tot reconstructie. Bij die reconstructie doen zich uiteraard wel eens moeilijkheden voor, bijvoorbeeld omdat het over lang vervlogen tijden gaat, of omdat er emotie in het spel is. 

Deze cursus geeft inzicht in de problematiek van de historicus en maakt die vervolgens inzichtelijk aan de hand van een aantal verrassende uitwerkingen. Geliefde stereotypen van uiteenlopende aard in de geschiedschrijving worden onderworpen aan een kritische blik. Waar gebeurd of nepgeschiedenis? Een prikkelende zoektocht naar de labyrintische grenzen van onze geschiedschrijving…... 

College 1:

-Inleiding.

-De gedoodverfde schurk (in casu koning Richard III van Engeland (1483-1485).

College 2:

-Het oude Griekenland als dé bakermat van onze westerse beschaving.

-Gezellige ‘Bourgondische’ Brabanders (een oeroude volksaard?). 

College 3:

-Nederland proper land.

-Amerikaanse spoorwegen en economische groei in de 19e eeuw.

College 4

-Het beeld van China.

-Tot besluit.

Constance van der Putten

Drs. Constance van der Putten studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. Haar hoofdvak was sociale en economische geschiedenis. De titel van haar afstudeerscriptie luidde 'Migratie te Maastricht van 1850-1920'. Sinds 1978 doceert zij Geschiedenis aan verschillende onderwijsinstituten.

Uit eerdere evaluaties over deze docent:
"De docent kan het verschrikkelijk goed en spannend uitleggen. Ik kijk al uit naar de volgende reeks."

"De docente gaf een mooi genuanceerd beeld van de koninginnen en de tijd waarin ze leefden. Heel anders dan wat ik op school ooit heb geleerd. Vooral van Catharina de Grote heb ik een aanzienlijk genuanceerder en duidelijker beeld gekregen."