Menu

Biodiversiteit én mensheid bedreigd

Is er nog hoop voor leven in Brabant?

Biodiversiteit én mensheid bedreigd
 • Cursusnummer: 24V25
 • Vakgebied: Natuurwetenschappen
 • Locatie: Eindhoven
 • Seizoen: Voorjaar 2024
 • Dag: Dinsdag
 • Tijd: 10.30 - 12.15 uur
 • Cursusdata: 19-mar , 26-mar , 02-apr , 09-apr , 16-apr
 • Prijs: € 187 (5 colleges)
 • Werkvorm: Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen
 • Literatuur:

  De docent stelt digitaal lesmateriaal beschikbaar.

 • Opmerkingen:

  Reservedatum inhaalcollege 23 april

Biodiversiteit én mensheid bedreigd

Geen dag gaat er voorbij dat we niet bedolven worden onder rampberichten over klimaatverandering, verdroging, verzuring of andere door ons zelf gecreëerde ecologische rampspoed. Tot overmaat van alle ellende zijn er ook nog hordes doemdenkers die er een samenzwering van boze krachten in menen te ontdekken en bijvoorbeeld klimaatverandering keihard ontkennen.

HOVO Brabant wil feiten en fabels van elkaar scheiden zonder de werkelijkheid te verbloemen. 
In vijf collega’s neemt bioloog en ecoloog Kees Boele u mee in deze complexe problematiek. Beginnend bij een analyse om uiteindelijk bij een synthese uit te komen met mogelijke oplossingen voor de mensheid maar vooral voor “ons” Brabant. 

Verarming van biodiversiteit is van alle tijden. Terugkijkend naar onze oertijd zien we al ontbossing, uitsterven van grote zoogdieren, verstuiving en verdroging. Alles had directe gevolgen voor de mens en zijn leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er ook natuurlijke processen waar we geen enkele invloed op hebben. De Kleine IJstijd in de Middeleeuwen was echt geen straf Gods maar een klimaat fenomeen wat al honderdduizenden jaren cyclisch voorkomt. 

Waar we wel invloed op hebben is de tijd van nu met al zijn destructieve processen. 
Het Antropoceen lijkt op weg naar een versteende broeikaswereld zoals de aarde nooit gekend heeft. Wat zijn de individuele processen in deze ontwikkeling en is deze ontwikkeling nog te stoppen? Functioneert de natuur nog als graadmeter of zijn braamstruwelen en Engels raaigrassteppes de nieuwe natuur waar we maar aan moeten wennen?

In het laatste college worden Brabantse voorbeelden van biodiversiteit herstel en processen die klimaatverandering kunnen tegenwerken besproken. Tijdens de gehele serie wordt veel ruimte gegeven voor eigen meningsvorming door open discussies onder leiding van de docent.

Opsomming onderwerpen per college:

College 1: Introductie, actualiteit klimaatproblematiek

College 2: Actualiteit stikstofproblematiek

College 3: Actualiteit waterproblematiek

College 4: Gevolgen voor mens en dier 

College 5: Kansen voor biodiversiteit en mens

Kees Boele

Drs. Kees Boele is bioloog en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een carrière in o.a. botanische tuinen is hij nu al jaren docent voor o.a. verschillende seniorenacademies en actief als natuurpresentator en schrijver vanuit zijn bedrijf Natuurpresentaties.

Uit eerdere cursusevaluaties:

'Hele fijne cursus (het weer zat ook mee), uitstekende cursusleider met veel kennis en goede gerichtheid op de deelnemer, goede keuzes voor bestemmingen in het buitengebied (bereikbaar, soortenrijk), cursus is een cadeautje voor jezelf.'

'Uitstekende cursus, erin houden! Cursusleider ook, hij is heel goed.'